Location Office

Általános tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény („Filmtörvény”) közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének 2016. október 1. napjával hatályba lépő módosítását követően a filmforgatási célú közterület-használati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat országos illetékességgel a Location Office Kft. (a továbbiakban: „Hatóság”) látja el.

A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó részletszabályokat a 302/2016 (X.13.) Kormányrendelet rögzíti.

Hatályos jogszabályok:

• A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: „Filmtörvény”) IV. fejezete a közterületek és az állam tulajdonában álló egyéb ingatlanok filmforgatási célú használatáról.

• A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016 (X.13.) Korm. rendelet.

Filmforgatási célú közterület-használati kérelem benyújtása:

Filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet.

A fent felsorolt kivételek esetében (hírműsor, aktuális és szolgáltató magazinműsor, sportközvetítés, beszélgetőműsor (talk-show), játék- és vetélkedőműsor és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm) a Hatóság részére filmforgatási célú közterület-használati kérelmet nem kell benyújtani, javasoljuk, hogy közvetlenül az illetékes önkormányzatot szíveskedjenek megkeresni.

A Hatóság eljárása során kérelmet csak filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás nyújthat be.

filmelőállító: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal.

filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a film gyártására vonatkozó szerződés alapján szervezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén az adott film tekintetében nem minősül filmelőállítónak.

Filmforgatási célú közterület-használatra irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a filmforgatás tervezett megkezdése előtt alap eljárás esetén legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal kell előterjeszteni a Hatóság részére.

Budapest Főváros területén a kérelem formanyomtatványa kerületenként, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületenként külön töltendő ki. Az ide tartozó közterületekről „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek listája” menüpontban lehet tájékozódni.

Minden közterület-használati kérelem mellékleteként pdf vagy doc formátumban kötelező a következő dokumentumok csatolása:

-         Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: az alap eljárás iránti kérelem esetében 12.000,- forint, sürgős eljárás iránti kérelem esetében 55.000,- forint.

A díjat a Hatóság 10300002-10703208-00024900 számú bankszámlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni a kérelem keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás munkacímét.

Amennyiben nem a kérelmező fizeti meg az igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a befizető nevét is fel kell tüntetni a beazonosítás megkönnyítése érdekében.

-        Közérdekű célt szolgáló (oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.

-      Filmalkotás rövid bemutatása (szinopszis).

-      A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.

-      Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy meghatalmazása.

Javasoljuk a „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt a „Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek” fülön elérhető meghatalmazás minta használatát, minden olyan esetben, amikor a kérelmező cég képviseletét nem a cégkivonatban is ellenőrizhető személy látja el.

-      Forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500 léptékű, Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai helyszínrajz, vidéken történő forgatás esetében bármilyen térkép elfogadható

Az eljáráshoz szükséges forgalomtechnikai helyszínrajzokat ingyenesen a Budapest Közút Zrt. térképészeti irodájától lehetséges elsődlegesen e-mailen vagy személyesen igényelni:

Forgalomtechnikai térképmásolat kiadás:

Cím: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)
E-mail: ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu
Telefonszám: +36 1 776 6103
Ügyfélfogadás:         
Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken: 8.00 – 12.00 – óráig  

A kérelmeket a szükséges csatolandó dokumentumokkal együtt elektronikus úton a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu e-mail címen, személyesen a 1145 Budapest, Róna utca 174. C1. épület, II. emelet címen lehet benyújtani.

A benyújtott kérelmekhez csatolt helyszínrajzok forgalomtechnikai véleményezés céljából megküldésre kerülnek a főváros esetében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., míg vidéken a terület szerint illetékes közútkezelő részére.

A kérelmek további tájékoztatás céljából az illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Rendőrfőkapitányságnak is megküldésre kerülnek.

A Filmtörvény által meghatározott aktuális közterület-használati díjak (melyek a közterület tulajdonosa részére fizetendők) településrészekre, illetve kategóriákra lebontott kalkulációja a hatósági szerződések részét képezik. Az aktuális évi díjtáblázat a honlapon a „Díjszámítás” menüpont alatt érhető el.

Az elkészült hatósági szerződések átvétele személyesen a kérelmező cég törvényes képviselője vagy ügyintézésre meghatalmazott személy útján fenti címen, ügyfélfogadási időben lehetséges a filmforgatási célú közterület-használat kezdetét megelőzően.

A Hatóság biztosítja az állami tulajdonban lévő ingatlanok (a kiemelt nemzeti emlékhelynek minősülő helyszínek kivételével) vonatkozásában a közterület-használati kérelmeknek a vagyonkezelő felé történő továbbítását.

A Hatóságnál lehetőség nyílik az alábbi filmforgatásokkal kapcsolatos egyéb eljárások kezdeményezésére is.
-      behajtási engedély kiadására irányuló eljárás
-      közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás
-      dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás
-      a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem
-      színházi fegyverek alkalmazásához rendőrhatósági engedély (Filmtörvény 35. § (3) bek.)
-      helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi eljárás (Filmtörvény 35. § (4) bek.)

Az egyéb eljárásra irányuló kérelmeket a Hatóság az illetékes szakigazgatási szervek részére továbbítja a szükséges intézkedések megtétele céljából.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem