Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Felhívás a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Inkubátor Programjában való részvételre elsőfilmes rendezők számára (2020)

A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Nemzeti Filmintézet (a továbbiakban: Filmintézet) pályázatot hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés játékfilmjük elkészítésének elősegítésére.

CÉLOK

A Filmintézet az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét.

A Filmintézet célja továbbá, hogy az INKUBÁTOR PROGRAM résztvevői a Filmintézet támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.

A program keretében a Filmintézet a filmalkotások elkészítéséhez a pénzbeli támogatáson túl szakmai és gyakorlati segítséget nyújt. A pályázatok elbírálása gyorsabb, egyszerűsített eljárás mellett folyik.

Az előzsűri által kiválasztott tíz projekt először egy forgatókönyv-fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek célja, hogy felkészültebb, kiforrottabb filmtervek versenyezzenek egymással. Az egyes pályázati szakaszok meghatározása egy feszesebb ütemtervet kíván a pályázóktól.

Az előzsűri a projektek forgatókönyv-fejlesztésre történő kiválasztásában vesz részt. A szakmai zsűri pedig a nyertes filmterveket választja ki.

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK:

 • Jogi segítségnyújtás: a filmalkotás megvalósításához kapcsolódóan (a pályázat benyújtásához, a csatolandó szerződések és jogi nyilatkozatok elkészítéséhez, szerzői jogok tisztázásához stb.),
 • Pályázati segítségnyújtás: a pályázati dokumentáció összeállításához  
 • Infrastruktúra: a Filmintézet infrastruktúrájának igénybevétele (pl. helyiséghasználat fejlesztési megbeszélésekre, az egyes alkotócsoportok egymással történő konzultációjára, vetítési lehetőség a Filmintézet Róna utcai vetítőtermében - N épület),
 • Rendszeres konzultációk: A Filmintézet a nyertes projektek résztvevői számára a program egyes szakaszaihoz kapcsolódva szakmai konzultációkat és workshopokat tart (pl. forgatókönyv-fejlesztés, marketing koncepció készítés, forgalmazási kérdések),
 • Szakmai felkészítés: a pályázók szakmai és gyakorlati felkészítése a szakmai zsűri döntéshozatalára szakmai mentori csapat, illetve dedikált workshopok által
 • Kedvező feltételek:
  • soron kívüli döntés a pályázati folyamat során
  • kibővített jelentkezői kör,
  • a program résztvevőit az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőri díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli,
  • a filmalkotás megvalósításában megfelelő referenciával rendelkező producerrel együtt olyan producer is részt vehet, aki állami felsőoktatási képzésben producer szakon diplomát szerzett.

A PROGRAM FOLYAMATÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

I. JELENTKEZÉS

A Filmintézet Inkubátor Programban az alábbi államilag elismert felsőoktatási képzésekben diplomát szerzett magyar vagy EGT állampolgárok vehetnek részt rendezőként:

 • Színház- és Filmművészeti Egyetem - (mozgókép) rendező szak,
 • Budapesti Metropolitan Egyetem – mozgóképművész szak
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – filmkészítő szakirány
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – médiaművész szak
 • Eszterházy Károly Főiskola (Eger) – mozgóképművész szak

A fenti felsőoktatási intézményekben diplomát szerzetteken túl a Filmintézet elfogadja a következő pályázók jelentkezését is:

(a) külföldi felsőoktatási intézményekben filmrendezői, filmkészítői, mozgóképművész és hasonló szakokon diplomát szerzett.

(b) a fenti felsőoktatási intézményekben, de egyéb szakokon diplomát szerzettek, amennyiben rendezői minőségükben rövidfilmjük egy nemzetközi filmfesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában szerepelt. A fesztivál részvételt a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(c) olyan alkotók, akiknek rendezőként rövidfilmjük nemzetközi fesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában díjat nyert. A fesztivál-díjat a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(d) olyan alkotók, akik Magyarországon országos sugárzású televízióban bemutatott televíziós film, vagy televíziós dokumentumfilm, vagy televíziós sorozat (vagy sorozat egyes epizódjai) rendezői voltak. A rendezői referenciát a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

Feltétel, hogy a jelentkező rendezőnek Magyarországon még nem került moziban bemutatásra egész estés (min. 70 perces) filmalkotása.

A Filmintézet mérlegelés alapján olyan alkotók, illetve hallgatók jelentkezését is elfogadhatja, akik a fenti képzéseken diplomát még nem szereztek, amennyiben az abszolutórium megszerzését a felsőoktatási intézmény igazolja.

Felhívjuk az Inkubátor Programra jelentkezők figyelmét, hogy a Filmintézet egyedi pályázati rendszerében nyújtott vizsga-és diplomafilmek támogatása továbbra is abban a támogatási formában történik.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

·         kitöltött jelentkezési lap
·         más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesítési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződés vagy felhasználási szerződés másolata. Az opciós vagy felhasználási szerződésekben kiköthető, hogy a hatálybalépés feltétele a pozitív támogatói döntés.
·         a jelentkező (az elkészülő filmalkotás rendezője) által írt saját vagy más forgatókönyvíró által megírt szinopszis (1-2 oldal), és treatment (5-10 oldal terjedelemben) ·         amennyiben a jelentkezőnek már készült rövidfilmje, annak online, akár jelszóval védett elérhetősége (link)
·         a jelentkező diplomájának másolata, vagy az abszolutórium megszerzésének igazolása,
·         az esetleges fesztivál részvétel vagy díj igazolása,
·         televíziós film, vagy televíziós dokumentumfilm, vagy sorozat sugárzásának igazolása, amennyiben ilyen rendezői minőségben jelentkezik
·         nyilatkozat (aláírva és beszkennelve) az Inkubátor Programban való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalásról

A jelentkezés módja

Pályázni online lehet – személyesen vagy postán beküldött pályázati anyagot nem fogadunk el. A jelentkezéshez szükséges adatok és dokumentumok feltölthetők a következő oldalon: http://nfi.hu/hu/palyazatok/inkubator-program-2020-jelentkezesi-lap

A jelentkezés határideje:

2020.09.30. éjfél.

II. ELŐVÁLOGATÁS

A jelentkezők által benyújtott dokumentumok alapján az előzsűri kiválasztja azt a legfeljebb 10 rendezőt, akik lehetőséget kapnak filmtervük forgatókönyvének fejlesztésére.

A forgatókönyv fejlesztésben részt vevő filmtervek kiválasztásának határideje: 2020.11.10

Az Inkubátor Program idei pályázatára számos nagyszerű pályázat érkezett be és az elbírálás hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt a kihirdetés időpontját 2020. november 3-ról 2020. november 10-ére halasztjuk.

Az előválogatón kiválasztott alkotókat a Filmintézet e-mailben értesíti és nevüket honlapján közzéteszi.

III. FORGATÓKÖNYV-FEJLESZTÉSI SZAKASZ

A Filmintézet a forgatókönyv-fejlesztéshez 2.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, támogatási rendszerén belül, pályázat keretében.  

A pályázatot a jelentkező (rendező) nyújthatja be, illetve olyan jogi személy is, amelyben a jelentkező tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve amely jogi személlyel a jelentkező munkaviszonyban, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Támogatási szerződés csak jogi személlyel köthető.

A forgatókönyv-fejlesztési pályázat beadási határideje (online benyújtása): 2020.12.31. éjfél.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és/vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Pályázati dokumentáció:

 1. a szinopszis és treatment legutolsó változata, figyelembe véve a formai követelményeket (a pályázó és a forgatókönyvíró aláírásával ellátva);
 2. online regisztrációs adatlap (online kitöltést követően a pályázó és a forgatókönyv aláírásával ellátva papíron is benyújtandó); amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (a pályázó aláírásával ellátva);
 3. magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (a pályázó aláírásával ellátva);
 4. komplex pályázati nyilatkozat (letölthető a Filmintézet honlapjáról);
 5. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata (pályázó aláírásával ellátva);
 6. forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv (a pályázó aláírásával ellátva);
 7. a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaira vonatkozó, ezeket hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok;
 8. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál / Filmjusnál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.
 9. CD melléklet a teljes pályázati dokumentációval

A Filmintézet Támogatási Szabályzatától eltérően a támogatási szerződést olyan jogi személlyel kötheti meg, amelyben a pályázó természetes személy tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy amely jogi személlyel a pályázó egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A forgatókönyvek fejlesztése legalább két szakaszban történik.

Az Inkubátor Pitch Fórumra elkészülő forgatókönyvek leadási határideje: 2021.04.30

A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmintézet forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőséget biztosít.

IV.  INKUBÁTOR PITCH FÓRUM

A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotók (rendező, forgatókönyvíró) Pitch Fórumra történő felkészítéséről a Filmintézet gondoskodik. Az alkotók meghívott szakmai közönség és a Pitch Fórum szakmai zsűrije előtt mutatják be filmtervüket.

A Pitch Fórum várható időpontja: 2021.05.27

A legfeljebb 5 nyertes projekt kiválasztása a Pitch Fórumon történik az alábbiak szerint: 

 • a Pitch Fórumra meghívott szakmai közönség 1 projektet választ ki, 
 • a szakmai zsűri 4 projektet választ ki.

A filmgyártási szakaszba nem jutó projektek – a Filmszakmai Döntőbizottság erre vonatkozó ajánlása esetén – pályázatot nyújthatnak be médiaszolgáltatásban bemutatandó filmek támogatására a Filmintézethez, mely támogatásról a Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága határoz.

V. FILMGYÁRTÁSI SZAKASZ

A filmgyártási támogatás odaítélésének a feltétele, hogy a filmalkotások végleges forgatókönyveit a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadja.

A nyertes projektek filmenként filmgyártási pályázatot nyújtanak be alacsony költségvetésű (low budget) film elkészítéséhez. A dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára, játékfilmek esetén, a pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a következő:

játékfilm elkészítésére 100.000.000 Ft
dokumentumfilm elkészítésére 30.000.000 Ft

A Filmintézet a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz képest állapítja meg.

A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a program résztvevői kötelesek a 30%-os közvetett támogatást figyelembe venni.

A filmgyártási szerződés megkötéséhez forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmintézet által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártási folyamat során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A kedvezményezettnek lehetősége lesz koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig. A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. A kedvezményezett a tervezett koprodukciós beszállásokról köteles egyeztetni a Filmintézettel. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó).

Az elkészült filmalkotások elfogadásáról szóló döntésében a Filmszakmai Döntőbizottság meghatározhatja, hogy a filmszínházi bemutató helyett a filmalkotás első bemutatására lineáris vagy lekérhető médiaszolgáltatásban kerüljön sor.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Filmintézet Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra, az elszámolható költségek körére és a támogatási intenzitásra egyebekben a Filmintézet Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.  

A jelentkezők az előválogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást az inkubator@nfi.hu email címen kérhetnek.  

A forgatókönyv fejlesztési és filmgyártási pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.  

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem