Közérdekű adatok

 

Általános lista

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1145 Budapest Róna utca 174 N. épület
Postai címe: Budapest 1365 Pf. 748.
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Honlapja: nfi.hu

VEZÉRIGAZGATÓSÁG

A Vezérigazgatóság segíti és támogatja a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes, továbbá az Igazgatóság és az NFI Felügyelő Bizottságának munkáját, valamint ellátja a beruházási és adminisztrációs feladatokat. A Vezérigazgatóság igazgatója a Vezérigazgató.

A Vezérigazgatói titkárság irányítását a vezérigazgatói titkárságvezető látja el.

A Vezérigazgatói titkárság feladata:

 • az Igazgatóság elnökének és a vezérigazgató munkájához kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladok ellátása,
 • az NFI reprezentációs feladatainak ellátása,
 • a központi iktatáshoz kapcsolódó beérkező és kimenő küldemények kezelése, valamint az NFI cégkapujával és az automatizált szerződésfigyeléssel összefüggő feladatok ellátása,
 • az NFI központi épülete recepciós tevékenységének koordinációja.


JOGI IGAZGATÓSÁG

A Jogi igazgatóságot a Jogi Igazgató vezeti. A Jogi igazgatóság feladata az NFI jogi ügyeinek ellátása. A jogi feladatok ellátásával az NFI a szervezeti egységébe nem tartozó szakembereket – ügyvédi irodákat – is megbízhat, állandó vagy eseti jogi képviselet ellátására.

A Jogi igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:

 • Pályázati rendszer jogi támogatását ellátó részleg
 • Központi Iktató részleg

A Jogi igazgatóság feladatát képezi különösen:

 • az NFI jogi képviseletének ellátása hatóságok és más harmadik személyek előtt,
 • az NFI belső ügyeiben a jogi szakmai szempontból történő közreműködés,
 • az NFI jogi ügyeivel kapcsolatos beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése,
 • általános jogi tanácsadás az NFI működését érintő ügyekben,
 • a döntések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában való részvétel,
 • az NFI által kötendő szerződések véleményezése,
 • belső szabályzatok kidolgozása, módosítása,
 • NFI tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok követése és módosításukban történő részvétel,
 • a filmszakmai kormánybiztos által benyújtandó kormány-előterjesztések előkészítésében való közreműködés, valamint a filmszakmát érintő kormányzati anyagok véleményezése,
 • kapcsolattartás a kormányzati és egyéb állami szervekkel,
 • kapcsolattartás az Európai Unió filmszakmai kérdésekkel foglalkozó szerveivel, az NFI képviselete e szervek előtt (a Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatósággal egyeztetett módon), továbbá kapcsolattartás a filmtámogatási rendszer hazai kormányzati szerveivel,
 • az Mktv. 35. § (9) bekezdése szerinti gazdasági társaság részére jogi támogatás nyújtása.

A Pályázati rendszer jogi támogatását ellátó részleg feladata:

 • a Támogatási Szabályzat aktualizálása, módosítása, a módosítások egyeztetése az érintett igazgatóságokkal,
 • kapcsolattartás a Támogatásokat Vizsgáló Irodával és a Nemzeti Filmirodával a mozgóképszakmai támogatásokat érintő kérdésekben,
 • pályázati eljáráshoz, támogatásokhoz kapcsolódó jogi tanácsadás a Támogatáskezelési igazgatóság részére,
 • pályázati kiírások előkészítése, egyeztetése,
 • a Döntőbizottságok működésével kapcsolatos jogi kontroll biztosítása, igény szerint részvétel az ülések előkészítésén és az üléseken, a felmerülő jogi jellegű kérdések megválaszolása,
 • pályázatokhoz benyújtott szerződések jogi szempontú véleményezése, egyeztetés a pályázókkal, hiánypótlások kezelése,
 • támogatási szerződések előkészítéséhez jogi támogatás nyújtása.


KÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG
 

A Képzési igazgatóságot a Képzési Igazgató vezeti. 

A Képzési igazgatósághoz tartoznak az alábbi tevékenységek:

 • az NFI által kiírt képzési pályázatok szakmai támogatása (a pályázati felhívások egyeztetése, szakmai koordinálása, a képzési programok megvalósításának ellenőrzése),
 • képzési programok folyamatos fejlesztése, szakmai együttműködések kialakítása hazai és nemzetközi szinten egyaránt,
 • a filmes gyakornok rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a filmesgyakornok.hu weboldal működtetése, fejlesztése,
 • a igazgatóság működését érintő tartalomfejlesztési feladatok ellátása, arculattervezés,
 • filmszakmai kutatások vezetése,
 • pályaorientációs tevékenység (tartalomfejlesztés, programszervezés),
 • Inkubátor program szervezése,
 • mozgóképszakmai rendezvények szervezése,
 • mozgóképszakmai hozzájárulások igazolása,
 • állandó és eseti jellegű projektek koordinációja.TÁMOGATÁSKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG

A Támogatáskezelési Igazgatóságot a Támogatáskezelési Igazgató vezeti.

A Támogatáskezelési igazgatóság legfőbb feladata a filmszínházban és a médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotások támogatására vonatkozó pályázati kiírások és egyéb mozgóképszakmai egyedi kérelmekre vonatkozó eljárásrendek előkészítése és a pályázati folyamat lebonyolítása, döntéselőkészítés, a támogatásnyújtás feltételeinek szerződésbe foglalása, valamint a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának pénzügyi és szakmai ellenőrzése, a letéti számla koordinációja,  továbbá az Mktv. szerinti közvetett támogatás nyújtásáról szóló támogatási szerződések előkészítése.

A Támogatáskezelési igazgatósághoz az alábbi részlegek tartoznak:

 • Pályázati koordináció részleg
 • Szerződéskötési koordináció részleg
 • Támogatás ellenőrzés részleg
 • Forgatókönyv-fejlesztés részleg

 

A Pályázati koordináció részleget a Pályázatkezelési vezető vezeti.

A Pályázati koordináció részleg feladata az NFI-hez benyújtott pályázatok és egyedi kérelmek kezelésével valamint a döntéselőkészítéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. Főbb tevékenységei:

 • pályázati kiírások, eljárásrendek előkészítése, a benyújtott pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése,
 • pályázatok nyilvántartása és kezelése a pályázatkezelő rendszerben,
 • kapcsolattartás a pályázókkal,
 • a pályázatok, valamint az elkészült filmalkotások véleményezésében részt vevő bírálóbizottságok munkájának koordinálása,
 • a döntőbizottságok üléseinek megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvvezetés, döntések előkészítése, valamint a döntések közzététele
 • az elektronikus támogatáskezelési rendszer működésének folyamatos figyelemmel kísérése; fejlesztési javaslatok előkészítése,

A Szerződéskötési koordináció részleget a Szerződéskötési vezető vezeti.

A Szerződéskötési koordináció részleg feladata

 • a támogatási szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos koordinációs, adminisztratív és ellenőrzési feladatok ellátása,
 • a kedvezményezetekkel és támogatottakkal való kapcsolattartás,
 • a támogatás folyósításával kapcsolatos koordinációs tevékenységek,
 • az elektronikus támogatáskezelési rendszer működésének folyamatos figyelemmel kísérése; fejlesztési javaslatok előkészítése.

A Támogatás ellenőrzés részleget a Támogatás-ellenőrzési vezető vezeti.

A Támogatás ellenőrzés részleg feladata

 • a szerződéses kötelezettségek teljesítésének kontrollja, folyamatos státusz- és határidőfigyelés;
 • a támogatási cél megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése a támogatások rendeltetésszerű felhasználásának, valamint a filmalkotások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése az elszámolás szabályszerűsége és a támogatási szerződésben foglaltaknak való megfelelőség vizsgálatával,
 • filmalkotás first és final cutjának ellenőrzése, DCP leadásának ellenőrzése,
 • filmalkotási folyamat mozgóképszakmai szempontból történő nyomon követése és ellenőrzése,
 • az elektronikus támogatáskezelési rendszer működésének folyamatos figyelemmel kísérése; fejlesztési javaslatok előkészítése.

A Forgatókönyv-fejlesztési részleget a filmszínházban bemutatásra kerülő filmalkotások forgatókönyveire vonatkozóan a Filmforgatókönyv-fejlesztési vezető, a televíziós forgatókönyvekre vonatkozóan Televíziós forgatókönyv-fejlesztési vezető vezeti.

A részleg feladata

 • az Mktv.-ben foglalt filmterv-fejlesztéssel, és a pályázatok alapját képező szerzői művek értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a döntőbizottságok munkájának támogatása,
 • kapcsolattartás és szakmai támogatás biztosítása a forgatókönyv fejlesztési pályázatok előolvasásával megbízott bírálóbizottsággal,
 • a támogatott forgatókönyvek fejlesztésében való közreműködés.

A letéti számla koordinátor a Támogatáskezelési Igazgatónak tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel. Feladata a Nemzeti Filmiroda hatósági határozatai alapján a támogatási szerződések előkészítése, megkötése, kapcsolattartás a Filmirodával.

 

FILMLABOR IGAZGATÓSÁG

A Filmlabor igazgatóságot a Filmlabor Igazgató vezeti. A Filmlabor igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:

 • Titkárság
 • Projekt management részleg
 • Digitális utómunka stúdió
 • VFX stúdió
 • Digitális restaurálás részleg
 • Filmlaborálás részleg
 • Műszaki és fejlesztési részleg

A Titkárság feladata a Filmlabor Igazgató és a Filmlabor igazgatóság menedzsmentjének támogatása, üzleti levelezések bonyolítása, találkozók, belsős rendezvények szervezése. Ellátja továbbá a Filmlabor irodavezetői feladatait, ezen tevékenység részeként a beérkező iratok, számlák, szerződések adminisztrációs és iktatási feladatait, ezen kívül az NFI illetékes igazgatóságaival és szervezeti egységeivel együttműködve közreműködik többek között a személyzeti ügyek intézésében, kisebb értékű, illetve műszaki jellegű beszerzések lebonyolításában, bérlőkkel való kapcsolattartásban.

A Projekt management részleg feladatai:

 • a Filmlabor igazgatóság hazai és nemzetközi ügyfeleivel történő kapcsolattartás, árajánlatok készítése, a hazai és a nemzetközi piaci környezet figyelemmel kísérése, megállapodások, szerződések kötése, a Filmlabor által elvégzett munkák és szolgáltatások számláztatásának előkészítése, teljesítési igazolások kiállítása; a kapcsolódó produktív területeket érintő munkafolyamatok koordinálása, a kellék és késztermék forgalom dokumentálása,
 • nemzetközi szerződések és tenderek kidolgozása, az elnyert külföldi munkák Filmlaborban történő gyártási/restaurálási folyamatainak nyomonkövetése,
 • a Filmarchívum igazgatóság részére a film digitalizálási és restaurálási munkafolyamatok koordinálása,
 • a Filmlabor tevékénységéhez kapcsolódó kommunikáció, PR és marketingtevékenység az NFI illetékes szervezeti egységeivel együttműködve.

A Digitális utómunka stúdió feladata a gyártási folyamat alatt álló produkciók illetve a felújítandó archív filmek digitális utómunkálataival kapcsolatos megbízatások szervezése és ellátása:

 • mozifilm és TV produkciók tekintetében felmerülő feladatok: 16/35 mm-es lefor-gatott és előhívott negatív filmek digitalizálása; digitális forgatáshoz helyszíni adatmentés biztosítása, digitális forgatott anyag konverziója (formátumváltása webdailies-hez és vágáshoz); napi anyagok feltöltése felhőbe (webdailies szolgáltatás); vágórendszerek bérbeadása, megrendelés esetén technikai támogatás nyújtása; külső és belső VFX munkák kiszolgálása, a kész VFX anyagok beillesztése; konformálás; digitális fényelés; hangstúdiókkal való együttműködés; digitális végtermék gyártás mozi, TV és egyéb bemutatókhoz, archiváláshoz; 35 mm-es film kép és hang negatív levilágítás,
 • a Filmarchívum igazgatóság, illetve egyéb archívumok, intézmények által megrendelt munkák: képforrás képkockák szerinti digitalizálása; hangforrás digitalizálása; digitális fényelés; filmhang restaurálás; digitális végtermék gyártás mozi, TV és egyéb bemutatókhoz, fesztiválokhoz, archíváláshoz; 35 mm-es film kép-és hangnegatív levilágítás.

 A VFX stúdió feladatai:

 • vizuális effektek, filmtrükkök, főcímek készítése;
 • a Filmlabor igazgatósághoz érkező gyártás alatt álló filmekkel kapcsolatos vizuális-effekt megbízatások elvégzése; speciális archív helyreállítások, illetve hasonló feladatok magas szintű szakmai ellátása.

A Digitális restaurálás részleg feladata a digitális archív felújítások magas szintű szakmai ellátása:

 • a Filmarchívum igazgatóság részére a digitalizált archív filmek képkockánkénti restaurálása,
 • hazai múzeumok, szervezetek, intézmények részére: szakmai jellegű filmes anyagok, hagyatékok képrestaurálási munkáinak elvégzése,
 • külföldi filmarchívumok és egyéb filmes intézmények részére: a digitalizált archív filmek képkockánkénti restaurálása.

A Filmlaborálás részleg feladatai:

 • filmkezelési és filmlaborálási folyamatok ellátása: archív filmek jegyzőkönyvezése, fizikai rendbehozatala, digitalizálásra, vagy kopírozásra alkalmas állapotba hozása,
 • 16 és 35 mm-es, fekete-fehér vagy színes kameranegatívok (képfelvételek) előhívása, 35 mm-es filmre visszaírt kép és hang előhívása, kopírozás, kopírozott másolatok előhívása, 35 mm-es mese diafilm kopírozás és előhívás,
 • a laborálási folyamatokhoz kapcsolódó filmtisztítás, valamint laborálási vegyszerek kezelése, vegyszer, filmnyersanyag és egyéb segédanyagok készletkezelése (SERPA),
 • filmkellékek és kópiák szakszerű kezelése, tárolása,
 • logisztikai szolgáltatás: digitális és film-alapú kópiák, mozi reklámanyagok tárolása és postai kiszállítása külsős partnerek megbízása alapján illetve digitális és film-alapú kópiák tárolása és nemzetközi szállítmányoztatása a Nemzetközi Jogértékesítés és Képviselet igazgatóság igényei szerint.

A Műszaki és fejlesztési részleg feladatai:

 • az NFI telephelyét képező Budakeszi úti irodaház NFI birtokában lévő hasznosítható területeinek hasznosítása, a kapcsolódó bérleti szerződések ügyintézése, valamint a számlázás előkészítése,
 • a Filmlabor igazgatóság működéséhez szükséges filmtechnikai eszközök, analóg, és digitális tevékenységeket ellátó gépek üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása
 • piaci és technológiai igényeknek megfelelő műszaki megoldások folyamatos fejlesztése, megújítása,
 • a kapcsolódó beruházások megtervezése, a szükséges közbeszerzések műszaki leírásának elkészítése, a megvalósítás koordinálása,
 • kapcsolattartás hazai és a nemzetközi gép-és eszközbeszállító cégekkel.

 

FILMARCHÍVUM IGAZGATÓSÁG

A magyar és egyetemes mozgóképkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatokat az NFI akként látja el, hogy közgyűjteményként működteti a Filmarchívum igazgatóságot. Az NFI a Filmarchívum igazgatóság működtetése keretében gondozza a részére jogszabály alapján vagy más módon átadott filmalkotásokat és e törvény szerint filmalkotásnak nem minősülő, más szerzői műveket, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat.

A Filmarchívum igazgatóságot a Filmarchívum Igazgató vezeti. A Filmarchívum részlegeinek vezetői munkájukról az Filmarchívum Igazgatójának tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

A Filmarchívum igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:

 • Titkárság
 • Gyűjteményi és kutatási részleg
 • Digitalizálási és felújítási részleg
 • Üzletfejlesztési szervezeti részleg
 • Oktatási részleg
 • Műszaki és fejlesztési részleg
 • Szakkönyvtár

A Titkárság feladata a Filmarchívum Igazgató és a Filmarchívum igazgatóság menedzsmentjének támogatása, üzleti levelezés bonyolítása, találkozók, belsős rendezvények szervezése. Ellátja továbbá a Filmarchívum irodavezetői feladatait, annak tevékenységeihez kapcsolódó  teljeskörű adminisztrációs és iktatási feladatait, ezen kívül az illetékes igazgatóságokkal és szervezeti egységekkel együttműködve közreműködik többek között a személyzeti ügyek intézésében, kisebb értékű, illetve műszaki jellegű beszerzések lebonyolításában.

A Gyűjteményi és kutatási részleg feladata a magyar nemzeti filmvagyonba tartozó és más magyar archív filmanyagok (játék- és rövidfilmek, rajzfilmek, filmhíradók, dokumentumfilmek, művészeti filmek, hang és szinkronanyagok) és az azokhoz kapcsolódó kellékanyagok (fotó, plakát, jelmez- és díszletterv, könyvtári anyagok, kéziratok, forgatókönyvek, hagyatékok, filmtörténeti eszközök és műtárgyak) folyamatos gyűjtése, bevizsgálása, archívumi digitalizálása, feldolgozása,, gyűjteményi integrációja és szakszerű megőrzése.

A Digitalizálási és felújítási részleg feladata az NFI által készített Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási Program megtervezése, a kellékanyagok előkészítése és digitalizálása, a hivatkozott Programnak a Filmlabor igazgatósággal és más alvállalkozókkal történő szakszerű végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, a magyar nemzeti filmvagyon, valamint a Filmarchívum nem játékfilmes filmgyűjteményének digitalizálása, azok hosszútávú megőrzése és a magyar filmek hatékony terjesztésének biztosítása érdekében. Feladatai közé tartozik a Filmarchívum Üzletfejlesztési szervezeti egységét kiszolgáló videószolgáltatás ellátása.

Az Üzletfejlesztési szervezeti részleg feladata a magyar nemzeti filmvagyonba tartozó és más magyar archív filmanyagok és filmrészletek teljes körű belföldi és külföldi terjesztése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjével kötött vagyonkezelési szerződés rendelkezéseinek megfelelően, továbbá e tevékenységgel összefüggő teljes körű adminisztráció. Feladata a Filmarchívum tevékenységéhez kapcsolódó kommunikáció és PR tevékenység az NFI illetékes szervezeti egységeivel együttműködve. A belföldi és külföldi terjesztést támogató kiadványok gondozása az NFI illetékes szervezeti egységeivel együttműködve.

Az Oktatási részleg feladata a magyar nemzeti filmvagyon oktatási segédanyagként való bevezetése a magyar közoktatási rendszerbe, valamint a határontúli magyar oktatási intézményekkel való együttműködés, az Alapfilmek és Klassz Program oktatási platformok működtetése és az azokhoz tartozó tartalmi anyagok és fizikai segédeszközök előállítása, illetve legyártatása, gyermekfoglalkozások, táborok, műhelyfoglalkozások megszervezése.

A Műszaki és fejlesztési részleg feladata az Filmarchívum technológiai igényeinek folyamatos feltérképezése, technológiai háttér kutatása, megtervezése, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések felügyelete és megvalósításának koordinálása. A szakszerű munkavégzéshez szükséges technológiai fejlesztések és az optimális munkafolyamatok meghatározása és felügyelete a Filmarchívum illetékes szervezeti egységei által megfogalmazott javaslatok figyelembevételével. Ellátja a folyamatos kapcsolattartást és egyeztetést az NFI beszerzési és közbeszerzési és Kontrolling szervezeti egységeivel, Műszaki igazgatóság üzemeltetési részlegével a Filmarchívum épületeinek és berendezéseinek zavartalan működtetése és a Filmarchívum tevékenységeinek ellátásához szükséges beruházások hatékony és precíz megvalósítása érdekében. Biztosítja a Filmarchívum szakmai tevékenységének zavartalan üzemmenetét, ideértve a szakmai tevékenységet kiszolgáló gépek és a berendezések üzembiztos használatát, azok fenntartását és működőképeségét.

A Szakkönyvtár országos feladatkörű filmtudományi szakkönyvtár, melynek célja és feladata a Magyarországon nyomtatásban megjelent filmtudományi, filmművészeti dokumentumok, ill. a filmtechnika, filmipar, filmpolitika, valamint filmforgalmazás körébe tartozó szakanyagok teljességre törekvő gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, könyvtári látogatók kiszolgálása, csoportos foglalkozások, műhelyprogramok megszervezése.

NFI STÚDIÓ IGAZGATÓSÁG

Az NFI Stúdió igazgatóság működését az NFI Stúdió Igazgatója vezeti.

Az NFI Stúdió igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:

 • Produkciós részleg
 • Jelmez részleg
 • Fegyver részleg
 • Titkárság

A Produkciós részleg fő tevékenysége: film- tv- reklám produkciók, egyéb rendezvények igényeinek kiszolgálása stúdiók, külső díszletek biztosításával.

A produkciókkal, megrendelőkkel való kapcsolattartást és egyéb feladatokat az Igazgató és a produkciós részleg vezetője látja el.

A 1145 Budapest, Róna u. 174. és a 2151 Fót, Keleti M. u. 16. szám alatti ingatlanok kapcsán ingatlan bérbeadási tevékenység ellátása (irodahelyiségek, raktárak, műhelyek).

A Jelmez részleg feladata a jelmezek bérbeadása, valamint a jelmezek jelmezraktárban történő szakszerű tárolása, rendszerezése, megóvása, kezelése, raktári nyilvántartások vezetése, kezelése, jelmeztervezők és kivitelezők igénye alapján a produkciók igényeinek kiszolgálása.

A Fegyver részleg feladata a fegyverek jogszabályokban és rendeletekben előírt szakszerű raktározása, karbantartása és megóvása, valamint javítása, a produkciók részére bérbeadott fegyverek javítása, esetleges átalakítása. Feladata továbbá fegyverek bérbeadása, valamint a külföldi bérmunkák magyarországi forgatásához külföldről behozott fegyverek export-import tevékenysége és tárolása.

A Titkárság feladata az NFI Stúdió működését segítő általános adminisztráció ellátása.

 

MEGFELELÉST TÁMOGATÓ SZERVEZETI EGYSÉG 

A Megfelelést támogató szervezeti egység a Vezérigazgatónak alárendelve végzi tevékenységét. A szervezeti egységet a Megfelelést támogató szervezeti egység vezetője vezeti.

A megfelelést támogató szervezeti egység létszámát a Vezérigazgató jogosult meghatározni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „R.”) 9.§-a szerint.  Az R. szerinti megfelelésért felelős jogállására, összeférhetetlenségére, valamint feladataira vontakozóan a R. mindenkori szabályai, valamint a kihirdetett egyéb jogforrások (ideértve a miniszteri szintű irányelvek) rendelkezései az irányadók.

A Megfelelést támogató szervezeti egységhez tartozik a Vezérigazgató által közvetlenül kijelölt adatvédelmi tisztviselő. Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt célok érvényesülése érdekében az NFI mindenkori adatvédelmi tárgyú belső előírásaiban foglalt feladatokat.

Belső ellenőr

A belső ellenőr a tevékenységét a Vezérigazgatónak alárendelve végzi, azzal, hogy szakmai irányítása és ellenőrzése a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik. A Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság közötti irányítási hatásköröket a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Takarékos tv.”) 7/J.§-a határozza meg.

A belső ellenőr kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntések a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg.

A belső ellenőr munkaviszonya létesítésének és fenntartásának feltétele, hogy az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartásban szerepeljen.

A belső ellenőr fentieket meghaladó jogállására, összeférhetetlenségére, valamint feladataira vonatkozóan a Takarékos tv., az R. mindenkori szabályai, valamint a kihirdetett egyéb jogforrások (ideértve a miniszteri szintű irányelvek) rendelkezései az irányadók.

 

SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG

A Szervezetfejlesztési és Humánerőforrás igazgatóságot a Stratégiai Humánerőforrás Igazgató vezeti.

A Szervezetfejlesztési és Humánerőforrás igazgatóság az alábbi feladatokat látja el.

Az üzleti célokkal összhangban a humánerőforrás gazdálkodás szakmai irányítása, ellátása, fejlesztése és a kapcsolódó szabályozások kezelése. Proaktív szakmai támogatás biztosítása a megfelelő HR rendszerek és eszközök alkalmazásában, különös tekintettel az üzleti igények, körülmények változása esetén.

-        HR és szervezetfejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása a kapcsolódó igazgatóságok és szervezeti egységek vezetőivel együttműködésben,
-        a szervezeti és vezetői működés, a szervezeti kultúra és értékrend folyamatos fejlesztése,
-        munkáltatói márka fejlesztése
-        az éves üzleti tervhez kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodási terv, valamint az éves beszámoló HR részeinek kidolgozása.

HR rendszerek működtetése:     

-        a toborzás-kiválasztási folyamat menedzselése, az új munkavállalók beillesztésének támogatása,
-        a teljesítményértékelési rendszer és folyamat hatékony működtetésének támogatása és fejlesztése,
-        a belső képzések tervezése és koordinálása, támogatva a munkatársak szakmai fejlesztését,
-        a javadalmazási rendszerek megfelelő használatának támogatása, együttműködve a bérszámfejtést végző szervezeti egységgel,
-        a teljesítményösztönző rendszer fejlesztése, részvétel az éves prémiumfeladatok meghatározásában és kiértékelésében.

HR adminisztráció:

-        A szükséges nyilvántartások vezetése és a kapcsolódó adatbázisok felügyelete,
-        munkaszerződések és HR vonatkozású megbízási szerződések előkészítése, szakmai véleményezése,
-        a munkavállalói jogviszonyok és munkaköri leírások nyomon követése, azok folyamatos frissítése a vonatkozó dokumentumokban,
-        HR kontrolling feladatok ellátása, biztosítva a belső és külső adatszolgáltatásokat,
-        az igazgatóságot érintő szabályzatok elkészítésében való részvétel.

 

Belső kommunikáció:

-        HR vonatkozású belső kommunikáció ellátása, belső HR hírlevelek elkészítése,
-        belső céges rendezvények szervezése

GAZDASÁGI SZERVEZETI EGYSÉG

A Gazdaság szervezeti egység az NFI és többségi tulajdonú leányvállalatai esetében látja el a számviteli, bérszámfejtési és más gazdasági feladatokat. A Gazdaság szervezeti egységet a Főkönyvelő vezeti. A Gazdasági szervezeti egységhez tartoznak az alábbi részlegek:

 • Könyvelés részleg
 • TB és Bérszámfejtés részleg

 

A Könyvelés részleget számviteli csoportvezetők vezetik a Főkönyvelő utasításai alapján.

A Könyvelés részleg főbb feladatai az NFI és a többségi tulajdonú leányvállalatok esetében:

 • teljeskörű számviteli tevékenység, havi, illetve negyedéves könyvviteli zárlat elkészítése,
 • a kötelező adatszolgáltatások elkészítése, benyújtása,
 • számviteli tevékenység belső szabályozásának kialakítása,
 • eljárás az illetékes hatóságok előtt a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben,
 • éves és évközi könyvvizsgálat lebonyolítása,
 • az éves beszámoló elkészítése és közzététele,
 • szállítói és vevői szerződések gazdasági szempontú véleményezése,
 • a tevékenység adózási szempontból történő támogatása, esetenként külső szakértő bevonásával,
 • adóbevallások elkészítése és benyújtása,
 • az Alapító és egyéb szervezetek által nyújtott támogatások nyilvántartása és elszámolása, könyvvizsgálatának lebonyolítása.


A Könyvelési részleg főbb feladatai kizárólag az NFI esetében:

 • az egyes igazgatóságokon, szervezeti egységeknél dolgozó gazdasági munkatársak tevékenységének szakmai támogatása,
 • az NFI tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközök nyilvántartása, leltározás gazdasági szempontú támogatása, adatszolgáltatások elkészítése.

A TB és Bérszámfejtés részleget a TB és Bérszámfejtés csoportvezető vezeti.

A TB és Bérszámfejtés részleg feladatai az NFI és a többségi tulajdonú leányvállalatok esetében:

 • társadalombiztosítási ügyviteli feladatok ellátása,
 • teljeskörű bérszámfejtés, munkaügyi feladatok ellátása,
 • egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban állók számfejtése, ügyintézése,
 • bérekhez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások elkészítése,
 • magánszemélyekkel kötött megbízási, felhasználási és jogdíj szerződések véleményezése
 • Cafeteria és más, az NFI belső szabályzata alapján fizetendő juttatás figyelemmel kísérése, illetve kezelése,
 • segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A TB és Bérszámfejtés részleg feladatai kizárólag az NFI esetében:

 • társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása.

PÉNZÜGYI SZERVEZETI EGYSÉG

A Pénzügyi szervezeti egységet a Pénzügyi szervezeti egység vezetője vezeti.

A Pénzügyi szervezeti egység végzi az NFI és többségi tulajdonú leányvállalatai Főkönyvelő által kijelölt pénzügyi feladatainak ellátását.

A Pénzügyi szervezeti egység főbb feladatai az NFI és a többségi tulajdonú leányvállalatok esetében:

 • vevő számlák kiállítása,
 • befektetések előkészítése és ügyintézése.

A Pénzügyi szervezeti egység főbb feladatai kizárólag az NFI esetében:

 • teljeskörű pénzügyi tevékenység, házipénztár kezelése,
 • a kötelező adatszolgáltatások elkészítése, benyújtása,
 • a pénzügyi tevékenység belső szabályozásának kialakítása,
 • eljárás az illetékes hatóságok előtt a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben,
 • közreműködés a könyvvizsgálatok során és az éves beszámoló elkészítésében,
 • kintlévőségek nyomon követése, fizetési felszólítások kiküldése,
 • likviditás biztosítása, cash-flow kimutatás készítése,
 • szállítói számlák monitoringja, havi riport készítése,
 • kiküldetésekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • Magyar Államkincstár esetében teljeskörű kincstári ügyintézés, számlák kezelése, utalások rögzítése, jogosultságok kezelése,
 • kereskedelmi bankok esetében teljeskörű banki ügyintézés, forint és deviza alapú bankszámlák kezelése, utalások rögzítése, bankkártyák és banki jogosultságok kezelése.

 

BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZERVEZETI EGYSÉG


A Beszerzés és közbeszerzés szervezeti egységet a Beszerzési és közbeszerzési szervezeti egység vezetője vezeti.

Beszerzési feladatok:

 • az éves üzleti terv részét képező beszerzési terv elkészítése,
 • az NFI különböző szervezeti egységeinél felmerült és kezdeményezett beszerzési igény engedélyeztetési folyamatának koordinálása,
 • a beszerzési tevékenység belső szabályozásának kialakítása,
 • a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a beszerzési eljárást lefolytató szervezeti egységek szakmai támogatása,
 • a beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése,
 • a Szinergia irányelv alapján keletkező adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatok ellátása,
 • keretszerződések értékének nyomonkövetése,
 • lejáró szerződések figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele,
 • a beszerzés területén dolgozó szakemberek tevékenységének szakmai irányítása.

 

Közbeszerzési feladatok:

 • az éves üzleti terv részét képező közbeszerzési terv elkészítése,
 • az NFI-nél, mint ajánlatkérőnél felmerülő közbeszerzési eljárások lefolytatása, külső szakértőkkel (FAKSZ) lebonyolításra kerülő eljárások esetén azok koordinációja,
 • kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásokat lefolytató, illetve azok minőségbiztosítási feladatait ellátó külső szakértőkkel (FAKSZ),
 • a kommunikációs beszerzésekkel/közbeszerzésekkel és a szervezetfejlesztési feladatokkal összefüggő adatszolgáltatási, engedélyeztetési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése az NKOH Portálon keresztül,
 • az informatikai beszerzésekkel/közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási, engedélyeztetési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése a DKÜ Portálon keresztül,
 • a közbeszerzésekkel kapcsolatos külső és belső adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése,
 • a közbeszerzési tevékenység belső szabályozásának kialakítása,
 • közbeszerzési eljárás keretében megkötött keretszerződések értékének nyomon követése,
 • közbeszerzési eljárás keretében megkötött lejáró szerződések figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele,
 • a közbeszerzési eljárások előkészítésén dolgozó külső szakemberek és belső munkavállalók tevékenységének szakmai irányítása.

 

KONTROLLING SZERVEZETI EGYSÉG


A Kontrolling szervezeti egységet a Kontrolling vezető vezeti.

A Kontrolling szervezeti egység az alábbi feladatokat látja el:

 • Kontrolling rendszer kialakítása, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése,
 • Vezetői döntések meghozatalához szükséges elemzések elkészítése, döntéstámogatás,
 • A társaság üzleti tervének előkészítése, a tervezési folyamat koordinálása a vállalat menedzsmentje által meghatározott irányelveknek megfelelően,
 • A társaság leányvállalatai üzleti terve elkészítésének szakmai támogatása,
 • Terv, tény adatok alakulásának rendszeres nyomon követése, eltérések elemzése,
 • A társaság divízióinak és leányvállalatainak eredményesség vizsgálata,
 • A tulajdonosi irányelvnek megfelelő kontrolling riportok elkészítése,
 • Ad-hoc adatszolgáltatás a tulajdonos felé, egyéb megkeresésekhez adatszolgáltatás,
 • Kontrolling szabályzat elkészítése és folyamatos karbantartása, jogszabályi követelményeknek való megfeleltetése,
 • Közreműködés az önköltségszámítás kidolgozásában és éves felülvizsgálatában,
 • Teljesítményértékelési rendszer kidolgozásának szakmai támogatása.

 

IT SZERVEZETI EGYSÉG

Az IT szervezeti egységet az IT vezető vezeti.  

Az IT szervezeti egység az alábbi feladatokat látja el:

 • Az NFI teljeskörű IT stratégiájának kidolgozása és rendszeres felülvizsgálata,
 • Az NFI informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, fejlesztése,
 • IT szabályzatok, Informatikai Katasztrófaelhárítási terv kialakítása és rendszeres felülvizsgálata,
 • Információbiztonsági feladatok ellátása,
 • Mentési rend kialakítása és rendszeres felülvizsgálata,
 • Külső szolgáltatókkal való szakmai kapcsolattartás, szerződés szerinti teljesítés kontrollja, szolgáltatás minőségének ellenőrzése,
 • Felhasználói jogosultságok kezelése és rendszeres felülvizsgálata,
 • IT hálózatok folyamatos biztonsági tesztelése,
 • NFI működésének, üzleti folyamatainak informatikai támogatása,
 • IT tartalmú beruházások, projektek, beszerzések szakmai támogatása, kontrollja, minőségbiztosítása, kockázatkezelése,
 • Részvétel IT tartalmú beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában, ahhoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása,
 • Javaslattétel a beruházási tervek, beszerzési tervek IT tartalmára,
 • Igazgatóságok, szervezeti egységek informatikai jellegű problémáinak, bejelentéseinek, javaslatainak fogadása, kezelése,
 • Informatikai eszközök nyilvántartása, részvétel azok leltározásában,
 • Javaslattétel informatikai eszközök selejtezésére, új eszközök beszerzésére,
 • A KDS programmal kapcsolatos informatikai fejlesztések szakmai felügyelete,
 • Technológiai IT feladatok ellátása a Filmlabor igazgatóság digitális utómunka feladatai tekintetében, melyek keretében az informatikai fejlesztési igények felmérése és kezelése, valamint a több PB (petabyte) technológiai szerverkapacitás üzemeltetése és felügyelete.

 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

A Műszaki igazgatóságot a Műszaki igazgató vezeti. A Műszaki igazgatóság feladata az NFI kezelésében levő ingatlanokkal kapcsolatos infrastruktúra elemek, ingatlanok kezelésével kapcsolatos összehangolt stratégia kidolgozása, működtetése, beruházási, gazdálkodási, üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátása, valamint a használatában lévő vagyon kezelésével, védelmével összefüggő feladatok ellátása.

A Műszaki igazgatósághoz tartozik az Üzemeltetési részleg.

A Műszaki igazgatóság feladatát képezi különösen:                                   

 • Az NFI üzemeltetési és ingatlan fenntartási munkafolyamatainak és feladatellátásának optimalizálása. A rendelkezésre álló erőforrások racionalizálása adott esetben bizonyos mértékű kiszervezés megtervezése, koordinálása;
 • A beruházási, karbantartási igények felmérése, előkészítése, a tervjavaslat elkészítése, költségvetési számítások elvégzése, a beruházások, felújítások megvalósítása, ennek keretében – az elfogadott igényeknek megfelelően – szükség esetén a kivitelezési munkák tervezése, szervezése és felügyelete;
 • A közbeszerzés alá eső műszaki jellegű beruházások projektvezetése. A versenyeztetésekben a műszaki tartalom a referencia és a műszaki követelmények meghatározása, és az ajánlattételre felhívott partnerek ellenőrzése;
 • Kárfelmérések koordinálása, műszaki leírás meghatározása, a kivitelezés ellenőrzése.
 • A felelős kollégák bevonásával általános állapotfelmérés készítése az épületekről és a közművekről;
 • Együttműködés a filmszakmai területekkel a veszélyes anyagok kezelése és a filmtechnológiai berendezések üzemeltetése esetében felmerülő műszaki igények tekintetében;
 • Együttműködés az NFI Stúdió igazgatósággal a bérbeadási célú ingatlanok és ingóságok (külső díszletek) üzemeltetési és karbantartási feladatai megtervezésében;
 • NFI teljeskörű (létesítmény)üzemeltetési stratégiájának kidolgozása és rendszeres felülvizsgálata;
 • A jogszabálynak való megfelelés biztosítása – különösen Tűz- és villámvédelem, munkavédelem esetében;
 • kapcsolattartás a belső és külső ügyfelekkel, szakhatóságokkal és az önkormányzatokkal.

 

Az Üzemeltetési részleget az Üzemeltetési vezető vezeti.

Az Üzemeltetési részleg feladatai:

 • Javaslattétel az üzemeltetéssel kapcsolatos beruházási, felújítási, beszerzési tervek tartalmára,
 • Az NFI saját tulajdonú, vagyonkezelt, illetve bérelt ingatlanainak üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljeskörű ellátása, a belső kivitelezésben zajló fejlesztések végrehajtása, illetve a külső kivitelezésben készülő fejlesztések felügyelete, üzemeltetés hatékonyságának javítása,
 • Az NFI saját tulajdonú, vagyonkezelt, illetve bérelt gépjárművei üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása,
 • Műszaki biztonsági és vagyonvédelmi feladatok ellátása, tűzvédelmi és vagyonvédelmi eszközök karbantartása, energiafogyasztások nyilvántartása.

 

FORGALMAZÁS TÁMOGATÁSI IGAZGATÓSÁG

A Forgalmazás Támogatási igazgatóságot a Forgalmazás Támogatási Igazgató vezeti.

A Forgalmazás Támogatási igazgatóság feladatai:

 • Az NFI hazai moziforgalmazáshoz és egyéb jogértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek ellátása és koordinációja, a hazai moziforgalmazási és egyéb jogértékesítési stratégia kialakítása, valamint a kapcsolattartás a producerekkel és forgalmazókkal, tanácsadókkal,
 • A mozi forgalmazás támogatáshoz kapcsolódó tesztvetítések, exit kutatások koordinálása, a TV spotok felhasználásának kialakítása,
 • Filmek hazai moziforgalmazása kapcsán terjesztési/marketing támogatások koordinációja,
 • Mozifilmek Tv produkciók, DVD, Blu-ray és egyéb tartalom hordozók, valamint letölthető tartalmak és egyéb alternatív disztribúciós felületek jogai értékesítésének koordinációja,
 • VOD platform üzemeltetésének és tartalommenedzsmentjének koordinációja ,
 • Piackutatási feladatok (mozilátogatási szokások, tartalomfogyasztás),
 • Filmklub hálózat működésével kapcsolatos tartalombeszerzési és adminisztrációs feladatok ellátása,
 • Eseti jelleggel egyéb központi projektekben való részvétel.

 

NEMZETKÖZI JOGÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KÉPVISELETI IGAZGATÓSÁG

A Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatóságot a Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti Igazgató vezeti.

A Nemzetközi Jogértékesítés és Képviselet igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:

 • Fesztivál-menedzsment részleg
 • Eurimages képviselet részleg
 • Nemzetközi Értékesítés részleg

A Fesztivál-menedzsment részleg látja el a filmek hazai és nemzetközi fesztiválokon történő részvételével kapcsolatos feladatokat (magyar filmek és magyar részvételű koprodukciós filmalkotások nevezése, utazások szervezése, kópiák rendelése és kiszállíttatása, stb.).

Az Eurimages képviselet részleg látja el Magyarországnak az Eurimages-on belüli képviseletéhez kapcsolódó feladatokat.

A Nemzetközi Értékesítés részleg látja el az NFI által támogatott filmalkotások nemzetközi terjesztésével kapcsolatos feladatokat valamint azon filmalkotások terjesztésével kapcsolatos feladatokat, melyek esetében a terjesztésre az NFI a filmelőállítóval kötött külön megállapodás alapján jogosult.

A Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatóság ezen kívül az alábbi feladatokat látja el:

 • a magyar regionális filmalapok koordinálása, nemzetközi filmek létrejöttében való részvételük elősegítése, az európai regionális filmalapokkal való kapcsolattartás,
 • az európai filmalapokhoz és az európai filmes szervezetekhez fűződő kapcsolatok erősítése, ápolása,
 • a nemzetközi filmszakmai szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálása,
 • EFP ügyek intézése.

 

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG


A Marketing és Kommunikációs igazgatóságot a Marketing és Kommunikációs Igazgató vezeti.

A Marketing és Kommunikáció igazgatósághoz tartoznak az alábbi tevékenységek:

 • részt vállal az NFI marketing és kommunikációs stratégiájának kidolgozásában,
 • forgalmazást elősegítő marketing kommunikációs rendszert dolgoz ki és működtet,
 • irányítja és összefogja az NFI valamennyi szervezeti egységének a külső és belső kommunikációját egyaránt,
 • építi és kezeli az NFI média- és sajtókapcsolatait,
 • összehangolja az NFI médiában való megjelenését,
 • gondozza és fejleszti az NFI kommunikációs csatornáit (honlap, hírlevél, social media csatornák),
 • tartalmat szolgáltat és közzétesz az NFI kommunikációs csatornáin,
 • gondozza az NFI kiadványait a koncepciótól a megvalósításon át a terjesztésig,
 • ellátja az NFI egységes arculatának gondozását, biztosítja az NFI arculati elemek alkalmazását a rendezvények, kiadványok, honlapok és minden más megjelenési forma esetében,
 • marketing és kommunikációs rendezvényeket, eseményeket szervez,
 • közreműködik az NFI rendezvények koncepciójának kidolgozásában, előkészítésében és lebonyolításában,
 • hirdetési felületek vásárlásáról, az NFI arculathordozók beszerzéséről gondoskodik,
 • részt vesz a nemzetközi marketing és kommunikációs tevékenységek végrehajtásában, fesztiválokon és szakmai vásárokon,
 • együttműködéseket alakít ki széles elérésű médiatartalom szolgáltatókkal és sajtótermékek kiadóival,
 • aktívan részt vesz a letölthető tartalmak és egyéb alternatív disztribúciós felületek forgalmazási és marketing stratégiájának kialakításában,
 • állandó és eseti jellegű projektek koordinációja.


2023.09.07.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

- Vezérigazgató:

Pál Ákos (+36 1 461 1320; nfi@nfi.hu)

- Működéstámogatási vezérigazgató-helyettes:

Budai Ákos Balázs (+36 1 461 1318; budai.akos@nfi.hu)

- NFI Filmarchívum Igazgató:

Ráduly György (+36 1 200 8739; raduly.gyorgy@nfi.hu)

- NFI Filmlabor Igazgató:

Bódizs Tamás (+36 1 391 0501; bodizs.tamas@nfi.hu)

- Forgalmazás Támogatási igazgató:

dr. Jung Zsuzsanna (+36 1 461 1380; jung.zsuzsanna@nfi.hu)

- Támogatáskezelési Igazgató:

dr. Kocsis Noémi Andrea (+36 1 461 1380; kocsis.noemi@nfi.hu)

- Jogi Igazgató:

Dr. Csepely Balázs (+36 1 461 1363; csepely.balazs@nfi.hu)

- Képzési Igazgató:

Lányi Eszter (+36 1 252 2870; lanyi.eszter@nfi.hu)

- Nemzetközi Jogértesítési és Képviseleti Igazgató:

Bereczki József Csaba (+36 1 461 1350; bereczki.csaba@nfi.hu)

- NFI Stúdió Igazgató:

Ottinger Ildikó Andrea (+36 1 252 2870; kovacs.ildiko@nfi.hu)

- Marketing és Kommunikációs Igazgató:

Baranyai Szabolcs (+36 1 461 13 55; baranyai.szabolcs@nfi.hu)

 -Kontrolling vezető:

Zsigó Mónika (+36 1 461 1345; zsigo.monika@nfi.hu)

-Pénzügy szervezeti egység vezető:

Ury Izabella (+36 1 461 1320; ury.izabella@nfi.hu)

-Főkönyvelő:

Tóth Melinda Ágota (+36 1 461 1320;  toth.melinda@nfi.hu)

-Stratégiai HR igazgató:

Szűcs Viktória (+36 1 461 1320; szucs.viktoria@nfi.hu)

-IT vezető

Balogh János (+36 1 461 1320; balogh.janos@nfi.hu)

-Műszaki igazgató:

Molnár Levente Balázs (molnar.balazs@nfi.hu)

-Megfelelőségi és szabályozási vezető

dr. Bottyán Béla ( +36 1 461 1371; bottyan.bela@nfi.hu)

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ügyfélfogadási rend hétfőtől - péntekig 8-17 óráig 

Vezérigazgatóság

Kanász-Nagy Anna, vezérigazgatósági titkárságvezető
Telefonszám: +36 1 461 1320
Telefaxszám: +36 1 461 1332
E-mail cím: nfi@nfi.hu 

 

NFI Stúdió

Rohonyi Lili, NFI Stúdió asszisztens
Telefonszám: +36 1 220 5419
E-mail cím: rohonyi.lili@nfi.hu

 

NFI Filmlabor

Lehoczki Judit, irodavezető
Telefonszám: +36 30 371 9972
E-mail cím: lehoczki.judit@nfi.hu  

 

NFI Filmarchívum

Tóth Berta, irodavezető
Telefonszám: +36 20 398 1053
E-mail cím: toth.berta@nfi.hu

 

Képzés

Gyulavári Tímea, filmszakmai referens
Telefonszám: +36 1 252 2870
E-mail: gyulavari.timea@nfi.hu

 

Nemzetközi jogértékesítés és képviselet

Androsovits Klaudia, sales executive
Telefonszám: +36 1 461 1353
E-mail: androsovits.klaudia@nfi.hu

 

***

2023. május

Létszám: 3 fő

Név Beosztás Elérhetőség
Káel Csaba igazgatóság elnöke  nfi@nfi.hu
Pál Ákos Bertalan igazgatósági tag  nfi@nfi.hu
Hegyi Eszter Dóra igazgatósági tag  nfi@nfi.hu

„Magyar Filmlabor Services” Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Telefonszáma: +36 1 391 0501
E-mail címe: filmlabor.services@nfi.hu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Domonkos Ferenc, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


Kreatív Európa Nonprofit Kft.

Székhelye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18. 5. em. 2.
Telefonszáma: +36 1 300 7206
E-mail címe: adam.paszternak@kreativeuropa.hu
Tevékenységi köre: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Paszternák Ádám, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


MAFILMRENT Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Tevékenységi köre: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Budai Ákos Balázs, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

MAFILM AUDIO Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 469 2030
E-mail címe: mail@mafilmaudio.eu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Haber Andrea, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 41,06%


Location Office Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u 174.
Telefonszáma: + 36 1 461 13 03
E-mail címe: kozteruleti.iroda@filmlocation.hu
Tevékenységi köre: 8411’08 Általános közigazgatás – főtevékenység
Képviselőjének neve: dr. Radványi Réka, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 90%

MOKÉP-PANNÓNIA Nonprofit Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Telefonszáma: + 36 30 637 4787
E-mail címe: mokep@mokep.hu
Tevékenységi köre: 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Képviselőjének neve: Máté László Zoltán, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

Előző állapot:

"Magyar Filmlabor Services" Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Telefonszáma: +36 1 391 0501
E-mail címe: filmlaborservices@filmlab.hu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Gellért Mónika, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

Kreatív Európa Nonprofit Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174.
Telefonszáma: +36 1 300 7206
E-mail címe: adam.paszternak@kreativeuropa.hu
Tevékenységi köre: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Paszternák Ádám, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

MAFILMRENT Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Tevékenységi köre: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Budai Ákos Balázs, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


MAFILM AUDIO Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 469 2030
E-mail címe: mail@mafilmaudio.eu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Haber Andrea, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 41,06%

 

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u 174.
Telefonszáma: +36 1 252 2870
E-mail címe: mafilm@mafilm.hu
Tevékenységi köre: Film-, video-, televízióműsor-gyártás (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Dulai Renáta, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 90%

Pályázati nyilvántartó rendszer I. (elsősorban moziban bemutatásra szánt filmalkotásokkal összefüggő támogatási igények)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció; pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Jogalapja: szerződés teljesítése

Érintettek köre: pályázó személyek és velük jogviszonyban álló érintettek

Irat- és dokumentumkezelő rendszer (Andoc)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: szerződés előkészítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben; A szerződés teljesítésével és kapcsolattartási célból történő adatkezelés; szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése

Jogalapja: szerződés teljesítése (amennyiben a szerződő fél maga az érintett) vagy a Magyar Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (amennyiben az érintett nem szerződő fél)

Érintettek köre: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződéses partnerei

Bérügyviteli, személyi jövedelemadó információs rendszer (BérPro)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása; az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése; Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése; Bérszámfejtés; szerződéssel kapcsolatos elszámolások

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Pénzügyi információs rendszer (Forrás)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása; elszámolás jogszerűségének ellenőrzése

Jogalapja: Szerződés teljesítése (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) /költségvetési támogatás nyújtásával összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Érintettek köre: közvetlen támogatásban részesített személyek

Pályázati nyilvántartó rendszer II. (elsősorban médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotásokkal összefüggő támogatási igények)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció; pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Jogalapja: szerződés teljesítése

Érintettek köre: pályázó személyek és velük jogviszonyban álló érintettek

Bér-és humánügyviteli információs rendszer (NEXON)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása; az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése; Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése; Bérszámfejtés; szerződéssel kapcsolatos elszámolások; személyügyi nyilvántartás, munkaidő-nyilvántartás, cafeteria-nyilvántartás

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Integrált vállalatirányítási rendszer (sERPa)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Szerződéskezelés, szerződés teljesítése, szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások, illetve azok lezárása, adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése, pénzügyi és számviteli kötelezettségek teljesítése (különösen késedelmi kamat kezelése, banki kivonat rögzítése, átutalási megbízások, pénztárak kezelése, tárgyi eszközök kezelése, leltárak, analitikák, beszámolók készítése könyvvitel, költségmegosztás, bevallások, nyilvántartások vezetése)

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen
Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Filmarchívum Információs Rendszere (MFI)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Filmintézet Filmarchívum szervezeti egysége által kezelt filmalkotások adatainak nyilvántartása, kezelés közzététele a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B. §-a szerinti feladatok ellátása céljából

Jogalapja: közérdekű adatkezelés

Érintettek köre: filmalkotás létrehozásában közreműködő személyek

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakmai listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: Az érintettel való kapcsolattartás szakmai rendezvényeken való részvétellel (ideértve a fesztiválokon való részvételt is), illetve utazásszervezéssel kapcsolatosan

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: mozgóképszakmai rendezvényeken való részvételt kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. partnereinek üzleti célú kapcsolatfelvételére vonatkozó listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás üzleti célú kapcsolatfelvétel céljából

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: üzleti célú kapcsolattartást kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok

Létesítmény Üzemeltetési Rendszer (LÜR)

Formátum: SQL 

Adatkezelés célja: a Filmintézet Létesítmény üzemeltetés részlengén felmerülő adminisztratív feladatok támogatása 

Jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Érintettek köre: szerződéses partnerek (bérlők) képviselői, kapcsolattartói

Eventival

Formátum: SQL 

Adatkezelés célja: Egyes fesztiválok programjának, résztvevők adatainak kezelése 

Jogalapja: Az érintettek kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása 

Érintettek köre: a fesztiválokon résztvevő személyek adatai


***


2023. május

Hungarian Film Magazin

Évente két alkalommal, a berlini és a cannes-i filmfesztivál idején megjelenő angol nyelvű magazin, amely a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által támogatott filmalkotások mellett bemutatja a magyar filmipart és annak szereplőit, cikkekkel, interjúkkal. Amennyiben a további „A” kategóriás filmfesztiválokon van jelentős magyar részvétel (pl. Karlovy Vary, Velence, Toronto), a magazinhoz a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. külön kiadványt készít.

A kiadvány minden nagyobb fesztiválon terjesztésre kerül, valamint eljut a külképviseletekhez, állami cégek vezetőihez és az európai filmalapok vezetőihez is.

A kiadvány ingyenes.

 

Filmkultúra

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. magazinja

Rovatok: filmek, arcok, szemle, gondolatok

www.filmkultura.hu

A magazin ingyenes.

 

Fast Forward Program

A Filmintézet célja a piac diktálta helyzetekre való gyors reakció, a szakemberhiány megszüntetése és a hazai filmes szakma versenyképességének növelése. Az erre a célra létrehozott Fast Forward Program küldetése, hogy a hazai szakmai környezetből jelenleg hiányzó, rövid képzésekkel fejlessze a szakembereket és belépési lehetőséget nyújtson a szakma iránt érdeklődők számára.

A program elsősorban intenzív és gyakorlatiorientált workshopokat kínál. Előadóink aktív, tapasztalt és sikeres filmkészítők, filmes szakemberek, ami lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat megfelelő egyensúlyát.

A 2020-2021-es programfüzet innen tölthető le.

A programfüzet ingyenes.

A testületi szerv (Igazgatóság) adatai
döntései előkészítésének rendje ügyrend 3.2.1. pontja szerint
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja ügyrend 7. pontja szerint
eljárási szabályai ügyrend 3. pontja szerint
üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága ügyrend 3.1.1. pontja szerint
döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói dokumentumok közzétéve
a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza ügyrend 3.4. és 3.5. pontjai szerint

 

Az NFI Igazgatósági Ügyrendje (2020.01.06 - 3. sz. melléklete)

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2022.01.25

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2022.04.01

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2023.01.31

 

Igazgatósági határozatok:

2022.

Igazgatósági határozat 1 - 2022.01.11

Igazgatósági határozat 2 - 2022.01.24

Igazgatósági határozat 3 - 2022.01.24

Igazgatósági határozat 4 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 5 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 6 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 7 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 8 - 2022.03.23

Igazgatósági határozat 9 - 2022.03.23

Igazgatósági határozat 10 - 2022.03.23

Igazgatósági határozat 11 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 12 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 13 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 14 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 15 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 16 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 17 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 18 - 2022.06.24

Igazgatósági határozat 19 - 2022.06.24

Igazgatósági határozat 20 - 2022.06.24

Igazgatósági határozat 21 - 2022.06.24

Igazgatósági határozat 22 - 2022.06.24

Igazgatósági határozat 23 - 2022.08.09

Igazgatósági határozat 24 - 2022.08.09

Igazgatósági határozat 25 - 2022.08.09

Igazgatósági határozat 26 - 2022.08.09

Igazgatósági határozat 27 - 2022.08.09

Igazgatósági határozat 28 - 2022.08.29

Igazgatósági határozat 29 - 2022.09.30

Igazgatósági határozat 30 - 2022.09.30

Igazgatósági határozat 31 - 2022.09.30

Igazgatósági határozat 32 - 2022.09.30

Igazgatósági határozat 33 - 2022.09.30

Igazgatósági határozat 34 - 2022.09.30

Igazgatósági határozat 35 - 2022.09.30

Igazgatósági határozat 36 - 2022.11.23

Igazgatósági határozat 37 - 2022.11.23

Igazgatósági határozat 38 - 2022.11.23

Igazgatósági határozat 39 - 2022.11.23

Igazgatósági határozat 40 - 2022.11.23

Igazgatósági határozat 41 - 2022.11.23

2023.

Igazgatósági határozat 1 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 2 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 3 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 4 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 5 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 6 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 7 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 8 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 9 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 10 - 2023.01.31

Igazgatósági határozat 11 - 2023.02.16

Igazgatósági határozat 12 - 2023.03.22

Igazgatósági határozat 13 - 2023.03.22

Igazgatósági határozat 14 - 2023.03.28

Igazgatósági határozat 15 - 2023.03.28

Igazgatósági határozat 16 - 2023.03.28

Igazgatósági határozat 17 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 18 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 19 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 20 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 21 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 22 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 23 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 24 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 25 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 26 - 2023.05.09

Igazgatósági határozat 27 - 2023.07.04

Igazgatósági határozat 28 - 2023.07.04

Igazgatósági határozat 29 - 2023.07.04

Igazgatósági határozat 30 - 2023.07.04

Igazgatósági határozat 31 - 2023.07.31

Igazgatósági határozat 32 - 2023.08.07

Igazgatósági határozat 33 - 2023.08.07

Igazgatósági határozat 34 - 2023.08.07

Igazgatósági határozat 35 - 2023.08.07

Igazgatósági határozat 36 - 2023.08.07

Igazgatósági határozat 37 - 2023.09.12

Igazgatósági határozat 38 - 2023.09.12

Igazgatósági határozat 39 - 2023.09.12

Igazgatósági határozat 40 - 2023.09.12

Nem voltak az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések az elmúlt 1 évben.  

Adatigénylési tájékozható az alábbi linken az adatigénylési tájékoztató fül alatt elérhető:

https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Megfelelést támogató szervezeti egység (1145 Budapest, Róna utca 174.)
Dr. Németh Szabolcs, adatvédelmi tisztviselő

 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2017. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2017. évről

Magyar Nemzeti Filmalap Beszámoló és és Közhasznúsági melléklet 2018

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési és Innovációs igazgatóságának 2018. évi beszámolója

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a 2019. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési és Innovációs igazgatóságának 2019. évi beszámolója

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2020. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági melléklete a 2020. évről 

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési igazgatóságának beszámolója 2020

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2021. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági melléklete a 2021. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési igazgatóságának beszámolója 2021

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2022. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági melléklete a 2022. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési igazgatóságának beszámolója 2022

Az éves terv és az ajánlatok vagy részvételi jelentkezésekről készült összegezés a Kbt. és a  424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a NEKSZT Kft. által üzemeltetett EKR-ben elérhető az Ajánlatkérő nevére történő kereséssel.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

és https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

A közbeszerzés útján kötött szerződések a Kbt. rendelkezései alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Core- rendszerben elérhetők: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/

 

Különös lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalókra vonatkozó közérdekű adatok közzététele.

Aktuális:

2023_08

Archívum:

2020_02

2020_03

2020_04

2020_05

2020_06

2020_07

2020_08

2020_09

2020_10

2020_11

2020_12

2021_01

2021_02

2021_03

2021_04

2021_05

2021_06

2021_07

2021_08

2021_09

2021_10

2021_11

2021_12

2022_01

2022_02

2022_03

2022_04

2022_05

2022_07

2022_06

2022_07

2022_08

2022_09

2022_10

2022_11

2022_12

2023_01

2023_02

2023_03

2023_04

2023_05

2023_06

2023_07

A köztulajdonban álló gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzététele.

5 millió Ft feletti szerződések 2016

5 millió Ft feletti szerződések 2017

5 millió Ft feletti szerződések 2018

5 millió Ft feletti szerződések 2019

5 millió Ft feletti szerződések 2020

5 millió Ft feletti szerződések 2021

5 millió Ft feletti szerződések 2022

5 millió Ft feletti szerződések 2023

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. elsődlegesen a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi a következő adatokat, dokumentumokat:

 1. a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
 2. az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
 3. a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
 4. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
 5. a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
 6. a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
 7. a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

http://kereso.core.kt.hu