A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. filmalkotások és filmsorozatok gyártásának, valamint az egyedi kérelmekben meghatározott mozgóképszakmai tevékenységek támogatásával összefüggő pályázatkezeléssel kapcsolatos adatkezelésről

 

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320

Honlap: www.nfi.hu

 

2. Adatvédelmi tisztviselő

E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu 
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Amennyiben Adatkezelő Támogatási Szabályzata szerint a filmalkotás bemutatási platformja megváltozik, úgy jelen Adatkezelési Tájékoztató azon részei válnak relevánssá, melyek a megváltozott bemutatási platformra vonatkoznak.

Moziban és médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotások támogatásával és az egyedi kérelmekben meghatározott mozgóképszakmai tevékenységek támogatásával kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A filmirodai regisztrációval kapcsolatos adatok (név, e-mail cím, jelszó)

Az Adatkezelő által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes feltétel ellenőrzése

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő http://nfi.hu/hu/palyazatok/tudnivalok  alatt, valamint a Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

Online pályázati adatlapon a pályázó személyére vonatkozó adatok

(különösen pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának neve és elérhetősége)

Pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása, kapcsolattartás

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő http://nfi.hu/hu/palyazatok/tudnivalok alatt, valamint a Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

Jogi személy pályázó esetén az aláírási címpéldányon, cégkivonaton szereplő adatok

Pályázó azonosítása, pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

Természetes személy pályázó esetén a személyi igazolvány és lakcímkártya adatok

Pályázó azonosítása, pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

Jogi személy pályázó esetében a képviselő neve és aláírása,

Komplex pályázati nyilatkozat kiállítása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

A támogatott filmalkotás főbb alkotóinak (producer, rendező, forgatókönyvíró, koproducer) neve, elérhetősége

A támogatott filmalkotás azonosítása; Adatkezelő működése során a közpénzek átlátható felhasználásának biztosítása; A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A költségvetési támogatásokban közvetetten részesülő főbb alkotók neveinek megismeréséhez fűződő közérdek fennállásáig, de legfeljebb 15 évig, a megőrzési idő folyamatos felülvizsgálatával

Forgatókönyv / filmterv-fejlesztési célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások)

Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

Filmgyártás-előkészítési célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Filmgyártási célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások)

Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

Filmterjesztési célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások)

Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

Filmalkotások értékesítését elősegítő marketing célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Támogatási szerződésben és a de minimis nyilatkozatban (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások melléklete) a támogatott szervezet képviselőjének neve és kapcsolattartási adatai A pályázó képviselőjének és üzleti elérhetőségének azonosítása

 Magánszemély pályázó esetén a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése

Nem magánszemély pályázó, valamint a pályázótól eltérő, a pályázati anyagokban szereplő adatokkal érintett magánszemélyek esetén az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és támogatási szerződésének feltételei szerint)

a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A Támogatási szerződés alapokmányain szerepelő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások) Pályázati, illetve szerződéskötési feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Magánszemély pályázó esetén a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése

Nem magánszemély pályázó, valamint a pályázótól eltérő, a pályázati anyagokban szereplő adatokkal érintett magánszemélyek esetén az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és támogatási szerződésének feltételei szerint)
a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Az egyedi támogatási kérelmek mellékletein szereplő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások)

Pályázati, illetve szerződéskötési feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Az egyedi kérelem támogatási szerződése alapokmányain szerepelő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások) Pályázati, illetve szerződéskötési feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A támogatás terhére elszámolható költségek bizonylatain szereplő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 13.2. és 19.9. pontjai alapján a https://nfi.hu/mozgokepszakmai-tamogatas honlapon közzétett pályázati kiírások), ideértve a támogatott és a produkcióban részt vevő természetes személyek közötti szerződéseken szereplő adatokat, továbbá a költségelszámolással érintett egyéb dokumentumokon szereplő adatokat is A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Magánszemély pályázó esetén a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése

Nem magánszemély pályázó, valamint a pályázótól eltérő, a pályázati anyagokban szereplő adatokkal érintett magánszemélyek esetén az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és támogatási szerződésének feltételei szerint)
a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A támogatási szerződés keretében elkészülő filmalkotás, valamint ahhoz kapcsolódó werkfilm, trailer és werkfotók. Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és támogatási szerződésének feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Valamennyi fent említett személyes adatkör Jogi igény érvényesítése Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is), valamint, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt dokumentációs és elszámolási kötelezettségeinek teljes körűen eleget tudjon tenni. Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön, mint pályázó az elbíráláshoz feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a támogatási eljárásból való kizárás, illetőleg a támogatási szerződés megkötésének vagy teljesítésének lehetetlenülése.

Emellett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. Tekintettel azonban arra, hogy a kezelt személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a pályázatok elbírálásához és a későbbi támogatási szerződés megkötéséhez, a tiltakozás adott esetben ezen célok meghiúsulását eredményezheti.

 

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül az adatok kezeléséhez az Adatkezelő bizonyos esetekben különböző személyeket vesz igénybe vagy kötelező igénybe vennie a következők szerint.

Moziban és a médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotások támogatásával és az egyedi kérelmekben meghatározott mozgóképszakmai tevékenységek támogatásával kapcsolatos adatkezelés

Címzettek

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája

A címzett kategóriája (ha van ilyen)

A címzett által végzett tevékenység

Forgatókönyv-olvasó (előválogató)

Forgatókönyv / szinopszis / treatmentben szerepelő adatok (az alkotók azonosító adatai nélkül)

Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalany)

Írásbeli ajánlás készítése a forgatókönyvhöz

Fejlesztő

Forgatókönyv / szinopszis / treatment és a forgatókönyv-olvasó írásbeli ajánlásában szereplő adatok (az alkotók azonosító adatai nélkül)

Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalany)

Fejlesztési javaslat készítése a forgatókönyvhöz

Filmszakmai Döntőbizottság (5 fő)

A pályázó által benyújtott teljes pályázati dokumentáció

az Adatkezelő Vezérigazgatója által felkért magánszemélyek

Támogatási Szabályzat szerinti döntések meghozatala

Bírálóbiztosság tagjai

A pályázó által benyújtott teljes pályázati dokumentáció

az Adatkezelő igazgatósága által felkért magánszemélyek 

Írásbeli ajánlás, illetve döntési javaslat készítése

Marketing szakértő

Filmalkotás, pályázat, illetve támogatási szerződés részeként benyújtott kreatív anyagok

Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalany)

Marketing koncepció elkészítése

Televíziós Döntőbizottság által támogatott filmalkotások forgalmazásának, fesztiválrészvételének előkészítésében részt vevő filmválogatók

A támogatási szerződés keretében elkészülő filmalkotás/ filmsorozat. A támogatott filmalkotás/filmsorozat főbb alkotóinak (producer, rendező, forgatókönyvíró) neve

az Adatkezelő által felkért magánszemélyek

Írásbeli ajánlás készítése a filmalkotások forgalmazására, fesztiválrészvételére vonatkozóan.

Miniszterelnöki Kabinetiroda – Nemzeti Filmiroda

Elszámolással összefüggő adatok

Önálló adatkezelő

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott költségellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzése

Care All Kft.

(1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.)

Számlázással és szerződésben foglaltakkal kapcsolatos adatok

Adatfeldolgozó

Szerződések kezelésére alkalmazott Andoc információs rendszer üzemeltetése

https://andoc.hu/adatvedelem/

Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(1118 Budapest, Homonna u. 8/A)

Számlázással kapcsolatos adatok

Adatfeldolgozó

sERPa elnevezésű, számla kezelésére alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/

AW-DEV Kft.

(1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt. 1.)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére rendszergazda szolgáltatás nyújtása.

https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

madeIT.hu Informatika Kft.

(1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

https://madeit.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html

VFT Zrt.

(1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A.)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

99999 Informatika Kft.

(1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

IT Részleg Kft.

(1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

https://www.it-reszleg.hu/adatvedelem.html

Microsoft Corporation

(USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/ privacystatement

IT-PERFEKT Kft.

(2141 Csömör, Nektár utca 48/A.)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó SQL alapú integrált ügyviteli informatikai rendszer üzemeltetése

Griffsoft Kft.

(1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.)
A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

SQL alapú integrált ügyviteli informatikai rendszer üzemeltetése

https://www.griffsoft.hu/tartalom/ 222322/adatvedelem

Jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében címzett az is, aki vagy amely a személyes adatokat bármilyen módon megismerheti.

Az Adatkezelő a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja. kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.


5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot a pályázati, illetve támogatási eljárás lefolytatása során nem kezel.


6. Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi. Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.


E)
A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.


D) Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének az Adatkezelő email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.


E)
Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Ön jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az Önre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

8. A pályázó kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban a pályázók bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol.

 

* * *

Hatályos: 2018. május 25. napjától.

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2023. március 29.