Rólunk

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. adatkezelési tájékoztatója a munkaviszonnyal összefüggő adatkezelésről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@nfi.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1403

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Felvételi adatlapon szereplő, továbbá a NAV részére történő bejelentéssel kapcsolatos személyes azonosító adatok, ideértve az adóazonosító jelet és TAJ számot, továbbá a képesítésre, állampolgárságra vonatkozó adatokat is Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása Munkaszerződés előkészítése, teljesítése MA biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratok vonatkozásában a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.
Az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése

 Adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettségek teljesítése

Az 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése

Törzsszám A munkavállaló belső azonosítása a munkaviszony alatt az egyes munkaügyi informatikai rendszerekben, valamint a munkaügyi minta dokumentumokon A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Bankszámlaszám, számlavezető bank neve Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolások teljesítése A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg. Ha a bankszámlaszám számviteli bizonylat része, úgy a megőrzési időre a 2000. évi C. törvény rendelkezései irányadók.
Munkabér adatok (ideértve valamennyi bér jellegű juttatást, béren kívüli juttatást és költségtérítést); megbízási díjra vonatkozó adatok Bérszámfejtés A munkavállalóval kötött szerződés teljesítése A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig A biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről, adatot tartalmazó munkaügyi iratok vonatkozásában a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.
Az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése Adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettségek teljesítése Az 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése
Munkaidő-nyilvántartási adatok (ideértve az igazolt távollét igényléséhez illetve igazolásához szükséges adatokat is) Bérszámfejtés, munkarend meghatározása A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Teljesítényértékeléssel kapcsolatos adatok Teljesítménybér juttatása

A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése

Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Privát elérhetőségi adatok Rendkívüli munkavégzés elrendelése esetén a munkavállaló elérése A munkáltató azon jogos érdeke, hogy folyamatos, üzemszerű és professzionális üzletmenet érdekében a munkavállalóval kapcsolatot tudjon tartani Munkaviszony fennállásáig
kapcsolattartás a munkavállalóval, ha annak nincs céges mobil telefonja
Hozzátartozói (házastárs, gyermek), illetve családi állapotra vonatkozó adatok Hozzátartozókkal, családi állapottal kapcsolatos ellátások, munkáltatói kötelezettségek teljesítése (pl. pótszabadság kiadása, gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások, családi adókedvezmény vagy első házasok adókedvezménye figyelembe vétele bérszámfejtés során) A hozzátartozókra tekintettel juttatott ellátásokra, illetve munkajogi előírásokra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig
Kiküldetés teljesítésével kapcsolatos adatok (ideértve a munkavállaló vezetői engedélyének számát, útlevél számát és esetileg a biztosítási kötvényen szereplő adatokat is) A kiküldetéssel kapcsolatos utazás megszervezése; a fogadó társaságnál történő részvétel és a munkavégzés feltételeinek biztosítása

A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése

Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Megváltozott munkaképességű / fogyatékos munkavállaló ezen állapotáról szóló igazolása Csökkent munkaképességre, fogyatékosságra tekintettel folyósítandó ellátások biztosítása   Adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; Munkavédelmi Törvény és Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség teljesítése. Az 1997. évi LXXI. Törvény 99/A § (1) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése. A megváltozott munkaképesség mint különleges adat kezelését lehetővé tevő kivételszabály (GDPR 9. cikk h) pont): Az adatkezelés megfelelő egészségügyi, vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében. Az adókötelezettség – adójogszabályok alapján megállapított – elévülésének lejártáig A biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratok vonatkozásában a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.
Azon munkavállalók erkölcsi bizonyítványa, akik esetében annak vizsgálata szükséges, hogy törvény, vagy az Adatkezelő (a munkáltató) a betölteni kívánt vagy betöltött munkakörben nem korlátozza, vagy zárja ki a foglalkoztatást. Pénzügyi munkakörök, valamint riasztókódok kezelését végző munkakörök (pl. recepciós) esetén, illetve egyéb olyan munkakörök esetén, ahol a munkaköri leírásból fakadóan fennáll a munkáltató (az Adatkezelő) jelentős vagyoni érdekének, vagy törvény által védett titoknak a sérelme. Az adatkezelés célja annak vizsgálata, hogy a fenti szempontok alapján törvény, vagy az Adatkezelő (a munkáltató) nem korlátozza, vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást. A munkáltatónak az említett munkakörökre kijelölt munkavállalók feddhetetlensége ellenőrzéséhez fűződő jogos érdeke Az Adatkezelő az erkölcsi bizonyítványt kizárólag egyszeri ellenőrzés céljából kezeli, az ellenőrzést követően azt nem őrzi meg, hanem a munkavállalónak visszaadja.
Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok; munkavégzéshez szükséges szemüveg igénylésével kapcsolatos adatok Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása Munkavédelmi Törvény és Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettségek teljesítése. Az egészségügyi alkalmasság mint különleges adat kezelését lehetővé tevő kivételszabály (GDPR 9. cikk h) pont): Az adatkezelés megfelelő egészségügyi, vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében. A jogi igényérvényesítési idő végéig
Keresőképtelenség tartama, kódja, a keresőképtelenség típusától függően a hozzátartozókra vonatkozó adatok Keresőképtelenséggel összefüggő ellátások folyósítása  Adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése Az 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése. Amennyiben a keresőképtelenségre vonatkozó információk különleges adatokat is magukban foglalnak, ezek kezelését lehetővé tévő kivételszabály (GDPR 9. cikk h) pont): az adatkezelés megfelelő egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve az egészségügyi vagy szociális szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében  A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig. A biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatott tartalmazó munkaügyi iratok vonatkozásában a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.
Várandósságra vonatkozó adatok (ideértve a veszélyeztett terhességre vonatkozó adatokat is) Várandósággal összefüggő ellátások folyósítása

