Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Az Inkubátor Program forgatókönyv-fejlesztési pályázat

Pályázati kiírás az Inkubátor Program fogatókönyv-fejlesztési támogatására, a Program nyertes projektjei számára.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MAGYAR NEMZETI FILMALAP ZRT. INKUBÁTOR PROGRAM FORGATÓKÖNYV FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSÁRA  

A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (továbbiakban: Filmalap) az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására. A Filmalap a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek forgatókönyv fejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

I.     A pályázók

1.1       Az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek rendezői egyénileg vagy projekttársaság útján pályázhatnak, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek.

1.2       A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:            

- a pályázó rendező,            

- a filmalkotás producere(i),            

- a producer többségi tulajdonában álló gazdasági társaság.

1.3       Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

1.4       Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban vehet részt. Ezen szabály alól a Filmalap méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat. Minden projekt köteles legkésőbb a filmgyártási támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáig egy – a Filmalap által előzetesen jóváhagyott - elsőfilmes producert is megbízni a filmgyártás teljes folyamatára.

II.  A pályázat benyújtása             2017. január 1. és február 1. között

III.           A pályázat benyújtásának módja

3.1       A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető. https://pkr.mnf.hu/Account/Registration

3.2       Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. A pályázat benyújtásának időpontja papíralapú dokumentáció leadásának időpontja.

3.3       A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

IV.  A támogatás összege

4.1       A forgatókönyv fejlesztés támogatása 2.000.000,- Ft, mely az alábbi ütemezésben kerül kifizetésre:

·               500.000,- Ft, közvetlenül a támogatási szerződés megkötését követően

·               750.000,- Ft a forgatókönyv első verziójának bemutatását követően (a fejlesztési igazgató teljesítésigazolása alapján) ·               650.000,- Ft a végleges forgatókönyv elfogadását követően.

·               100.000,- Ft a pénzügyi elszámolás és szakmai záró beszámoló Döntőbizottság általi elfogadását, és a támogatási szerződés lezárását követően

4.2       A pályázóknak forgatókönyv fejlesztési költségvetést kell benyújtaniuk.

V.            Döntés a támogatásról

5.1       A Filmalap a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően soron kívül hozza meg, a legközelebbi döntőbizottsági ülésen, a forgatókönyv-olvasók, a fejlesztők és a fejlesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján.

5.2       A Filmalap a döntésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.

VI.          A támogatási szerződés

6.1       A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal (projekttársasággal) a döntés kihirdetését követő 30 napon belül köti meg. Amennyiben pályázók projekttársasággal nem rendelkeznek, a Filmalap a támogatási szerződést bármely olyan jogi személlyel megkötheti, amely rendelkezik a szinopszis/treatment/forgatókönyv megfilmesítési jogaival 6.2       A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a szakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.

VII.       Forgatókönyv fejlesztés folyamata

7.1       A forgatókönyv fejlesztési támogatási szerződés megkötésétől kezdve legfeljebb 6 hónap áll a támogatottak rendelkezésére a forgatókönyv végleges változatának megírására.

7.2       A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmalap forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőséget biztosít.

7.3       A forgatókönyv végleges változatának elfogadásáról a Filmszakmai Döntőbizottság soron kívül dönt. A forgatókönyv elfogadásáról szóló döntést követően a forgatókönyv a Filmalap jóváhagyása nélkül nem változtatható meg.

VIII.     Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása

8.1       A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik.

8.2       A támogatott a Filmalap által meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni. A támogatott a szerződés teljesítéséről a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A pénzügyi elszámolást a Filmalap részéről a pénzügyi ellenőr ellenőrzi.

8.3       A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának ellenőrzése.

8.4       A pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

IX.          Egyéb rendelkezések A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2016. december 22.    

Mellékletek

I.               A pályázat mellékletei  

1.     a szinopszis és treatment legutolsó változata

2.     online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak – ideértve a referenciát adó társpályázót is – alá kell írnia;

3.     amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata,

4.     magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,

5.     komplex pályázati nyilatkozat: innen letölthető

6.     a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata

7.     forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv;

8.     amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok;

9.     a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.

II.             A támogatási szerződés mellékletei  

1.   amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);

2.   Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)

3.   felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben Filmalap közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást

4.   a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,

5.   véglegesített, a Támogatott és a Filmalap képviselője által aláírt fejlesztési munkaterv,

6.   véglegesített költségvetés    

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem