A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Inkubátor Programmal kapcsolatos pályázati eljárással összefüggő adatkezeléséről

 

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu  
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Az Inkubátor Program jelentkezési lapján szereplő adatok (a jelentkező természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Az Inkubátor Programban a jelentkezővel történő kapcsolattartás

Az Inkubátor Programban részt vevő alkotás alkotóinak nyilvántartása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az előválogatás lezárásáig Adatkezelő sikeres jelentkezések kiválasztásához, fűződő jogos érdeke

Sikeres pályázat esetén az előválogatást követően a pályázóval kötött szerződés előkészítése és teljesítése (az Inkubátor Program feltételei, továbbá az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

 

A jelentkezés sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
Sikeres előválogatás esetén a jelentkező nevének az Adatkezelő internetes felületein való közzététele
Alkotótársak nevei (forgatókönyvíró, operatőr, vágó, producer) és elérhetősége Az Inkubátor Programban részt vevő alkotás alkotóinak nyilvántartása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres jelentkezések kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A jelentkezés sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
Szinopszis, treatment és moodboard anyagok (amennyiben ezek személyes adatokat tartalmaznak) Az Inkubátor Programban részt vevő alkotás tartalmának megismerése, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres jelentkezések kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A jelentkezés sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
Referencia film A jelentkező referencia munkájának értékelése a jelentkezései eljárásban, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres jelentkezések kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A jelentkezés sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
A megfilmesítési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződésen vagy felhasználási szerződésen szereplő személyes adatok Más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesítési jog igazolása a jelentkező részéről Az Adatkezelő sikeres jelentkezések kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A jelentkezés sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
Képesítésre, nemzetközi filmfesztiválon való részvételre, televíziós megjelenésre vonatkozó adatok A jelentkező képesítéshez kapcsolódó alkalmasságának vizsgálata a jelentkezési eljárásban; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres jelentkezések kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A jelentkezés sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
Forgatókönyv fejlesztési célú pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok; illetve a Nemzeti Filmintézet Támogatási Szabályzatának 13.2. és 19.9. pontjai alapján a Nemzeti Filmintézet által közzétett pályázati kiírásokban meghatározott (pályázó által benyújtandó) dokumentumokon, nyilatkozatokon szereplő adatok Pályázatok elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottság döntéséig, sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Filmgyártási célú pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok; illetve a Nemzeti Filmintézet Támogatási Szabályzatának 13.2. és 19.9. pontjai alapján a Nemzeti Filmintézet által közzétett pályázati kiírásokban meghatározott (pályázó által benyújtandó) dokumentumokon, nyilatkozatokon szereplő adatok Pályázatok elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottság döntéséig, sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A pályázó által rendelkezésre bocsátott képi és szöveges anyagokkal kapcsolatos adatok Az Adatkezelő saját felületein és kiadványaiban való megjelenítés, sajtómegjelenítés az Adatkezelő tevékenységének, a magyar filmkultúrának és a pályázó munkájának előmozdítása céljából A pályázó kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottság döntéséig, sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Forgatókönyvfejlesztő neve Pályázatok elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

 

Jelentkező: az Inkubátor Program előválogatási szakaszában résztvevők.

Pályázó: Az előválogatás sikeressége esetén a továbbjutók, akik lehetőséget kapnak forgatókönyv-fejlesztési támogatásra pályázni, illetve a későbbiekben gyártástámogatásra is pályázni.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön, mint jelentkező / pályázó az elbíráláshoz feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet jelentkezése / pályázata elbírálásának meghiúsulása.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. Ebben az esetben az Adatkezelő az a hozzájárulás alapján kezelt adatokat nem használhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat. Emellett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. Tekintettel azonban arra, hogy a kezelt személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a pályázatok elbírálásához és a későbbi támogatási szerződés megkötéséhez, a tiltakozás adott esetben e célok meghiúsulását eredményezheti.

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül az adatok kezeléséhez az Adatkezelő bizonyos esetekben különböző személyeket vesz igénybe vagy kötelező igénybe vennie a következők szerint.

Címzettek
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Előzsűri tagjai 3. pont alpontja szerinti adatok Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyokról van szó) Az Inkubátor Programban jelentkezések előválasztásával kapcsolatos feladatok ellátása
Zsűri tagjai 3. pont alpontja szerinti adatok Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyokról van szó) Az Inkubátor Programban a forgatókönyvek elolvasása és a forgatókönyv-fejlesztési támogatásra pályázók közül a Pitch Fórumon résztvevők (4 pályázó) kiválasztása
Mozgóképszakmai közönség Név, filmterv címe és a Pitch Fórumon előadott pitch tartalma Önálló adatkezelő  Az Inkubátor Programban a forgatókönyv-fejlesztési támogatásra pályázók közül a Pitch Fórumon résztvevők (1 pályázó) kiválasztása
Fejlesztő 3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok (az alkotók azonosító adatai nélkül) Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyról van szó) Fejlesztési javaslat készítése a forgatókönyvhöz
Filmszakmai Döntőbizottság (5 fő) 3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok Az Adatkezelő Vezérigazgatója által felkért magánszemélyek Támogatási Szabályzat szerinti döntések meghozatala
Televíziós Döntőbizottság (5 fő) 3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok Az Adatkezelő Vezérigazgatója által felkért magánszemélyek Támogatási Szabályzat szerinti döntések meghozatala
Marketing szakértő 3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok, filmalkotás Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyról van szó) A filmalkotás marketing koncepciójának elkészítése

Care All Kft.

(1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A.)

Számlázással és szerződésben foglaltakkal kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

Szerződések kezelésére alkalmazott Andoc információs rendszer üzemeltetése

https://andoc.hu/adatvedelem/

Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

(1118 Budapest, Homonna u. 8/A)

Számlázással kapcsolatos adatok Adatfeldolgozó

sERPa elnevezésű, számla kezelésére alkalmazott információs rendszer üzemeltetése

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/

AW-DEV Kft.

(1192 Budapest, Nádasdy utca 23. fszt. 1.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére rendszergazda szolgáltatás nyújtása.

https://aw-dev.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

IT Részleg Kft.

(1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Az adatkezelő részére IT szolgáltatás nyújtása (szerver üzemeltetésével összefüggő feladatok).

https://www.it-reszleg.hu/adatvedelem.html

Microsoft Corporation

(USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó

Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtása

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

IT-PERFEKT Kft.

(2141 Csömör, Nektár utca 48/A.)

A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó SQL alapú integrált ügyviteli informatikai rendszer üzemeltetése


Jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében címzett az is, aki vagy amely a személyes adatokat bármilyen módon megismerheti.

Az Adatkezelő a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot az Inkubátor Program során nem kezel.

6.  Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi. Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

A)             A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B)             A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

C)             A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

·                az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
·                olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
·                olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
·                a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
·                jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D)            Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

·                Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
·                az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·                az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
·                Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

E)             A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
·                az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
·                az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)             Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének az Adatkezelő email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.

G)            Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Ön jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.  

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az Önre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

8. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/NemzetiFilmintezet URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). Az Adatkezelő a Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről:

A Meta Platforms Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

·                A Meta Platforms Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.
·                A Meta Platforms Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.
·               A Meta Platforms Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az Adatkezelő azt 7 napon belül köteles a Meta Platforms Ireland Limitedhez továbbítani, az érintett választ a Meta Platforms Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.
·                A Meta Platforms Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

 Az Adatkezelő felelőssége és kötelezettségei:

·                Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.
·                Az Adatkezelő köteles megjelölni magát, mint adatkezelőt a Facebook Oldalon.
·            Az Adatkezelő nem kérheti ki a Meta Platforms Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Meta Platforms Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait az Adatkezelő az alábbi jogalapon kezeli:

·                A Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma
·               A Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat
·                A Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook Oldalra
·              A Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon
·             A Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban.


Az Adatkezelő tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Facebook Oldal látogatója Facebook profiljában lehetséges.

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Meta Platforms Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Meta Platforms Ireland Limited felel.  

9. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

* * *  

Hatályos: 2018. május 25. napjától.

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2023. február 9.