Rólunk

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Inkubátor Programmal kapcsolatos pályázati eljárással összefüggő adatkezeléséről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@nfi.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1403

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje[1]

 

  Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
a) Az Inkubátor Program jelentkezési lapján szereplő adatok (a pályázó természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma) Az Inkubátor Programban a pályázóval történő kapcsolattartás Az Inkubátor Programban részt vevő alkotás alkotóinak nyilvántartása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az előválogatás lezárásáig Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, fűződő jogos érdeke

Sikeres pályázat esetén az előválogatást követően a pályázóval kötött szerződés előkészítése és teljesítése (az Inkubátor Program feltételei, továbbá az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
Sikeres előválogatás esetén a pályázó nevének az Adatkezelő internetes felületein való közzététele
b) Alkotótársak nevei (forgatókönyvíró, operatőr, vágó, producer) Az Inkubátor Programban részt vevő alkotás alkotóinak nyilvántartása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
c) Szinopszis, treatment és moodboard anyagok (amennyiben ezek személyes adatokat tartalmaznak) Az Inkubátor Programban részt vevő alkotás tartalmának megismerése, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
d) Referencia film A pályázó referencia munkájának értékelése a pályázati eljárásban, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
e) A megfilmesítési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződésen vagy felhasználási szerződésen szereplő személyes adatok Más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesítési jog igazolása a pályázó részéről Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
f) Képesítésre, nemzetközi filmfesztiválon való részvételre vonatkozó adatok A pályázó képesítéshez kapcsolódó alkalmasságának vizsgálata a pályázati eljárásban; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
g) Forgatókönyv fejlesztési és filmgyártási pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok; illetve a Nemzeti Filmintézet Támogatási Szerződése 3. sz. melléklete szerinti egyéb kapcsolódó dokumentumain, nyilatkozatain szereplő adatok Pályázatok elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
h) nyilatkozatain szereplő adatok      
i) Forgatókönyv fejlesztési pályázat benyújtásával kapcsolatos adatok; illetve a Nemzeti Filmintézet Támogatási Szerződése 3. sz. melléklete szerinti egyéb kapcsolódó dokumentumain, nyilatkozatain szereplő adatok Pályázatok elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig
j) A pályázó által rendelkezésre bocsátott képi és szöveges anyagokkal kapcsolatos adatok Az Adatkezelő saját felületein és kiadványaiban való megjelenítés, sajtómegjelenítés az Adatkezelő tevékenységének, a magyar filmkultúrának és a pályázó munkájának előmozdítása céljából A pályázó kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása A pályázat sikertelensége esetén az előválogatás lezárásáig; sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig; ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig
k) Forgatókönyv-olvasó és fejlesztő neve Pályázatok elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő sikeres pályázatok kiválasztásához, valamint a pályázóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázó az elbíráláshoz feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet pályázata elbírálásának meghiúsulása.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a pályázó jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. Ebben az esetben az Adatkezelő az a hozzájárulás alapján kezelt adatokat nem használhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a pályázóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

Emellett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. Tekintettel azonban arra, hogy a kezelt személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a pályázatok elbírálásához és a későbbi Támogatási Szerződés megkötéséhez, a tiltakozás adott esetben ezen célok meghiúsulását eredményezheti.  

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Előzsűri tagok 1.3. pont alpontja szerinti adatok Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyokról van szó) Az Inkubátor Programban pályázatok előválasztásával kapcsolatos feladatok ellátása
Forgató-könyv olvasó (előválogató) 1.3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok (az alkotók azonosító adatai nélkül) Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyról van szó) Írásbeli ajánlás készítése a forgatókönyvhöz
Fejlesztő 1.3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok (az alkotók azonosító adatai nélkül) Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyról van szó) Fejlesztési javaslat készítése a forgatókönyvhöz
Filmszakmai Döntőbizottság (5 fő) 1.3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok Az Adatkezelő Vezérigazgatója által felkért magánszemélyek Támogatási Szabályzat szerinti döntések meghozatala
Marketing szakértő 1.3. pont megfelelő alpontja szerinti adatok, filmalkotás Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalanyról van szó) A filmalkotás marketing koncepciójának elkészítése
Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság; IT-PNG-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság; VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság; GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság; PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Blueray Digital Korlátolt Felelősségű Társaság; Daazo Film- és Médiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Az Adatkezelő szerverein tárolt személyes adatok (vagyis az Inkubátor Programban a weboldalon a regisztráció során megadott adatok, valamint a támogatási eljárás során megadott, és a támogatási szerződés teljesítésével, elszámolásával kapcsolatos adatok), a tárhelyszolgáltatás keretében hozzáférhetővé váló személyes adatok. Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végzenek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban. Az adatfeldolgozói jogviszonyt a felek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően rendezték.

1.5 Különleges adatok kezelése

 Az Adatkezelő különleges adatot az Inkubátor Program során nem kezel.

1.6  Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog). Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Emellett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.

 

A) A hozzáféréshez való jog

 Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés jogának gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:        

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;        
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;      
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy     
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:        

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  
  •  az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;     
  •  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

E) A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett érdekeivel, jogaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

F)    Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni, így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett– panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint a pályázó jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

1.8 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek a pályázókra vonatkozó adatkezelése során automatizált adatkezelés, így különösen automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

1.9 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni. 

***

Hatályos: 2020. január 1-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem