Kötelespéldányok

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2022.12.19. és 2022.01.06. között a kötelespéldányok átvétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, ügyfélfogadás és iratkiadás szabadságolások miatt szünetel. Az utolsó ügyfélfogadási nap: 2021. december 15. (csütörtök).

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2021.01.01-én hatályba lépett a kötelespéldány szolgáltatásról szóló új kormányrendelet 717/2020 (XII. 30.) ld: Magyar Közlöny 2020/297. A rendelet alapján megváltozott archiválási tájékoztatóinkat alább közöljük. Az épület felújítása miatt anyagaink ideiglenesen külső raktárakban kerültek elhelyezésre. 

A filmalkotások kötelespéldány szolgáltatásáról:

A filmszakmai kötelespéldány szolgáltatás gyakorlatilag 1959-től jogfolytonos, azaz a szabályozás egyidős az önálló Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum megalapításával. Az intézmény (és jogutódjai, jelenleg a Magyar Nemzeti Filmarchívum) elsődleges feladata a magyar filmek és hungarikumok fennmaradása érdekében a kötelespéldányok hosszú távú, szakszerű megőrzése, ha szükséges, átmentése, felújítása.

A szabályozás jelenleg hatályos változata a 717/2020 (XII. 30.) számú kormányrendelet.

Film esetében az előállított példányszámtól függetlenül kell kötelespéldányt szolgáltatni:

20. § (1)
a) a Magyarországon előállított és bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,
b) a külföldön előállított és Magyarországon bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,
c) a külföldön magyar koprodukciós részvétellel előállított, de Magyarországon forgalomba nem hozott, az Mttv. vagy az Mktv. szerinti támogatásban részesült filmből,
d) a film Magyarországon fizikai adathordozón kiadott vagy online megjelent elektronikus, digitális és online változatából, ha az
da) lakossági kereskedelmi forgalomba került,
db) 50 darab feletti példányszámban zárt körű, reprezentatív terjesztésre került, vagy
dc) egyéb, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá eső, az Mttv. 203. § 22. pont a)–c) alpontja
szerinti nyomtatott kiadvány kiegészítő része vagy melléklete,
e) az online bemutatott, a)–c) pont szerinti filmből, valamint
f ) lakossági kereskedelmi forgalomba került diafilmből és diaképből.

4. § (1) A kötelespéldány szolgáltatására kötelezett (a továbbiakban: szolgáltató):
c) fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány esetében a kiadó,
e) film esetében a magyar filmelőállító és a magyar filmgyártó vállalkozás
f ) a külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott vagy bemutatott film esetében az első magyarországi forgalmazó,

Filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet” /ld: 2004. évi II. törvény a mozgóképről (Mktv.)  2. § 2.

Filmalkotás az olyan mű, amelyet meghatározott sorrendbe állított mozgóképek hang nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozatával fejeznek ki, függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón rögzítették. Filmalkotásnak minősül különösen a filmszínházi vetítésre készült játékfilm, a televíziós film, a reklám- és a dokumentumfilm, valamint az animációs és az ismeretterjesztő film.” /ld: 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.) 64. § (1).

Kiadvány: film-, video-, televízióműsor-készítés termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon, videokazettán, -lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó)” / ld: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.) 203. § 22. d).  

Fontos megjegyeznünk, hogy gyűjteményünk esetleges hiányosságait a kötelespéldány szolgáltatás nem teljes körű teljesítése eredményezi, melynek – tapasztalataink szerint – elsődleges oka a gyűjteményezésünk alapjait megteremtő kormányrendeletek félreértelmezése. Minden Magyarországon készült- és/vagy forgalmazásba került filmalkotás archiválás köteles, nem pusztán a filmszakmai pályázati forrásokat felhasználó művek.

A kötelespéldány szolgáltatását elmulasztó gyártó-, filmelőállító és forgalmazó nem részesülhet az Mktv. szerinti filmgyártási és/vagy filmterjesztési támogatásban. (ld: Mktv 14. § (3) c.)

Sérült vagy elveszett kópiák esetén a film jogtulajdonosa is csak intézményünk segítségét kérheti, de csak abban az esetben, ha a filmalkotásából kötelespéldányt szolgáltatott. Hat évtizedes tapasztalatunk szerint kizárólag azok a filmek maradnak – tíz év távlatában is – biztosan hozzáférhetők, melyeknek van archivált példányuk a Filmarchívumban.

Ügyintézési információk:
Referensek: Márczé Brigitta és Szlaukó Katalin
Félfogadás: munkanapokon, előzetes telefonos időpont egyeztetés után
Telefon: +36 (1) 394-1322, 394-1018 / központ kapcsol az ügyintézőhöz

Befejezetlen munkaverziók nem képezhetik a kötelespéldány szolgáltatás tárgyát. A filmek előállításához támogatást nyújtó szervezetek mindegyike lehetőséget biztosít a gyártóknak, a befejezési és/vagy elszámolási határidők módosításra.

Tételes archiválási tájékoztatóinkat film- és forgalmazási típusra bontva, letölthető formátumban, az alábbi felsorolásban találja:

2021. január 1. után gyártásba került filmek esetén:

Archiválási tájékoztató 2021 Letöltés (doc)

1. sz melléklet: Technikai sztenderdek 2021 Letöltés (xls)

2020. december 31. előtt gyártásba került filmek esetén:

Általános, minimális formai elvárások, az archiválásra benyújtani kívánt anyagok felcímkézéséről Letöltés (pdf)

I.) Magyar gyártásban és/vagy magyar koprodukcióban készült filmalkotások archiválása

I.1.) Analóg vagy vegyes technikán moziforgalmazásra készült filmalkotások (pdf) Letöltés (pdf)

I.2.) Tisztán digitális technikán moziforgalmazásra készült filmalkotások  Letöltés (pdf)

I.3.) Nem moziforgalmazásra készült filmalkotások Letöltés (pdf)

I.4.) Hat epizódnál hosszabb, fikciós tévéfilm sorozat évadok Letöltés (pdf)

I.5.) Forgatókönyv-fejlesztések Letöltés (pdf)

II.) Magyarországi filmszakmai adóvisszatérítést igénybe vett, Magyarországon forgatott és/vagy gyártott, szerviz- vagy bérmunkákban készült külföldi filmalkotások Letöltés (pdf)

III.) Magyarországi filmforgalmazás 

III.1.) Filmforgalmazók (filmszínház; vándor-, utazó-, mozgómozi; lakásvetítés) Letöltés (pdf)

III.2.) DVD-, BRD, továbbá egyéb, lakossági kereskedelmi forgalomba kerülő, filmalkotást tartalmazó kiadványok forgalmazói Letöltés (pdf)