Babochay-Hajdu-féle halálos végű párviadal

Státusz: hiányzik
Bemutató: 1914. február 23.

Az Est, 1914. február 24.

A filmriport háttere:

Időpont:
1914. február 20. 13 óra (a párbaj időpontja) után
1914. február 23. 15 óra (beszentelés, gyászmenet indulása), 17 óra (temetés)

Helyszín:
Budapest, Aréna út, szekerészezred kaszárnyájának lovagló iskolája (párbaj); Ilka utca (Babochay Zsigmond nyilatkozik a két újságírónak); Hungária körút, XVI. számú helyőrségi kórház (holttest beszentelése); Farkasréti katonai temető

Esemény:
Babochay Zsigmond magánhivatalnok párbajban agyonlőtte felesége testvérét, Hajdu István főhadnagyot. Családi perpatvar volt a kiváltó oka a halálos végű párbajnak, melyhez katonaként maga az áldozat, Hajdu István ragaszkodott. Aznap egészen este 9-ig nem jelentették az esetet a rendőrségnek, mely csak ezután kezdhetett nyomozásba. Babochay Zsigmondot annyira megviselte az eset, hogy csak két nappal az eset után tudták először szóra bírni a riporterek, köztük a Pesti Napló rendőri rovatvezetője, Fodor Aladár és Fröhlich János, Az Ujság című napilap rendőri riportere (a Kino-Riport alapítói, szerkesztői).

Hajdu Istvánt katonai pompával helyezték örök nyugalomra. A gyászmenet élén a lovasrendőrök és a katonazenekar mögött a tábori pap haladt, akit a 44. gyalogezred díszszakasza követett. A koszorús kocsik után haladt a hatlovas gyászkocsi. A lovak előtt a főhadnagy tisztiszolgája vitte bársonypárnán gazdájának érdemrendjeit. A budapesti tisztikarok testületileg jelentek meg a temetésen. A gyászmenet a Lehel utcán, a Váci úton és a Lipót (ma Szent István) körúton vonult végig, a Margithídon át a farkasréti temetőbe.

Operatőr:
Bécsi József

A Kino-Riport felvételei:

„A tragédia szereplőit, a katasztrófa helyét és Hajdu főhadnagy temetését mutatja be a Magyar Journál”

„Az első kép a kaszárnyát ábrázolja, ahol a halálos párbaj végbement. A második kép a párbaj után készült pillanatfelvétel, amint Babochay Zsigmondné a párbaj kimenetele után hazarohan. A harmadik kép pedig Babochay Zsigmondot ábrázolja, amint az újságírókkal (Fodor Aladárral és Fröhlich Jánossal) beszélget. (Fröhlich János és Fodor Aladár Kino-Riportjának felvétele)”

A Kino-Riport felvételei

Az eseménnyel kapcsolatos fényképek:

Forrás:

Pesti Napló, 1914. február 21.
Pesti Napló, 1914. február 22.
Pesti Napló, 1914. február 24.
Az Ujság, 1914. február 24.