A katholikus nagygyűlés

Státusz: hiányzik
Bemutató: 1913. november 17. (1. híradószám)

 Pesti Napló, 1913. november 15.

 A filmriport háttere:

Időpont:
1913. november 8-11. között. /Ünnepélyes megnyitó: november 9. de. ½ 11; második nyilvános gyűlés: november 10. du. ½ 5; záró gyűlés: november 11. du. 5/

Feltételezett helyszín:
Budapest, a Vigadó előtt

Esemény:
Magyarország katolikusai a XII. Országos Katolikus Nagygyűlés keretében három napos kongresszusra gyűltek össze a budapesti Vigadóban. Ezen kívül több mint kilencven katolikus jellegű gyűlést is tartottak a három nap alatt a fővárosban, melyekre több ezren érkeztek, köztük csaknem ezer pap.

A nagygyűlés részletes programja:

„November 9-én, vasárnap reggel nyolc órakor a Mária Kongregációk által a nagygyűlés tagjai részére tartandó szentmise és közös áldozás. Fél tizenegy órakor I. nyilvános (ünnepi) ülés. Délután két órakor a Katolikus Népszövetség díszülése. Fél öt órakor német és tót szentbeszéd és ájtatosság, öt órakor magyar szentbeszéd és ájtatosság, utána Eukarisztikus-körmenet a Szent István-bazilika körül, hat órakor a Mária Kongregációk diszülése.

November 10-én, hétfőn reggel nyolc órakor szentmise. Délelőtt: körök, egyesületek, szervezetek és intézmények ülései. Délután három órakor szak¬osztályi ülések. Fél öt órakor II. nyilvános ülés. Fél nyolc órakor a főiskolai ifjúság ünnepe.

November 11-én, kedden reggel nyolc órakor szentmise Te Deummal és közös áldozással. Délelőtt a szakosztályok folytatólagos ülései. Délután három órakor zárt ülés. öt órakor harmadik nyilvános ülés. Este nyolc órakor ünnepi lakoma.”

Az eseménnyel kapcsolatos fényképek:

Vigadó, 1890-es évek (forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény)

 Tolnai Világlapja, 1913. november 23.

 Csernoch János hercegprímás (Vasárnapi Ujság, 1913. november 16.)

Élet, 1913. november 16.

Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök, valamint Gróf Csáky Károly váci püspök (Vasárnapi Ujság, 1913. november 16.)

 Falusiak a nagygyűlésen (Vasárnapi Ujság, 1913. november 16.)

Forrás:

Az Ujság, 1913. november 5.
Budapesti Hírlap, 1913. november 9.