A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyén élőkép rögzítésére alkalmas megfigyelőrendszerhez és a látogatók által a belépés során megadott vagy megismert személyes adatokhoz kapcsolódó adatkezelésről

 

Tisztelt Látogató!

Kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatásunkat, amelynek célja annak biztosítása, hogy adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete és a hatályos magyar adatvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeljük és Önt az adatkezelésünkről megfelelően tájékoztassuk.

Cégünk, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.), mint adatkezelő a székhelyén, telephelyén, fióktelepén üzemeltetett megfigyelőrendszerrel rögzített kamerafelvételeket (képmás), mint személyes adatokat, valamint a belépése során, a recepción megadott személyes adatokat (az Ön neve, munkáltatójának neve, belépésének időpontja, távozásának időpontja) kezeli, tekintettel arra, hogy cégünk területére csak az azonosított személyek jogosultak belépni. A területünkre belépő járműveket továbbá biztonsági szolgálatunk képfelvétellel szintén rögzítheti.  

Az adatkezelés céljai:

·           a személy- és vagyonvédelem biztosítása az adatkezelő székhelyén;
·           a kamerafelvétel vagy a belépés során megadott, illetve rögzített személyes adatok felhasználása esetén, azaz, ha személy- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, sértő cselekmény gyanúja merül fel, az erre vonatkozó jogi igény érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapját cégünk vagy a károsult személy alábbiakhoz fűződő jogos érdeke képezi:

·         cégünk azon érdeke, hogy a székhelyén tartózkodó személyek személyének és vagyontárgyainak, illetve cégünk vagyontárgyainak védelmét, megóvását megfelelően biztosítsa; ·         cégünk vagy más károsult személy általi, illetve vele szembeni igényérvényesítés esetén az igényt vagy a védekezést alátámasztó adatok rendelkezésre állásához, igazolhatóságához fűződő érdeke.

A kezelt adatok megőrzési ideje:

·         A kamerafelvételek tárolásának időtartama a rögzítéstől számított három munkanap;
·         a belépés során a recepción rögzített adatok tárolásának időtartama a távozástól számított egy év;
·         Mind a kamerafelvétel, mind a belépési vagy gépjármű kapcsán rögzített adatokra irányadó, hogy ha jogi igény érvényesítés miatt felhasználásra kerülnek, akkor a megőrzési idejük az erre vonatkozó jogi igényérvényesítési idő végéig tart.

A kamerafelvételekhez és a belépéskor megadott adatokhoz cégünk egyes munkatársai (adatvédelmi tisztviselő, informatikai rendszer üzemeltetéséért felelős munkavállaló), valamint a kamerarendszer karbantartásával megbízott adatfeldolgozó fér hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti az Önről tárolt adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá, jogszabályi feltételek fennállása esetén kérelmezheti az Önről tárolt adatok törlését, illetve kérheti azok kezelésének korlátozását. Személyes adatai kapcsán automatizált döntéshozatal, különleges adatok kezelése vagy harmadik országba való adattovábbítás nem történik.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt adatait jogos érdek alapján kezeljük, kifejezetten is felhívjuk figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhat. Ebben az esetben az Önről készült felvételeket, rögzített egyéb adatokat haladéktalanul törölni fogjuk, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panaszával (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon: + 36 1 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken (http://birosag.hu/torvenyszekek).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, illetve kameraszabályzatunkat kívánja megtekinteni, úgy cégünkhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat: adatvedelem@nfi.hu