Munkavédelmi Törvény és Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettségek teljesítése.

A várandósságra vonatkozó információk mint különleges adatok kezelését lehetővé tevő kivételszabály (GDPR 9. cikk h) pont): az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig
Munkáltatói kötelezettségek, foglalkoztatási tilalmak figyelembe vétele
Alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye, vizsgálatról készült jegyzőkönyv adattartalma (munkavállaló neve, azonosítója, vizsgálat eredménye, vizsgálat helye és ideje, egyéb releváns körülmények leírása, amennyiben indokolt) Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése, illetve a személy és vagyonvédelem biztosítása, a vizsgálat eredményének dokumentálása

Az Adatkezelő jogos érdeke.

Az alkoholos befolyásoltság mint különleges adat kezelését lehetővé tevő  kivételszabály (GDPR 9. cikk h) pont): az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

Az adatmegőrzési idő minden esetben a munkáltatói ellenőrzésre, illetve az ahhoz kapcsolódó fegyelmi vagy más munkáltatói intézkedésre vonatkozó esetleges munkajogi igény érvényesítésére nyitva álló időtartam (3 év) végéig (vagy az igényérvényesítési eljárás jogerős lezárásáig) tart.
Munkahelyi baleset jegyzőkönyvi adatai, a balesettel kapcsolatos dokumentumok adatai Munkahelyi baleset körülményeinek feltárása, kapcsolódó igények érvényesítése A GDPR 9. cikk (2) h) pontja szerinti különleges adat (az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célokból a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges), az adatkezelés jogalapja: Munkavédelmi Törvény és annak végrehajtásáról szóló rendelet, valamint a Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség   Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Vezetői engedély száma, vállalati cégautó rendszáma Cégautó használatának biztosítása A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése. Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg
Munkavállaló saját gépjárművével kapcsolatos adatok, a munkavállaló tartózkodási helye Útiköltség elszámolása A munkaszerződés megszűnéséig a Munka Törvénykönyve, az Szja törvény és a vonatkozó rendeleti szabályozások szerinti jogi kötelezettségek teljesítése. Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Munkavállaló saját gépjárművének rendszáma Belső parkolóhely biztosítása Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása Munkaviszony megszűnéséig
Kamerafelvétel

Személy- és vagyonvédelem biztosítása az Adatkezelő területén, vagyonbiztonságot és életet, testi épséget veszélyeztető cselekmények megelőzése.

Ha személy- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, sértő cselekmény gyanúja merül fel, a körülmények feltárása a kamerafelvétel segítségével és jogi igény érvényesítése, a bizonyítékok rendelkezésére állásának biztosítása

A munkáltató által használt, a személy- és vagyonvédelem szempontjából kiemelt területeken előforduló személy- vagy vagyon elleni cselekmények körülményeinek kivizsgálásához, megelőzéséhez fűződő jogos érdeke

(A kamerafelvételekre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos további részletes tájékoztatást (kamerák pontos helye, látószöge, stb.) az Adatkezelő kamera szabályzata tartalmazza.)
3 munkanap (feltéve, hogy a felvétel alapján nem indul –büntető vagy egyéb eljárás), illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az ott előírt határidő
Képmás, hangmás Pályázatokon való indulás Munkáltató azon jogos érdeke, hogy a pályázati eljárásokban a szükséges szakértelmet, referenciát igazolni tudja. Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Belső és külső marketing célú kiadványokon, fényképeken, videófelvételeken való megjelenés A munkavállaló kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása A munkaviszony fennállásáig vagy ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig
Céges számítógép, internet és email használat adatai, céges mobiltelefon használat adatai

Munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása és ezáltal a hatékony és jogszerű működés biztosítása, a nem megfelelő használatból fakadó adatvédelmi incidensek elkerülése (a privát adatok ellenőrzése nélkül)

(Az Adatkezelő a munkáltatói eszközök ellenőrzése során a munkavállaló privát adatait nem ellenőrzi, ezen adatokkal adatkezelési tevékenységet nem végez. A munkáltatói eszközök ellenőrzése során az Adatkezelő a NAIH 2016. október 28-án kelt állásfoglalásának megfelelően, a fokozatosság elvének betartásával jár el, az ellenőrzés részletszabályait külön belső szabályzatban határozza meg és ismerteti meg a munkavállalókkal)
 
A munkaszerződés fennállása során a munkáltató munkavállaló ellenőrzéséhez, a munkaszerződés megszűnését követően pedig a munkaszerződésből fakadó igények érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Céges üzemanyag-kártya használat adatai Költségtérítés elszámolása

A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése. Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke.

(Az üzemanyagkártya használatával kapcsolatos egyéb szabályokat az Adatkezelő vállalati cégautó szabályzata tartalmazza.)
Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Magasság, testsúly, cipőméret, ruhaméret Munkaruha biztosítása, elszámolása A munkavállalóval kötött szerződés teljesítése A munkaruha kihordási ideje lejártáig
A munkavállalóval szembeni fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatos adatok A munkavállalóval szembeni intézkedések nyilvántartása

A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése.

Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Munkavállalói kölcsöntartozással, munkabér előleggel kapcsolatos adatok A munkavállalóval szembeni kölcsönügyletek, munkabér-előlegek nyilvántartása A munkaszerződés megszűnéséig a munkavállalóval kötött szerződés teljesítése. Azt követően az Adatkezelő jogos érdeke Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Végrehajtható határozatban szereplő tartozásokkal kapcsolatos adatok Munkabérből való levonás teljesítése A munkaszerződés megszűnéséig az 1994. évi LIII. törvény szerinti jogi kötelezettségek teljesítése, azt követően (az elévülési idő végéig) az Adatkezelő jogos érdeke. Végrehajtási igények érvényesítésének elévüléséig
Munkaviszony megszüntetése, megszűnése esetén a kilépő dokumentumokon szereplő adatok, ideértve a munkavállaló jogerős és levonandó tartozására vonatkozó adatokat is Munkaviszony megszüntetése, megszűnése esetén a munkáltatói elszámolások rendelkezésre bocsátása

Adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség, a kiléptetéssel kapcsolatos jogszabályok által előírt jogi kötelezettség teljesítése

Az 1997. évi LXXXI. törvény 99/A § (1) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése.

A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig.

A biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratok vonatkozásában a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.

Életkorra és nyugdíjjogosultságra vonatkozó adatok Nyugdíjjogosultság megállapításához szükséges munkáltatói feladatok ellátása

A munkavállalóval kötött szerződés teljesítése

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 99./A § (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettségek teljesítése

A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig
Valamennyi fent említett személyes adatkör Jogi igény érvényesítése A Munkáltató azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig
Jogelődök munkaügyi kartonjainak adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ szám, munkabér adatok, kifizetett járulékok adatai) Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság megkeresése esetén az alábbi jogelődök tekintetében (MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zrt., Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Kft.) Adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettségek teljesítése Az 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése. A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavállaló azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő munkaszerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a munkaviszony létesítése, illetve a munkaviszonyból származó egyes kötelezettségek szempontjából kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem képes a munkaviszonnyal összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az Adatkezelő kiemelten felhívja a Munkavállaló figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (a további szabályokat ld. 1.7. E pont). Amennyiben az adatkezelés jogos érdek alapján történik és a Munkavállaló nem adja meg az adatokat, úgy az adatszolgáltatás elmaradása – indokolt esetben – a munkaviszony fenntartásának akadálya lehet.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Munkavállaló jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Munkavállalóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság; IT-PNG-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság; SZÁMORG-Invest Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság A szervereken tárolt személyes adatok; tárhelyszolgáltatás keretében hozzáférhetővé váló személyes adatok Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végeznek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban. Az adatfeldolgozói jogviszonyt a felek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően rendezték.
Cafeteria szolgáltató Név, adóazonosító jel A szolgáltató a Munkavállaló által megadott egyes cafeteria juttatások tekintetében biztosítja a juttatás igénybevételéhez szükséges eszközöket (pl. Szép Kártya). A szolgáltató, annak érdekében, hogy a cafeteria szolgáltatást a cafeteria jogosultságnak megfelelően teljesítse, havonta adatszolgáltatást kér az Adatkezelőtől (név, adóazonosító jel).

Önálló adatkezelők:

Önálló adatkezelő neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Önálló adatkezelő által végzett tevékenység
Társadalombiztosítási szerv, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Kormányhivatal Kifizetőhelyi szolgáltatóként az adó- és társadalombiztosító jogszabályokban meghatározott mindenkori adatkör Az egészségbiztosítási és nyugdíjellátásokkal kapcsolatos állami és hatósági feladatok ellátása; a juttatások adóbehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Munkavédelmi szolgáltató Munkavállaló neve, munkaköre, nyilatkozata, az adó- és társadalombiztosítási nyomtatványokon szereplő személyes adatok, orvosi igazolások, ambuláns lapok, zárójelentések Munkavédelmi oktatás tartása; munkavédelmi kockázatértékelés időszakos elkészítése, munkabalesetek esetén a szükséges dokumentumok kitöltése, vizsgálatok lefolytatása
Üzemorvos A munkavállaló által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és a munkavállaló egészségügyi állapotára vonatkozó adatok, iratok Alkalmassági vizsgálat lefolytatása, egyes szűrővizsgálatok elvégzése, ezekre történő orvosi beutalás, munkabaleset esetén elsősegélynyújtás, munkavédelmi kérdésekben orvosszakmai vélemény nyújtása.
Utazásszervező, utasbiztosítás szolgáltató A kiküldetéssel kapcsolatos utazással, utazási biztosítással kapcsolatosan szükséges adatok A kiküldetéssel érintett utazás megszervezése, repülőjegy vagy egyéb menetjegy foglalása, szállás foglalás, utasbiztosítás megkötése.
Rendezvényszervező, fotó- és videófelvételt készítő A rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatok (név, céges e-mail, esetleg munkakör) Az Adatkezelő részére történő rendezvények szervezése (külföldön vagy belföldön), ezeken a munkavállaló részvételének biztosítása; a rendezvény egyes eseményeinek fényképen és videófelvételen történő megjelenítése
Külső képző intézmény A képzésen való részvétellel összefüggő adatok (név, munkakör); akkrediált képzés esetén a vonatkozó jogszabályok által meghatározott adatkör Az Adatkezelő által megrendelt egyes képzések lebonyolítása, akkreditált képzés esetén a képzés elvégzését tanúsító okmány kiállítása.
Beszerzési, közbeszerzési ajánlatkérő  Munkavállaló szakmai referencia adatai (gyakorlat, szakmai munka, nyelvtudás, esetleg szakmai önéletrajz) Ajánlatkérőként az ajánlati feltételek meghatározása, ennek körében az Adatkezelő szakmai referenciáinak, erőforrásainak bekérése.
Ügyvédi irodák A munkavállalók azon személyes adatai, amelyek az adott jogi szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek Külső jogi tanácsadás igénybevételekor bizonyos körben (pl. munkajogi tanácsadás esetén) elkerülhetetlen, hogy az Adatkezelő olyan dokumentációt adjon át az adott ügyvédi iroda részére, amely a munkavállaló személyes adatait tartalmazza.

A külföldi rendezvényszervezők részére történő adattovábbítás esetén

(i)                 az EGT tagállamok területén működő rendezvényszervezők esetében az adattovábbításhoz további garanciák nem szükségesek;

(ii)               az alábbi harmadik országokba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozaton alapul, tekintettel arra, hogy ezen országok jogrendszere biztosítja a személyes adatok védelmének Európai Unió által elvárt szintjét: Kanada, Svájc, Argentína, Japán. A vonatkozó megfelelőségi határozatok az alábbi linken érhetők el: Kanada: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002 Svájc: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518 Argentína: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490 Japán: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.076.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:076:TOC

(iii)             A fenti országokon kívüli harmadik országokba – így az Adatkezelő tevékenységének jellegéből fakadóan többek között és különösen az Amerikai Egyesült Államokba, Kínába, Oroszországba, Indiába, valamint Egyiptomba történő adattovábbítás a GDPR 49. cikk (1) b), vagy c) pontja alapján, eseti jelleggel történik. A GDPR 49. cikk (1) b) pontja alapján kizárólag azon munkavállalók esetében történik adattovábbítás, akiknek munkaköri leírásában olyan feladatok ellátása is szerepel, amelyek adott esetben harmadik országba történő adattovábbítást tesznek szükségessé, így tehát az adattovábbítás nélkül lehetetlenné válna a velük kötött munkaszerződés teljesítése.

 

1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő a munkavállalók munkavégzésre való alkalmassága, adott esetben csökkent munkaképessége vagy fogyatékossága kapcsán, a keresőképtelenség vagy várandósság kapcsán, továbbá munkahelyi baleset esetén, azzal összefüggésben, valamint az alkoholos befolyásoltság vizsgálata kapcsán adatkezelést végez, ami a személyes adatok különleges kategóriáit érinti.

Egészségügyi vagy más különleges adat kezelésére jogi igények érvényesítésével összefüggésben is sor kerülhet.

Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő

 • részben a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 9. cikkének h) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célból, a munkavállaló munkaképességének felmérése, szociális ellátás nyújtása érdekében szükséges, a munkaviszony kapcsán irányadó jogszabályok (így különösen a munkavédelmi, illetve foglalkozás-egészségügyi előírások) alapján a munkáltató által alkalmazott foglalkozás-egészségügyi szakember szakmai titoktartási kötelezettségére, mint garanciális feltételre figyelemmel,
 • részben pedig az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének b) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az Adatkezelőnek mint munkáltatónak a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges, a jogszabályok által lehetővé tett mértékben,
 • jogi igényekhez kapcsolódó különleges adat kezelés körében az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Tekintettel a különleges adatokra vonatkozó sajátos szabályokra, ilyen adatok kezelése esetén az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy a fentiekben megjelölt, a GDPR 9. cikkében foglalt, a különleges adatok kezelését lehetővé tévő kivételszabályok mellett a GDPR 6. cikkében megjelölt adatkezelési jogalap is rendelkezésre álljon.

1.6 Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok; szemüveg igényléséhez szükséges igazolás Üzemorvos, szemész szakorvos
Jogerős bírósági letiltó végzésben szereplő adatok Bírósági végrehajtó, valamint a végrehajtást elrendelő bíróság
Képzési tanúsítványok, értékelések Külső képző intézmények, képzési szolgáltatók
Képmás, hangmás Rendezvényszervező cégek, fotó-, ill. videófelvételt készítő szolgáltatók

1.7 Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

 

A munkavállaló kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, a tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A munkavállaló kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog). A munkavállalót megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a munkavállaló jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Emellett, az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.

A) A hozzáféréshez való jog

A munkavállaló bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a munkavállaló arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező munkavállalói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a munkavállaló hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a munkavállaló kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a munkavállaló a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel. 

B) A helyesbítéshez való jog

 Az Adatkezelő a munkavállalóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a munkavállalót, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal a munkavállalói személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a munkavállaló valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a munkavállaló hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a munkavállaló visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; · 
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a munkavállaló tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;      
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy        
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A munkavállaló személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: ·        

 • a munkavállaló vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;       
 • az adatkezelés jogellenes, de a munkavállaló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; ·        
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a munkavállaló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy      
 • a munkavállaló tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a munkavállaló jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a munkavállaló hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

E)    A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a munkavállalóra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a munkavállaló jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy      

 •   az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a munkavállaló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a személyes adatokat tartalmazó dokumentum jogszabály előírása alapján meghatározott időtartamon keresztül megőrízendő); vagy        
 •  az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)    Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G)     Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A munkavállalónak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

A munkavállaló – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban a munkavállaló a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. A munkavállaló továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben a munkavállaló szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. A munkavállaló jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A munkavállaló jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a munkavállalót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A munkavállalónak jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme. 

1.8 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 Az Adatkezelőnek a munkavállalókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.9 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban a munkavállalók bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a munkavállalót. Ha a munkavállaló a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

 

***

Hatályos: 2020. január 1-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem