Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Egyedi pályázati kiírás filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatására

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: NFI) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: Mktv.) és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás a filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

 Az NFI a filmgyártási támogatással egyidejűleg, már a filmgyártási szakaszban biztosítani kívánja a lehetőséget a filmalkotások forgalmazásra való felkészítéséhez, hatékony kommunikációjához, a minőségi kreatív és marketing anyagok létrehozásához. E célok érdekében a filmelőállító -  marketing szakember vagy ügynökség bevonásával - a filmgyártás során megvalósítani kívánt, megfelelő marketing és kommunikációs stratégiával alátámasztott pályázatot nyújthat be a filmalkotások értékesítését elősegítő marketing feladatok megvalósítására. 

I. Támogatási cél

Az NFI az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja alapján, az Mktv. szerinti magyar filmalkotás, magyar részvételű filmalkotás (és az e kategóriának megfelelő nemzetközi koprodukciós filmalkotás) értékesítését elősegítő marketing tevékenység céljára, a filmelőállító részére támogatást nyújt.

II. A pályázók

A közvetlen filmgyártási támogatásra is pályázó filmalkotás filmelőállítója.

III. A pályázat benyújtása

Folyamatosan, de azzal a korláttal, hogy a marketing tevékenységgel érintett filmalkotás vonatkozásában legkorábban e filmalkotáshoz kapcsolódó filmgyártási pályázat benyújtásával egyidejűleg nyújtható be pályázat.

IV. A pályázat benyújtásának módja

Az NFI Támogatási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

V. Elszámolható költségek

A támogatás összegének az elszámolható költségekhez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában meghatározott támogatási arányokat. Azaz a filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység olyan arányban támogatható, amilyen arányban az Mktv. szerint a filmalkotás gyártása is támogatható.

A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet 5. §-ának rendelkezései alapján elszámolható költségek közül kizárólag az alábbi költségek.

-   reklám-, PR- és marketing költség,

-   kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége

A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása esetén a filmgyártási támogatás terhére az Mktv. 31/E. § (6) bekezdése alapján gyártáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaköltségek nem számolhatók el. A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása nem képezheti közvetett támogatás alapját.

 

VI. A pályázat mellékletei

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

1.      online regisztrációs adatlap (kinyomtatva és aláírva)
2.      pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat)
3.      komplex pályázati nyilatkozat
4.      a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata
5.      költségvetés (sablon szerint)
6.      finanszírozási terv, valamint önrész esetén finanszírozást alátámasztó dokumentumok
7.      részletes marketing terv
8.      megbízási szerződés a marketing tevékenységért felelős szakemberrel, vagy marketing ügynökséggel
9.      amennyiben a filmgyártási pályázathoz nem került benyújtásra, a mozgóképszakmai hatóságnak a támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (besorolás) és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata.
10.  a teljes pályázati dokumentáció CD-n/DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordozón mellékelve

VII. Hiánypótlás, pályázatok elbírálása, támogatási szerződés megkötése, támogatás folyósítása, elszámolás

Az NFI Támogatási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ez a pályázatra vonatkozó döntés meghozatalához szükséges, a Filmszakmai Döntőbizottság felhívhatja a Pályázót, hogy marketingtervét személyesen prezentálja.

A Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatról az érintett filmalkotásra vonatkozó filmgyártási pályázat támogatásáról szóló döntéssel egyidejűleg dönt. A döntés során figyelembe veszi a támogatás összegének az elszámolható költségekhez viszonyított arányát jelen pályázati felhívás V. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben a filmgyártási támogatási szerződés nem jön létre az NFI és a Pályázó között a Támogatási Szabályzat szerint ezen szerződésre irányadó határidőben, a filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatására vonatkozó támogatási szerződés sem köthető meg, a támogatási döntés hatályát veszti. 

VIII.  Záró rendelkezések

A benyújtott pályázatokra, az azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben az NFI Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók. 

Adatkezelési tájékoztató:

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

A jelen pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a pályázók a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.

Budapest, 2020. április 30.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem