Kormányhatározat a filmipari kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
2013.01.10.

A Kormány 1006/2013. (I.10.) Korm. határozata a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány elismerve a hazai filmipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért eredményeket, valamint figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendõ további feladatokat, e közfeladat hatékony ellátása érdekében Andrew G. Vajnát a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a) meghatározza a mozgóképszakmát érintõ lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat,
b) kidolgozza az állami tulajdonban lévõ filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának koncepcióját és felügyeli annak megvalósítását,
c) javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlõdését biztosító képzési rendszer kialakítására,
d) javaslatot tesz a filmipart is érintõ szerzõi jogi kalózkodással szembeni kormányzati intézkedésekre,
e) felügyeli és koordinálja a Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállománya konszolidációjának lezárását,
f) indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.

3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a) a feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve
a mozgóképszakmáért felelõs kormányzati szervek tevékenységét,
b) véleményezi a feladatával összefüggõ kormány-elõterjesztéseket,
c) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d) közremûködik a mozgóképszakmát érintõ kormány-elõterjesztések elõkészítésében.

4. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közlöny 5. szám (2013. január 10.)