A rendszerváltástól napjainkig

A kilencvenes évek nem csak politikai, hanem technikai újdonságokkal is bőven szolgált. Egyre elérhetőbbé vált a nagyfelbontású videotechnika, amely szép lassan teljesen kiszorította a korábbi celluloid-technológiát. Ezzel egy időben a dokumentumfilm gyártás feltételei is gyökeresen megváltoztak. Dokumentumfilmek ma már párhuzamosan készülnek a televíziókban és önálló produceri irodákban, a gyártást pedig csaknem mindig az állam támogatja, komoly összegekkel, pályázatok útján. Az így készülő filmekből minden esetben kötelespéldány is készül, amely a Filmarchívumba kerülve biztosítja az alkotás fennmaradását és kutathatóságát, hozzáférhetőségét.

A dokumentumfilm maradandóan képezi le korát, rögzíti keletkezése idejének társadalmi állapotait, kulturális és esztétikai preferenciáit. Az 1980-as évektől a  könnyen hozzáférhető technika megjelenésével a dokumentumfilmek egyre nagyobb része már nem filmre, hanem digitális eszközökkel, videóra készül. A rendszerváltást követően a magyar filmgyártás átrendeződött, a filmkészítő műhelyek száma megsokszorozódott. E két változás: a technikaváltás és a filmpiac liberalizálódása a dokumentumfilm-készítés területén az elkészült művek számában is erősen éreztette hatását. Az 1990-es évek végétől a televíziós produkciókkal együtt a korábbi termés két-két és félszerese, 200-250 dokumentumfilm készült évente. Az Archívum által 2010-ig megjelentetett Filmévkönyv az egyetlen forrás, amelyben összegyűjtve megtalálhatók az adott évben készült magyar dokumentumfilmek leírásai. 2010 után, a változó filmtámogatási rendszerben a dokumentumfilmek száma visszaesett, majd 2013-től ismét növekvő tendenciát mutat. Gyűjteményünkbe alapvetően az állami támogatással készült filmek kerülnek be. A köteleskópia-rendelet (1998) értelmében az archívumnak a dokumentumfilmekből is kapnia kellene egy-egy példányt az eredeti hordozón, a rendeletnek azonban a gyártók nem tesznek eleget maradéktalanul. Emiatt előfordulhat, hogy még alapművekből is csupán megtekintő kópiát tudunk biztosítani a kutatók számára, vagy még azt sem.

Dokumentumfilmek az Alapfilmek válogatásban