Változás a Filmalap letéti számlájával kapcsolatban

 
2013.06.26.

Tisztelt Érintettek!


A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D.§ (10) bekezdése 2013. július 1-től a következőkben módosul:
"Az MNF a támogatások gyűjtésével és kifizetésével kapcsolatos tevékenységéért a nyújtott támogatás legfeljebb 2,5%-ának megfelelő adminisztrációs díjat jogosult felszámítani a filmelőállítóval vagy a filmgyártó vállalkozással szemben."


Fentiek alapján a Filmalap a közvetett támogatások igénybevételére vonatkozó támogatási szerződés megkötése után az adminisztrációs díjról, azaz a közvetett támogatás összegének 2,5%-a + Áfa értékről számlát állít ki a támogatást igénybe vevő számára. A támogatott az adminisztrációs díjat a kiállított számlán szereplő bankszámlaszámra történő átutalással rendezheti.