Tájékoztatás a filmszakmai képzések támogatásásra vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatban

 
2016.07.19.

Ezúton szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy a képzés részvételi díja nem tartozik az elszámolható költségek körébe! Tekintettel arra, hogy ez az összeg a képző intézmény bevételének minősül, a pályázatban önrészként számolható el, nem tekinthető a képzéssel kapcsolatos kiadásnak.