A rutének hazaárulási pöre

Státusz: hiányzik
Bemutató: 1914. február 2.

Szatmári Est, 1914.02.04.

A filmriport háttere:

Időpont:
1914. február 1.

Helyszín:
Máramarossziget, a fogház udvara

Esemény:
1913. december 29-én kezdődött a máramarosi rutének hazaárulási perének két hónapig tartó tárgyalása. 94 vádlottat állítottak a Máramarosszigetre kiszállt debreceni törvényszék elé. A vádlottak élén Alexej atya, valódi nevén Kabalyuk Sándor állt, a máramarosi pán-orosz mozgalom vezetője, akinek vádirat szerinti bűne az volt, hogy orosz aranyak ellenében a görögkatolikus híveket ortodox orosz vallásra térítette, de nem vallási okból, hanem azért, hogy kémkedésre vegye rá a ruténeket az orosz uralkodóház számára. Legfőbb segítőtársai Vorobcsuk György, Palkaninecz Mihály, Babinecz Iván és Borkányuk Jakab voltak, valamint egy vallási fanatizmustól hevített fiatal rutén leány, Hlusmányuk Olena, aki az orosz imakönyveket terjesztette a rutének között.

A Kino-Riport felvételei:

„A skizma-pör vádlottjairól, a fogház udvarában készült eredeti mozgófénykép felvétel kerül bemutatásra, mely áll a következő képekből: A bűnügy hivatalos személyiségei, Kabalyuk (Alexi atya) és Alesza, Gróf Bobrinszky hívei között. A nagy orosz mozgalom őrültjei stb. Ezen szenzációs felvételt Frőlich János, az „Az Újság” kitűnő munkatársa a következő levéllel ajánlotta le hozzánk: »Van szerencsém értesíteni, hogy a Kino-Riportnak február hó 2-án, hétfőn megjelenő számában a máramarosszigeti hazaárulók pöréről készült szenzációs felvételemet közlöm. A 250 méteres kép felöleli a skizma ügy minden mozzanatát, a filmen megörökítettük a pörben szereplő hivatalos személyiségeket, az összes foglyokat és szabadon lévő vádlottakat, közöttük azokat is, akik már őrültjei lettek a nagyorosz törekvéseknek. Felvételemet a fogház falai között készítettem, a Kino-Riport operateurja előtt leromboltuk azokat az akadályokat, amelyek minden más hasonló vállalatnak ez ideig útját állották. A kép nemcsak páratlanul szenzációs, de kitűnően sikerült felvétel is.«”

A két főbűnös (forrás: Tolnai Világlapja, 1914. március 15.)

„A képen a két főbűnös látható. 1. Kabalyuk János (a többi forrás szerint: Sándor), aki négy és félévi és 2. Vorobcsuk György, aki egy és félévi fogházbüntetést kapott. (Fröhlich János és Fodor Aladár Kino-Riportjának felvétele)”

Az eseménnyel kapcsolatos egyéb fényképek:

Forrás:

Előre, 1913. december 30.
Magyarország, 1913. december 30.
Budapesti Hírlap, 1914. január 10.
Az Érdekes Ujság, 1914. január 25.
Szamos, 1914. február 4.