Rólunk

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. moziban bemutatásra szánt filmalkotások támogatásával és az egyedi kérelmekben meghatározott mozgóképszakmai tevékenységek támogatásával kapcsolatos adatkezeléséről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.;  Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: http://nfi.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.;  Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@nfi.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1403

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje[1]

Kezelt adatok köre   Adatkezelés célja   Adatkezelés jogalapja  Megőrzési idő  
A filmirodai regisztrációval kapcsolatos adatok (név, e-mail cím, jelszó) Az Adatkezelő által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő http://nfi.hu/hu/palyazatok/tudnivalok alatt, valamint a Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Online pályázati adatlapon szerepelő adatok 

Pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő http://nfi.hu/hu/palyazatok alatt, valamint a Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Aláírási címpéldányon szereplő adatok (jogi személy pályázó esetén) Pályázó azonosítása, pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Személyi igazolvány és lakcímkártya adatok (természetes személy pályázó esetén) Pályázó azonosítása, pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása  Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Jogi személy pályázó esetében a képviselő neve és aláírása Komplex pályázati nyilatkozat kiállítása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Forgatókönyv / filmterv-fejlesztési célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 3. melléklet II. 1. pont; 59. oldal) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Filmgyártás-előkészítési célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 3. melléklet II. 2. pont; 59-60. oldal) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Filmgyártási célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 3. melléklet II. 3. pont; 60. oldal) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint)  

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Filmterjesztés (filmmarketing) célú támogatás pályázatához szükséges adatok (ld. Támogatási Szabályzat 3. melléklet II. 4. pont; 60. oldal) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Támogatási szerződésben és a de minimis nyilatkozatban (ld. Támogatási Szabályzat 6. sz. melléklet) a támogatott szervezet képviselőjének neve és kapcsolattartási adatai A pályázó képviselőjének és üzleti elérhetőségének azonosítása

 Magánszemély pályázó esetén a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése

Nem magánszemély pályázó, valamint a pályázótól eltérő, a pályázati anyagokban szereplő adatokkal érintett magánszemélyek esetén az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és Támogatási szerződésének feltételei szerint)

a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A Támogatási szerződés alapokmányain szerepelő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 4. sz. melléklet) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Magánszemély pályázó esetén a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése

Nem magánszemély pályázó, valamint a pályázótól eltérő, a pályázati anyagokban szereplő adatokkal érintett magánszemélyek esetén az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és Támogatási szerződésének feltételei szerint)

a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A támogatott filmalkotás rendezőjének neve A támogatott filmalkotás azonosítása; A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Magánszemély pályázó esetén (amennyiben a pályázó azonos a rendezővel) a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése, egyéb esetekben az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és Támogatási szerződésének feltételei szerint) a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Az egyedi támogatási kérelmek mellékletein szereplő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 5. sz. melléklet I. alpont, 63. oldal) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Az egyedi kérelem támogatási szerződése alapokmányain szerepelő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 5. sz. melléklet II. alpont, 63-64. oldal) Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A támogatás terhére elszámolható költségek bizonylatain szereplő adatok (ld. Támogatási Szabályzat 1. sz. melléklet), ideértve a támogatott és a produkcióban részt vevő természetes személyek közötti szerződéseken szereplő adatokat, továbbá a költségelszámolással érintett egyéb dokumentumokon szereplő adatokat is A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Magánszemély pályázó esetén a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése

Nem magánszemély pályázó, valamint a pályázótól eltérő, a pályázati anyagokban szereplő adatokkal érintett magánszemélyek esetén az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és Támogatási szerződésének feltételei szerint)

a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Filmfesztiválok, filmes események referenciáin szereplő adatok A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Magánszemély pályázó esetén a pályázóval kötött szerződés előkészítése, teljesítése

Nem magánszemély pályázó, valamint a pályázótól eltérő, egyéb érintett magánszemélyek esetén az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és Támogatási szerződésének feltételei szerint)

A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Forgatókönyv-olvasó és fejlesztő neve Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a 2004 évi II. törvény 9./B §-ban meghatározott feladatait, valamint a központi állami támogatások nyújtásával kapcsolatos feladatait el tudja látni (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
A támogatási szerződés keretében elkészülő filmalkotás, valamint ahhoz kapcsolódó werkfilm, trailer és werkfotók. Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázóval kötött szerződést elő tudja készíteni, azt teljesíteni tudja (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának és Támogatási szerződésének feltételei szerint) A pályázat sikertelensége esetén a Filmszakmai Döntőbizottság döntéséig; sikeres pályázat esetén a költségvetési támogatásokra irányadó jogszabályok szerinti megőrzési időig
Valamennyi fent említett személyes adatkör Jogi igény érvényesítése Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is), valamint hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt dokumentációs és elszámolási kötelezettségeinek teljes körűen eleget tudjon tenni. Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázó az elbíráláshoz feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a támogatási eljárásból való kizárás, illetőleg a támogatási szerződés megkötésének vagy teljesítésének lehetetlenülése.

Emellett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. Tekintettel azonban arra, hogy a kezelt személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a pályázatok elbírálásához és a későbbi Támogatási Szerződés megkötéséhez, a tiltakozás adott esetben ezen célok meghiúsulását eredményezheti.

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Forgatókönyv-olvasó (előválogató) Forgatókönyv / szinopszis / treatmentben szerepelő adatok (az alkotók azonosító adatai nélkül) Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalany) Írásbeli ajánlás készítése a forgatókönyvhöz
Fejlesztő Forgatókönyv / szinopszis / treatment és a forgatókönyv-olvasó írásbeli ajánlásában szereplő adatok (az alkotók azonosító adatai nélkül) Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalany) Fejlesztési javaslat készítése a forgatókönyvhöz
Filmszakmai Döntőbizottság (5 fő) A pályázó által benyújtott teljes pályázati dokumentáció az Adatkezelő Vezérigazgatója által felkért magánszemélyek Támogatási Szabályzat szerinti döntések meghozatala
Marketing szakértő Filmalkotás Önálló adatkezelő (amennyiben az Adatkezelőtől független jogalany) A filmalkotás marketing koncepciójának elkészítése

Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság; IT-PNG-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság; VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Grape Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság; PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság; SeE Enterprise e-Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Adatkezelő informatikai szerverein tárolt személyes adatok; tárhelyszolgáltatás és ifax szolgáltatás keretében elérhetővé váló személyes adatok Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végzenek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban. Az adatfeldolgozói jogviszonyt a felek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően rendezték.

A személyes adatok fenti adatfeldolgozó részére történő továbbításával az Adatkezelő a pályázó adatait az Európai Gazdasági Térség országain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező

 

1.5 Különleges adatok kezelése

 Az Adatkezelő különleges adatot az Támogatási eljárás során nem kezel.

1.6 Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

A pályázó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben az adatkezelés jogalapját a vele kötött szerződés teljesítése képezi. A pályázót megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához való jog, valamint a bíróság útján történő jogérvényesítése joga.

A) A hozzáféréshez való jog

A pályázó bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés joga gyakorlása során a pályázó arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező pályázói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a pályázó hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a pályázó kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a pályázó a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a pályázóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a pályázót, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a pályázó valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;        
  • a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;     
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy        
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A pályázó személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

  • a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;    
  • az adatkezelés jogellenes, de a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;      
  •  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;    
  •  a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a pályázó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a pályázó hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelés részben közérdekű, így a pályázó jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy        

  • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy     
  • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja a vele kötött szerződés teljesítése, a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Ezt Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A pályázónak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

A pályázó – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban a pályázó a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. A pályázó továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben a pályázó szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. A pályázó jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A pályázó jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pályázónak jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.7 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek a pályázókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.8 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban a pályázók bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót. Ha a pályázó a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

 

***

Hatályos: 2020. február 26-tól.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem