Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Felhívás a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Inkubátor Programjában való részvételre elsőfilmes rendezők számára (2021)

A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmintézet) felhívást hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés, filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotásuk elkészítésének elősegítésére.

CÉLOK

Filmintézet az INKUBÁTOR PROGRAMOT (a továbbiakban: Program) azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét.

A Filmintézet célja továbbá, hogy a Program résztvevői a Filmintézet támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.

A program keretében a Filmintézet a filmalkotások elkészítéséhez a pénzbeli támogatáson túl szakmai és gyakorlati segítséget nyújt. A pályázatok elbírálása gyorsabb, egyszerűsített eljárás mellett folyik.

Az előzsűri által kiválasztott tíz projekt először egy forgatókönyv-fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek célja, hogy felkészültebb, kiforrottabb filmtervek versenyezzenek egymással. Az egyes pályázati szakaszok meghatározása egy feszesebb ütemtervet kíván a pályázóktól.

Az előzsűri a projektek forgatókönyv-fejlesztésre történő kiválasztásában vesz részt. A szakmai zsűri pedig a nyertes filmterveket választja ki.

 

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK:

·       Jogi segítségnyújtás: a filmalkotás megvalósításához kapcsolódóan (a pályázat benyújtásához, a csatolandó szerződések és jogi nyilatkozatok elkészítéséhez, szerzői jogok tisztázásához stb.),
·        Pályázati segítségnyújtás: a pályázati dokumentáció összeállításához  
·       Infrastruktúra: a Filmintézet infrastruktúrájának igénybevétele (pl. helyiséghasználat fejlesztési megbeszélésekre, az egyes alkotócsoportok egymással történő konzultációjára, vetítési lehetőség a Filmintézet Róna utcai vetítőtermében - N épület),
·       Rendszeres konzultációk: A Filmintézet a nyertes projektek résztvevői számára a program egyes szakaszaihoz kapcsolódva szakmai konzultációkat és workshopokat tart (pl. forgatókönyv-fejlesztés, marketing koncepció készítés, forgalmazási kérdések),
·       Szakmai felkészítés: a pályázók szakmai és gyakorlati felkészítése a szakmai zsűri döntéshozatalára szakmai mentori csapat, illetve dedikált workshopok által
·       Kedvező feltételek: 

-   soron kívüli döntés a pályázati folyamat során
-   kibővített jelentkezői kör,
-   a program résztvevőit az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőri díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli,
-  a filmalkotás megvalósításában megfelelő referenciával rendelkező producerrel együtt olyan producer is részt vehet, aki állami felsőoktatási képzésben producer szakon diplomát szerzett.

 

A PROGRAM FOLYAMATÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

I. JELENTKEZÉS

A Programban az alábbi államilag elismert felsőoktatási képzésekben vagy ezek jogelődjein diplomát szerzett magyar vagy EGT állampolgárok vehetnek részt rendezőként:

·        Színház- és Filmművészeti Egyetem - filmrendező szak,
·        Budapesti Metropolitan Egyetem – filmkészítő szakirány
·        Eötvös Lóránd Tudományegyetem – filmkészítő szakirány
·        Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – média-design szak
·        Eszterházy Károly Főiskola (Eger) – mozgóképművész szak
·        Szegedi Tudományegyetem – filmkészítő szakirány

A fenti felsőoktatási intézményekben diplomát szerzetteken túl a Filmintézet elfogadja a következő jelentkezők jelentkezését is:

(a) külföldi felsőoktatási intézményekben filmrendezői, filmkészítői, mozgóképművész és hasonló szakokon diplomát szerzett.

(b) a fenti felsőoktatási intézményekben, de egyéb szakokon diplomát szerzettek, amennyiben rendezői minőségükben rövidfilmjük a 1. számú mellékletben található nemzetközi filmfesztiválok egyikének hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában szerepelt. A fesztivál részvételt a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(c) olyan alkotók, akiknek rendezőként rövidfilmjük a 1. számú mellékletben található nemzetközi filmfesztiválok egyikén díjat nyert. A fesztivál-díjat a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(d) olyan alkotók, akik Magyarországon országos sugárzású televízióban bemutatott televíziós rövidfilm, rendezője voltak. A rendezői referenciát a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

Feltétel, hogy a jelentkező rendezőnek Magyarországon még nem került filmszínházban, lineáris vagy lekérhető médiaszolgáltatásban bemutatásra egész estés (min. 70 perces) filmalkotása.

A Filmintézet mérlegelés alapján olyan alkotók, illetve hallgatók jelentkezését is elfogadhatja, akik a fenti képzéseken diplomát még nem szereztek, amennyiben az abszolutórium megszerzését a felsőoktatási intézmény igazolja.

Felhívjuk az Inkubátor Programra jelentkezők figyelmét, hogy a Filmintézet pályázati rendszerében nyújtott vizsga-és diplomafilmek támogatása továbbra is abban a támogatási formában történik.

Nem vehet részt a Programban a jelentkező, amennyiben a jelentkezés tárgyát képező filmalkotás megvalósítására korábban pályázatot nyújtott be a filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének, gyártás előkészítésének vagy filmgyártásának támogatására vonatkozó pályázati kiírások alapján vagy a jelentkezés tárgyát képező filmalkotás megvalósítására vonatkozó korábbi pályázatban szerzőként megjelölésre került.

Nem vehet részt továbbá a Programban a jelentkező, amennyiben a jelentkezés tárgyát képező filmalkotás az Inkubátor Programban korábban forgatókönyv fejlesztési támogatásban részesült.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

·       kitöltött jelentkezési lap
·      más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesítési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződés vagy felhasználási szerződés másolata. Az opciós vagy felhasználási szerződésekben kiköthető, hogy a hatálybalépés feltétele a pozitív támogatói döntés.
·      a jelentkező (az elkészülő filmalkotás rendezője) által írt saját vagy más forgatókönyvíró által megírt szinopszis és treatment (formai követelmények: szinopszis 1-2 oldal, treatment: 6-10 oldal terjedelmű lehet, Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, 2,5 cm-es margó, pdf formátum)
·       a jelentkező elkészült rövidfilmjének online, akár jelszóval védett elérhetősége (link)
·       a jelentkező diplomájának másolata, vagy az abszolutórium megszerzésének igazolása
·       az esetleges fesztivál részvétel vagy díj igazolása,
·       televíziós rövidfilm sugárzásának igazolása, amennyiben ilyen rendezői minőségben jelentkezik
·       nyilatkozat (aláírva és beszkennelve) az Inkubátor Programban való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalásról

A jelentkezés módja

Jelentkezni online lehet – személyesen vagy postán beküldött anyagot nem fogadunk el. A jelentkezéshez szükséges adatok és dokumentumok feltölthetők a következő oldalon:

https://nfi.hu/hu/palyazatok/inkubator-program-2021-jelentkezesi-lap

A jelentkezés határideje: 2021.09.30. éjfél. (online adatlap benyújtása), a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 

II. ELŐVÁLOGATÁS

A jelentkezők által benyújtott dokumentumok alapján az előzsűri kiválasztja azt a legfeljebb 10 rendezőt, akik lehetőséget kapnak filmtervük forgatókönyvének fejlesztésére.

A forgatókönyv fejlesztésben részt vevő filmtervek kiválasztásának határideje: várhatóan 2021.11.09.

Az előválogatón kiválasztott alkotókat a Filmintézet e-mailben értesíti és nevüket honlapján közzéteszi. Az értesítés meghatározza, hogy a filmalkotások megvalósítására filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotásként kerüljön sor

 

III. FORGATÓKÖNYV-FEJLESZTÉSI SZAKASZ

A Filmintézet a forgatókönyv-fejlesztéshez 2.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, támogatási rendszerén belül, pályázat keretében.  

A Programban részt vevő filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének támogatására vonatkozóan a Filmintézet külön pályázati kiírást tesz közzé. A forgatókönyv fejlesztési pályázat a II. pontban meghatározott értesítésben foglaltak szerint nyújtható be, filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotás forgatókönyvének elkészítésére, az értesítésnek megfelelő benyújtás a pályázat érvényességének feltétele.

A forgatókönyv fejlesztési támogatásról a Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága vagy Televíziós Döntőbizottsága dönt.

 

IV.  INKUBÁTOR PITCH FÓRUM

A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotók (rendező, forgatókönyvíró) Pitch Fórumra történő felkészítéséről a Filmintézet gondoskodik. Az alkotók meghívott szakmai közönség és a Pitch Fórum szakmai zsűrije előtt mutatják be filmtervüket. A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotóknak a felkészítésen és a Pitch Fórumon a részvétel kötelező.

A Pitch Fórum várható időpontja: várhatóan 2022. május

A legfeljebb 5 nyertes projekt kiválasztása a Pitch Fórumon történik az alábbiak szerint: 

·        a Pitch Fórumra meghívott szakmai közönség 1 projektet választ ki, 
·        a szakmai zsűri 4 projektet választ ki.

 

V. FILMGYÁRTÁSI SZAKASZ

A filmgyártási támogatás odaítélésének a feltétele, hogy a filmalkotások végleges forgatókönyveit az illetékes Döntőbizottság elfogadja.

A nyertes projektek filmenként filmgyártási pályázatot nyújtanak be alacsony költségvetésű (low budget) filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó film elkészítéséhez.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a következő:

játékfilm elkészítésére 100.000.000 Ft
dokumentumfilm elkészítésére 30.000.000 Ft


A Filmintézet a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz képest állapítja meg.

A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a program résztvevői kötelesek a 30%-os közvetett támogatást figyelembe venni.

A filmgyártási támogatási szerződés megkötéséhez forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmintézet által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártási folyamat során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A kedvezményezettnek lehetősége lesz koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig. A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. A kedvezményezett a tervezett koprodukciós beszállásokról köteles egyeztetni a Filmintézettel. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó).

A filmgyártási támogatásról a Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága vagy Televíziós Döntőbizottsága dönt.

Médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotások esetében a Támogató Televíziós Döntőbizottsága a filmalkotás első vágott változatának megtekintését követően meghatározhatja, hogy a filmalkotás első bemutatására filmszínházban kerüljön sor.

A Programban részt vevő filmalkotások gyártásának támogatására vonatkozóan a Filmintézet külön pályázati kiírást tesz közzé. A Filmintézet fenntartja a jogot, hogy a jelen V. pontban foglaltaktól a filmgyártási pályázati kiírásban eltérjen.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Filmintézet Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra, az elszámolható költségek körére és a támogatási intenzitásra egyebekben a Filmintézet Támogatási Szabályzata, az egyes támogatási célokra vonatkozó külön pályázati kiírások és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.  

A jelentkezők az előválogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást az inkubator@nfi.hu email címen kérhetnek.  

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-inkubator-programmal-kapcsolatos-palyazati-eljarassal-osszefuggo-adatkezeleserol

 

 

1. melléklet  

Filmfesztiválok, filmes események referenciához    

Rövidfilmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
Sundance Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál
Locarno–i Filmfesztivál
Montreali World Film Festival
San Sebastian-i Filmfesztivál
Varsói Filmfesztivál
Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál
Mar Del Plata-i Nemzetközi Filmfesztivál
Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál
Kairói Nemzetközi Filmfesztivál
Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál (PÖFF)
South by Southwest (SXSW) USA

EFA nomináló fesztiválok:

Uppsala Rövid Filmfesztivál
Leeds Filmfesztivál
Sevilla-i Filmfesztivál
Tampere Filmfesztivál
Glasgow Filmfesztivál
Riga Filmfesztivál
Krakkói Filmfesztivál
Kurzfilm Festival Hamburg
Brussels Short Film
Szarajevói Filmfesztivál  

További filmfesztiválok:

Chicago Nemzetközi Filmfesztivál
Telluride Filmfesztivál
Stockholm Filmfesztivál
Encounters Filmfesztivál
Slamdance
Goshort
Vienna Shorta
Thessaloniki Nemzetközi Rövidfilmfesztivál      

Dokumentumfilmek esetén:

Amszterdam IDFA
Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Hot Docs Festival
DOK Leipzig
Sundance Filmfesztivál
Tamperei Filmfesztivál
Krakkói Nemzetközi Filmfesztivál
Bilbao-i Nemzetközi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál
Cinéma du Reel Nyon (Visions du Réel)
AFI Docs (USA)
CPH-Dox /Koppenhága
South by Southwest (SXSW) USA
Jihlava Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál      

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem