Animációs filmek

Animációs filmgyűjteményünk közel 1500 tételből áll, ezek közül megközelítően 600 magyar. A többi különböző nemzetiségű: orosz, cseh, lengyel, bolgár, román animáció, de őrzünk amerikai, kanadai, francia, jugoszláv és más nemzetiségű filmeket is. A magyar animációs filmek gyűjtése elsősorban az egyedi rövidfilmekre és a hosszú animációs filmekre korlátozódik. Ezek zömét a gyártók által leadott köteles kópiák teszik ki, továbbá a forgalmazásból kikerült, megőrzésre átadott kópiák, esetleg a korai időszakból föllelt és megvásárolt, vagy ajándékba kapott filmek. Televíziós filmek, sorozatok, rendelt filmek csak esetlegesen találhatók meg az archívumban: ha ezekből valami mégis fellelhető nálunk, az gyűjtőszenvedélyünknek köszönhető.

A magyar animációs filmgyártás kezdeti időszakáról igen kevés filmemlékünk maradt fenn. A második világháború előtt nem volt valódi értelemben vett animációsfilm-gyártás Magyarországon, bár tehetséges alkotók sora állt volna rendelkezésre. A harmincas években inkább csak az alkalmazott ágazat (rajz-reklám és oktatófilm-gyártás) indult fölvirágzásnak Macskássy Gyula és társai jóvoltából. Macskássy Halász Jánossal és Kassowitz Félixszel 1934-ben alapította az első magyar rajzfilmstúdiót, ezért kötjük a magyar animációsfilm-történet kezdetét ehhez az időponthoz. 

Az animációs filmgyártás a háború után az ötvenes években, a Magyar Híradó- és Dokumentumfilmgyár keretein belül kezdett kibontakozni, majd 1957-ben a Pannónia Filmstúdió létrejöttével kezdődött a műfaj otthonteremtése. A Pannónia Filmstúdió keretén belül három évtizeden át „társbérletben” működött a szinkronfilmes és az animációs részleg, a két terület végül 1986-ban önállósult. A Pannónia Filmvállalat 1994-ben átalakult, az ezredfordulón majd tucatnyi különböző animációsfilm-készítő műhely működik egymás mellett. Ez a szétszabdaltság, valamint a hordozóanyag megváltozása (filmkópia helyett videó és digitális technika) bonyolítja a filmekhez való hozzájutást és a beszerzést.

A korai magyar animációs filmek közül a legjelentősebb a nitro hordozóanyagon archívumi megőrzésben lévő Macskássy-hagyaték, amelynek biztonsági anyagra történő átmentése részben már megtörtént. E filmek eredetileg reklámnak készültek, de kerek történetük és színvonalas technikai megvalósításuk révén önálló filmként is figyelemre érdemesek.

Animációs filmek az Alapfilmek válogatásban