1956-os segélyszállítmányok Ausztriából

2022.10.21.

A Filmarchívumban mindig nagy öröm, ha az 1956-os forradalommal kapcsolatban új mozgóképes dokumentum kerül elő. Így van ez most is, amikor Nikolaus Wostry, a Filmarchiv Austria  gyűjteményének kurátora, a laxenburgi filmmegőrző központ vezetője egy számunkra eddig ismeretlen 1956-os amatőrfilm linkjét küldte el nekünk.

Az örömöt az sem árnyékolja be, hogy a felvétel nem kifogástalan minőségű, hiszen nekünk ebben a kérdésben minden megmaradt filmkocka számít. A felvételeket feltételezhetően az akció résztvevője, a vöröskeresztes segély egyik dolgozója készíthette, aki belülről örökítette meg egy segélyszállítmány útját a bécsi indulástól a budapesti érkezésig.

Az osztrák segítő részvételről a magyar forradalomban általában csak annyit tudunk, hogy az osztrákok a forradalom leverése után magyar menekültek tíz- és százezreit fogadták be, vagy nyújtottak nekik segítséget a továbbutazásig. Ezekről az eseményekről nem tudunk túl sokat, noha az osztrák filmhíradó, de különösen az ORF televízió heti, majd havi rendszerességgel tudósított, Ausztria szerepéről a forradalmi Magyarország napi szintű megsegítésében még kevesebbet tudunk.

A magyar forradalom kitörését Ausztria nagy szimpátiával fogadta, de az osztrák állam féltve frissen kivívott függetlenségét, az első pillanatokban határ- és légtérzárlatot rendelt el. Ez csak október 28. után változott, amikor az osztrák kormány felhívást intézett a Szovjetunióhoz a harci cselekmények megszüntetésére és az emberi jogok helyreállítására. Ettől a naptól adtak menedékjogot a Magyarországról érkezőknek és ekkortól vált Bécs a forradalmi Magyarország felé irányuló segélyszállítmányok központi elosztó helyévé. (A téma részleteiről lásd Soós Katalin 1956 és Ausztria című tanulmányát.)

A most érkezett kis mozgóképes dokumentum ezekbe a napokba, október 30. és 31. eseményeibe enged betekintést, ahogy a schwechati repülőtérre érkező segélyszállítmányt a mödlingi központi vöröskeresztes raktárba és onnan Magyarországra szállítják.

Az amatőrfelvétel megörökítette azt is, ahogy a bécsi segélyszállítmánnyal megrakott Malév LI-2-es repülőgép elindul. Az volt a terv, hogy napi rendszerességgel mintegy „légihidat” képeznek majd a két főváros között. Erről a korabeli sajtó is beszámolt, megemlítve azt is, hogy 10 Malév gép (!) vesz majd részt az akcióban1, ami nem valósulhatott meg, bár még kétszer fordulhatott a repülőgép, de az október 29-én megnyílt ferihegyi repülőteret a szovjet csapatok november 3-án hajnalban elfoglalták. A nyugati légi úton küldött segélyszállítmányoknak mindvégig a schwechati repülőtér maradt az elsőszámú fogadóállomása, Ferihegyre a svájci vöröskereszt repülőgépeit és egy német gépet leszámítva elsősorban a szocialista országok gépei érkeztek segélyszállítmányokkal.

-Fortepan/Magyar Rendőr
MALÉV Li-2P típusú repülőgép polgári szolgálatban, 1956-ban (Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr)


Az október 30-án Bécsből induló, Ferihegyre érkező repülőút érdekes mozzanata, hogy a kirakodást a Makk Károly–Badal János forgatócsoport filmre vette, és a felvétel kis része fenn is maradt.2

Az Osztrák Vöröskereszt mödlingi raktárából látták el a vasúti szállításokat is. A képeken a Südbahnhof-on (a bécsi déli pályaudvar) történő rakodást látjuk. Innen Kelenföldig mentek a segélyt szállító vonatok, mert a Déli pályaudvar már nem tudott érkező vonatot fogadni.

A legtöbb segélyszállítmány közúton, tehergépkocsikon érkezett. Október 29-én az ú.n. szovjet csapatkivonások keretében megszűntek az országutakon a szovjet ellenőrző pontok, és már csak a magyar harckocsikat láthatjuk az egyes és tízes főutakon. Így indult el a filmen látható vöröskeresztes gépkocsioszlop 1956. október 31-én az egyes úton (Hegyeshalom-Győr) és a tizesen, az Almásfűzitő-Dorog, Piliscsaba-Üröm, Óbuda útvonalon érkeztek a fővárosba. Jól látható az Újlaki templom, a Bécsi út, a Frankel Leó út házai, a Margit utca és a Margit körút sarkán a Vasedény bolt, majd a Keleti Károly utcán a gépkocsioszlop egy kis része a Rózsadombra, a Tapolcsányi utca 1-hez ment. Ez az épület volta akkor az osztrák követ rezidenciája, itt pakoltak le egy teherautót a vöröskeresztes segélymunkások, és itt készítette felvételeit operatőrünk. A közelben, néhány házra volt az osztrák követség is (Aranka utca 11.) – valószínű, hogy a szállítmány nagyobb része odament. Jól láthatók a teherautó körül a szállítmány érkezésének hírére összegyűlt környékbeliek, elsősorban gyerekek, akik láthatóan nagyon várták az adományokat, csokoládét, déligyümölcsöt. Amikor 1957 februárban elkezdődött a tanítás, az egyik Bimbó úton lakó iskolatársam büszkén mutatta az ott szerzett csokoládé megőrzött csomagolópapírjait.

Még aznap, október 31-én összeállt ismét a vöröskeresztes gépkocsioszlop és visszaindult Ausztriába újabb szállítmányért. 

Azt, hogy ennek a kis filmes híradásnak a forradalom alatt milyen nagy jelentősége volt, jól mutatja, hogy a Hunnia 1956. október 30-ra két forgatócsoportot is szervezett a segélyszállítmányok megindulására: Makk Károly és Badal János mentek Ferihegyre, Banovich Tamás és Kocsis Sándor a határállomásokra.

A Szabad Európa Rádió tudósítása a segélyszállítmányok megindulásáról

Jegyzetek

[1] Népszava, 1956. november 1.
[2] ÁBTL 319.V.144758/1/302, Előhívás. Vicsek Ferenc interjúja Makk Károllyal, Filmvilág, 1985/6