Mozifilmes pályázatok

Nyertes pályázatok

Egyedi pályázati kiírás filmművészeti képzést folytató állami egyetemek vizsgafilmjeinek elkészítésére (2020)

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: NFI) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: Mktv.) és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás a filmművészeti képzést folytató állami egyetemek vizsgafilmjei elkészítésének támogatásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

I.  Támogatási cél  

A pályázat célja az állami felsőoktatásban tanuló filmművész, filmkészítő hallgatók vizsgafilmjei, vizsgafeladatai elkészítésének támogatása. A tárgyévben elkészítendő vizsgafilmek, vizsgafeladatok intézményenként egy pályázatban nyújtandók be, indokolt esetben egy intézmény több külön pályázatot is benyújthat. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Diplomafilmek elkészítésének támogatására jelen pályázati kiírás szerint pályázat nem nyújtható be.  

II.    A pályázók  

Filmművészeti és televízió szakos hallgatókat nappali tagozaton képző állami egyetemek.  

III.  A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtásának legkésőbbi határideje: 2020. augusztus 31. (online adatlap benyújtása), a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

IV.  A pályázat benyújtásának módja

A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles (Adatlap megnevezése: Eseti-Diplomafilm/Vizsgafilm), amely az NFI honlapján elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja az online adminisztrációs adatlap feltöltésének időpontja.  

Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben (cégszerűen) aláírva, az egyes oldalakat szignálva, a kötelező mellékletekkel együtt (teljes pályázati dokumentáció) köteles egy eredeti példányban, nyomtatott formában és CD-n (dokumentumokként szkennelve pdf formátumban, egy példányban) benyújtani.  

V.    Elszámolható költségek  

A támogatásról szóló döntés napjától a megvalósított filmalkotások (vizsgafeladatok) Támogató részére történő leadásának napjáig felmerült mindazon költségek, amelyek az NFI Támogatási Szabályzata szerint filmgyártás esetében elszámolhatóak, a támogatási intenzitás tekintetében a Támogatási Szabályzat rendelkezései az irányadók. A finanszírozási tervben a közvetlen filmgyártási költségek után igénybe vehető közvetett támogatást is tervezni kell.  

Egy pályázónak nyújtható támogatási összeg felső határa:            
Intézményenként 54 millió forint    

VI.  A pályázat mellékletei

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

1.  online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva  

2. 120 napnál nem régebbi, nyilvántartásba vételt igazoló okirat (Oktatási Hivatal által kiállított igazolás)

3. a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),

4.   komplex pályázati nyilatkozat - vizsgafilmek,

5.   a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata, 

6.   a mozgóképszakmai hatóságnak a filmalkotásokkal (vizsgafeladatokkal) kapcsolatban a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata, (amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre, legkésőbb a támogatás folyósításáig benyújtható)

7.   gyártási költségvetési terv  a teljes pályázatra vonatkozóan (amennyiben rendelkezésre áll, filmenként is)

8.   finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (szerződések stb), 

9.  amennyiben a produkció koprodukcióban valósul meg, a koprodukciós szerződés, 

10.   pályázó képviselője aláírásával ellátott gyártási terv (amennyiben rendelkezésre áll), 

11.   pályázó képviselője aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv,

12. amennyiben szükséges, leírás a különleges technikai igényekről, elképzelésekről, 

13.   a filmszerzőkkel (rendezővel), főbb közreműködőkkel (pl: producer hallgatóval), kötött (legalább) előszerződések, opciós nyilatkozatok

14. a feldolgozott mű (adaptáció) esetén a forgatókönyv, illetve szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogainak megszerzéséről szóló szerződések.

15.   szinopszis, valamint, ha már rendelkezésre áll, treatment vagy forgatókönyv

16. a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok (ha van ilyen).  17.   a teljes pályázati dokumentáció CD-n/DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordozón mellékelve

VII.   Hiánypótlás, pályázatok elbírálása, támogatási szerződés megkötése, támogatás folyósítása, elszámolás

Az NFI a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 30 napon belül folyamatosan bírálja el. Az egyes pályázatok külön-külön is elbírálhatók.   

A filmalkotások (vizsgafeladatok) NFI részére történő bemutatásának, valamint a záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának a határideje a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.   

VIII.  Záró rendelkezések

A benyújtott pályázatokra, az azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben az NFI Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók. 

Adatkezelési tájékoztató: nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

A jelen pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a pályázók a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.

Budapest, 2020. július 23.        

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem