Rólunk

Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1145 Budapest Róna utca 174 N. épület
Postai címe: Budapest 1365 Pf. 748.
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Honlapja: nfi.hu

Vezérigazgatóság (szakterület)

A Vezérigazgatóság segíti és támogatja a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek), továbbá az Igazgatóság és az NFI Felügyelő Bizottságának munkáját. Az NFI munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja, akinek munkáját a Vezérigazgató-helyettesek támogatják.

Jog (szakterület)

A Jog szakterület látja el a Nemzeti Filmintézet jogi és szabályozási feladatait, részt vesz a döntések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában, véleményezi a Nemzeti Filmintézet által kötendő szerződéseket, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó szerződéseket (beleértve a koprodukciós, értékesítési szerződéseket is). A szakterület követi a Filmintézet tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokat és részt vesz a módosításukban, továbbá kapcsolatokat ápol a filmtámogatási rendszer kormányzati és egyéb állami szerveivel. A Jog szakterülethez tartozó Filmforgatási Helyszínek Irodájának fő feladata a közterületek és az állam tulajdonában álló ingatlanok filmforgatási célú használatával kapcsolatos ügyek intézése, hatósági engedélyek koordinációja, országos illetékességgel.

Képzés (szakterület)

A Nemzeti Filmintézet nagy hangsúlyt fektet a magyar filmipar és filmkultúra fejlesztésére, a jövő filmes szakembereinek képzésére, ezt célozzák képzési programjai és pályázatai. A hazai filmgyártás versenyképességének fokozása érdekében a Filmalap 2016-ban indította el a Filmipari Képzési Programot, amelynek elsődleges célja a szakma számos területén tapasztalt munkaerőhiány megszüntetése, a filmes szakemberek utánpótlásának megteremtése. 2017 őszén, a Filmipari Képzési Program fejlesztéseként kezdte meg munkáját a Képzés szakterület; feladatainak megtervezésében számos hazai és külföldi szakember vett részt, az általuk megjelölt fejlesztési területek:

· rövid, célirányos képzések a hiányszakmák területén és kreatív szakmai továbbképzések
· pályaorientációs tevékenység
· filmesgyakornok.hu weboldal működtetése, fejlesztése
· közönségnevelés és a magyar filmes tartalmak eljuttatása a fiatal generációkhoz
· kutatás és fejlesztés

Forgatókönyv Fejlesztés (szakterület)

A szakterület elsődleges feladata az, hogy szakmai támogatást nyújtson azoknak az alkotóknak, akik forgatókönyv-fejlesztési támogatást kaptak a Döntőbizottságoktól. Ezen kívül a szakterület részt vesz a döntéselőkészítési feladatokban, valamint a Nemzeti Filmintézet szakmai programjainak kidolgozásában és lebonyolításában. A szakterülethez tartoznak a forgatókönyv-olvasók és a forgatókönyv-fejlesztők.

Gyártás Támogatás (szakterület)

A Gyártás Támogatás szakterület feldolgozza filmszakmai és pénzügyi szempontból a mozifilmes és televíziós gyártás előkészítési, a gyártási és az egyedi pályázatokat, majd azokat a Filmszakmai- és Televíziós Döntőbizottság elé terjeszti a döntésre vonatkozó javaslattal. A pozitív döntések után gyártási szempontból megvizsgálja a pályázók által benyújtott dokumentumokat, majd figyelemmel kíséri a támogatási cél megvalósítását, szakmailag és számvitelileg ellenőrzi a produkciókat.

Filmlabor (szakterület)

A Filmlabor Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező filmes utómunkastúdiója. Több mint 60 éve biztosít teljes körű utómunka szolgáltatást hazai és nemzetközi ügyfelei részére, harmonikusan ötvözve a hagyományos filmkidolgozást a digitális technológiával. Folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a legmodernebb eszközökkel rendelkezik. Digitális szolgáltatásai között szerepel a helyszíni adatmentés, digitális muszterkészítés, fényelés, VFX, DCP-készítés. A Filmlabor a játékfilmek, TV-filmek és reklámprodukciók utómunkája mellett kiemelt tevékenységként végzi archív filmek felújítását.

Filmarchívum (szakterület)

Az 1957-ben alapított, 1992 óta közgyűjteményként működő Filmarchívum feladata a nemzeti filmvagyon őrzése, állagmegóvása, kutatása, restaurálása és közzététele. 2017. január elsejétől a Filmarchívum a Magyar Nemzeti Filmalap, 2020. január elsejétől a Nemzeti Filmintézet szervezetében végzi tevékenységét.

MAFILM (szakterület)

A szakterület a hazai és külföldi film és televíziós produkciók számára nyújt műterem és külső díszlet, valamint kellék-, jelmez-, fegyverbérleti szolgáltatást. Emellett irodahelyiségek bérbeadásával, illetve a budapesti és fóti telephelyek üzemeltetésével foglalkozik.

Megfelelést Támogató Szervezeti Egység (szervezeti egység)

A megfelelést támogató szervezeti egység a Vezérigazgatónak alárendelve végzi tevékenységét. A szervezeti egységet a megfelelést támogató szervezeti egységvezető irányítja. A megfelelést támogató szervezeti egység elsődleges feladata a kontrollrendszer keretében az NFI működésében érvényesülő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése.

Belső ellenőr (szervezeti egység)

A belső ellenőr a tevékenységét a Vezérigazgatónak alárendelve végzi, azzal, hogy szakmai irányítása és ellenőrzése a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenysége kiterjed a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden tevékenységére, különösen az árbevétel és a költségek és ráfordítások, valamint a várható eredmény tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. lső ellenőr bizonyosságot adó tevékenysége körében elemzi, vizsgálja és értékeli különösen

- a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelőségét, valamint a belső kontrollrendszer működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét,
- a stratégiai és operatív döntések meghozatalát,
- az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítését,
- a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsmentet és a számonkérhetőség biztosítását.

A belső ellenőr megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok csökkentése, a szabálytalanságok és visszaélések megelőzése, feltárása, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság eredményességének növelése, továbbá a belső kontrollrendszerek javítása és továbbfejlesztése érdekében. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján készült intézkedési terveket.

Gazdaság és Beszerzés (szakterület)

A Gazdaság és beszerzés szakterület a Nemzeti Filmintézet összes szervezeti egységének ellátja a beszerzéseit, közbeszerzéseit, teljeskörű könyvelését, pénzügyi feladatait és bérszámfejtését. A gazdasági igazgatóság látja el a letéti számla kezelésével kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi feladatokat, megköti a letéti számlára befizetőkkel és kifizetést kérelmezőkkel a folyósítási szerződéseket és gondoskodik a törvényi feltételeknek megfelelő kifizetésekről.

Kontrolling (szervezeti egység)

A Kontrolling szervezeti egység többek között a következő feladatokat látja el: kontrolling rendszer kialakítása, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése; vezetői döntések meghozatalához szükséges elemzések elkészítése, döntéstámogatás; a társaság üzleti tervének előkészítése, a tervezési folyamat koordinálása a vállalat menedzsmentje által meghatározott irányelveknek megfelelően; a társaság leányvállalatai üzleti terve elkészítésének szakmai támogatása; a tulajdonosi irányelvnek megfelelő kontrolling riportok elkészítése; közreműködés az önköltségszámítás kidolgozásában és éves felülvizsgálatában; teljesítményértékelési rendszer kidolgozásának szakmai támogatása.

Humánerőforrás (szervezeti egység)

A Humánerőforrás szervezeti egység többek között az alábbi feladatokat látja el: teljeskörű HR stratégia és keretrendszer kidolgozása és folyamatos aktualizálása; egységes HR szabályzat kialakítása különös tekintettel a beléptetési és kiléptetési folyamat kontrollpontjaira, toborzásra, valamint HR terület feladatainak és felelősségi köreinek pontos meghatározására; együttműködés más szervezeti egységekkel, különös tekintettel a bérszámfejlesztést végző szervezeti egységre; munkaszerződések és HR vonatkozású megbízási szerződések előkészítése, szakmai véleményezése; teljesítményértékelési, visszamérési rendszer bevezetése és folyamatos aktualizálása; belső céges rendezvények szervezése.

IT (szervezeti egység)

Az IT szervezeti egység többek között az alábbi feladatokat látja el: az NFI teljeskörű IT stratégiájának kidolgozása és rendszeres felülvizsgálata; az NFI informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása; IT szabályzatok kialakítása és rendszeres felülvizsgálata; információbiztonsági feladatok ellátása; külső szolgáltatókkal való szakmai kapcsolattartás, szerződés szerinti teljesítés kontrollja, szolgáltatás minőségének ellenőrzése; szakterületek informatikai jellegű problémáinak, bejelentéseinek, javaslatainak fogadása, kezelése; javaslattétel informatikai eszközök selejtezésére, új eszközök beszerzésére.

Üzemeltetés (szervezeti egység)

Az Üzemeltetés szervezeti egység az alábbi feladatokat látja el: az NFI saját tulajdonú, vagyonkezelt, illetve bérelt ingatlanainak üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljeskörű ellátása, a belső kivitelezésben zajló fejlesztések végrehajtása, illetve a külső kivitelezésben készülő fejlesztések felügyelete; az NFI saját tulajdonú, vagyonkezelt, illetve bérelt ingatlanjainak üzemeltetési szabályzata megalkotása és folyamatos aktualizálása, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások figyelembe vételével.

Forgalmazás Támogatás (szakterület)

A szakterület feladata az NFI hazai moziforgalmazáshoz és egyéb jogértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek ellátása és koordinációja, a mozi forgalmazás támogatásaként tesztvetítések, és kutatások szervezése. Továbbá a filmek hazai moziforgalmazása kapcsán terjesztési/marketing támogatások koordinációja; mozifilmek, TV produkciók, DVD, Blu-ray és egyéb tartalom hordozók, valamint letölthető tartalmak és egyéb alternatív disztribúciós felületek jogai értékesítésének koordinálás, a VOD platform üzemeltetésének és tartalommenedzsmentjének, állandó és eseti jellegű projektek, szakmai rendezvények szervezése.

Nemzetközi Jogértékesítés és Képviselet (szakterület)

A szakterület foglalkozik a magyar filmek nemzetközi képviseletével, fesztiváloztatásával és értékesítésével, továbbá szervezi a magyar filmek egyéb, nem kereskedelmi eseményeken való részvételét. Kiterjedt kapcsolatrendszerével elősegíti a nemzetközi koprodukciókat, forgatásokat, részt vesz nemzetközi szerződések létrehozásában, folyamatos kapcsolatépítéssel, információs tevékenységével támogatja a hazai filmes szakma résztvevőit. Képviseli Magyarországot a nemzetközi szakmai szervezetekben, mint például az Eurimages vagy a European Film Promotion.

Szolgáltatás Értékesítés és Támogatás (szervezeti egység)

A Szolgáltatás Értékesítés és Támogatás szervezeti egység működését a Szolgáltatás Értékesítés és Támogatási vezető irányítja. Feladatai közé tartozik különösen a Filmlabor és a MAFILM szakterületek vonatkozásában a szolgáltatás értékesítés és támogatási feladatok ellátása.

Marketing és kommunikáció (szakterület)

A szakterület részt vállal az NFI marketing és kommunikációs stratégiájának kidolgozásában, forgalmazást elősegítő marketing kommunikációs rendszert dolgoz ki és működtet, építi és kezeli az NFI média- és sajtókapcsolatait, összehangolja a médiában való megjelenést, gondozza és fejleszti az NFI kommunikációs csatornáit. A szakterület gondozza az NFI kiadványait a koncepciótól a megvalósításon át a terjesztésig, marketing és kommunikációs rendezvényeket, eseményeket szervez, aktívan részt vesz a különböző disztribúciós felületek forgalmazási és marketing stratégiájának kialakításában.

***

2020. június

 

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

- Vezérigazgató:

Pál Ákos (+36 1 461 1320; nfi@nfi.hu)

- Működéstámogatási vezérigazgató-helyettes:

Budai Ákos (+36 1 461 1318; budai.akos@nfi.hu)

- Filmarchívum Igazgató:

Ráduly György (+36 1 200 8739; raduly.gyorgy@filmarchiv.hu)

- Filmlabor Igazgató:

Aradi László (+36 1 391 0501; aradi.laszlo@nfi.hu)

- Forgalmazás Támogatási igazgató:

dr. Jung Zsuzsanna (+36 1 461 1366; jung.zsuzsanna@nfi.hu)

- Forgatókönyv Fejlesztési Igazgató:

Fonyódi Tibor (+36 1 461 1393; fonyodi.tibor@nfi.hu)

- Gazdasági és Beszerzési Igazgató:

Pesti Ákos (+36 1 461 1380; pesti.akos@nfi.hu)

- Jogi Igazgató:

Dr. Csepely Balázs (+36 1 461 1363; csepely.balazs@nfi.hu)

- Képzési Igazgató:

Lányi Eszter (+36 1 252 2870; lanyi.eszter@nfi.hu)

- Nemzetközi Jogértesítési és Képviseleti Igazgató:

Bereczki Csaba (+36 1 461 1350; bereczki.csaba@nfi.hu)

- MAFILM Igazgató:

Ottinger Ildikó Andrea (+36 1 252 2870; kovacs.ildiko@mafilm.hu)

- Marketing és Kommunikációs Igazgató:

Baranyai Szabolcs (+36 1 461 13 55; baranyai.szabolcs@nfi.hu)

 -Kontrolling vezető:

Zsigó Mónika (+36 1 461 1345; zsigo.monika@nfi.hu)

-Humánerőforrás vezető:

Szabó Éva (+36 1 461 1320; szabo.eva@nfi.hu)

-IT vezető

Balogh János (+36 1 461 1320; balogh.janos@nfi.hu)

-Üzemeltetési vezető:

Horváth Gábor (horvath.gabor@nfi.hu)

-Megfelelőségi és szabályozási vezető

dr. Bottyán Béla ( +36 1 461 1371; bottyan.bela@nfi.hu)

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ügyfélfogadási rend hétfőtől - péntekig 8-17 óráig 

Vezérigazgatóság

Kiss Klaudia, titkárságvezető
Telefonszám: +36 1 461 1320
Telefaxszám: +36 1 461 1332
E-mail cím: nfi@nfi.hu 

 

MAFILM

Bauer Zsófia, titkársági munkatárs
Telefonszám: +36 1 252 2870;
E-mail cím: mafilm@mafilm.hu

Klacsmann Detre, produkciós asszisztens
Telefonszám: +36 1 220 5419
E-mail cím: klacsmann@mafilm.hu

 

Filmlabor

Szilveszter Hajnal, titkárságvezető
Telefonszám: +36 30 371 9972
E-mail cím: szilveszter.hajnal@nfi.hu  

Bódizs Tamás, produkciós menedzser
Telefonszám: +36 30 948 1807
E-mail cím: bodizs.tamas@nfi.hu

 

Filmarchívum

Tóth Berta, irodavezető
Telefonszám: +36 20 398 1053
E-mail cím: toth.berta@filmarchiv.hu

 

Képzés

Gyulavári Tímea, filmszakmai referens
Telefonszám: +36 1 252 2870
E-mail: gyulavari.timea@nfi.hu

 

Nemzetközi jogértékesítés és képviselet

Andrasovits Klaudia, sales executive
Telefonszám: +36 1 461 1353
E-mail: androsovits.klaudia@nfi.hu

 

Filmforgatási Helyszínek Irodája

Dr. Radványi Réka, irodavezető
Telefonszám: +36 1 461 1403
E-mail cím: radvanyi.reka@nfi.hu

***

2020.december

Létszám: 3 fő

Név Beosztás Elérhetőség
Káel Csaba igazgatóság elnöke nfi@nfi.hu
Pál Ákos Bertalan igazgatósági tag nfi@nfi.hu
dr. Kovács Péter Szabolcs igazgatósági tag nfi@nfi.hu

"Magyar Filmlabor Services" Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Telefonszáma: +36 1 391 0501
E-mail címe: filmlaborservices@filmlab.hu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Gellért Mónika, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

Kreatív Európa Nonprofit Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174.
Telefonszáma: +36 1 300 7206
E-mail címe: adam.paszternak@kreativeuropa.hu
Tevékenységi köre: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Paszternák Ádám, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

MAFILMRENT Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Tevékenységi köre: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Budai Ákos Balázs, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


MAFILM AUDIO Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 469 2030
E-mail címe: mail@mafilmaudio.eu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Haber Andrea, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 41,06%

 

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u 174.
Telefonszáma: +36 1 252 2870
E-mail címe: mafilm@mafilm.hu
Tevékenységi köre: Film-, video-, televízióműsor-gyártás (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Dulai Renáta, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 90%

Pályázati nyilvántartó rendszer I. (elsősorban moziban bemutatásra szánt filmalkotásokkal összefüggő támogatási igények)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció; pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Jogalapja: szerződés teljesítése

Érintettek köre: pályázó személyek és velük jogviszonyban álló érintettek

Irat- és dokumentumkezelő rendszer (Andoc)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: szerződés előkészítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben; A szerződés teljesítésével és kapcsolattartási célból történő adatkezelés; szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése

Jogalapja: szerződés teljesítése (amennyiben a szerződő fél maga az érintett) vagy a Magyar Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (amennyiben az érintett nem szerződő fél)

Érintettek köre: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződéses partnerei

Bérügyviteli, személyi jövedelemadó információs rendszer (BérPro)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása; az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése; Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése; Bérszámfejtés; szerződéssel kapcsolatos elszámolások

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Pénzügyi információs rendszer (Forrás)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása; elszámolás jogszerűségének ellenőrzése

Jogalapja: Szerződés teljesítése (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) /költségvetési támogatás nyújtásával összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Érintettek köre: közvetlen támogatásban részesített személyek

Pályázati nyilvántartó rendszer II. (elsősorban médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotásokkal összefüggő támogatási igények)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció; pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Jogalapja: szerződés teljesítése

Érintettek köre: pályázó személyek és velük jogviszonyban álló érintettek

Bér-és humánügyviteli információs rendszer (NEXON)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása; az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése; Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése; Bérszámfejtés; szerződéssel kapcsolatos elszámolások; személyügyi nyilvántartás, munkaidő-nyilvántartás, cafeteria-nyilvántartás

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Integrált vállalatirányítási rendszer (sERPa)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Szerződéskezelés, szerződés teljesítése, szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások, illetve azok lezárása, adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése, pénzügyi és számviteli kötelezettségek teljesítése (különösen késedelmi kamat kezelése, banki kivonat rögzítése, átutalási megbízások, pénztárak kezelése, tárgyi eszközök kezelése, leltárak, analitikák, beszámolók készítése könyvvitel, költségmegosztás, bevallások, nyilvántartások vezetése)

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen
Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Filmarchívum Információs Rendszere (MFI)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Filmintézet Filmarchívum szervezeti egysége által kezelt filmalkotások adatainak nyilvántartása, kezelés közzététele a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B. §-a szerinti feladatok ellátása céljából

Jogalapja: közérdekű adatkezelés

Érintettek köre: filmalkotás létrehozásában közreműködő személyek

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakmai listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: Az érintettel való kapcsolattartás szakmai rendezvényeken való részvétellel (ideértve a fesztiválokon való részvételt is), illetve utazásszervezéssel kapcsolatosan

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: mozgóképszakmai rendezvényeken való részvételt kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. partnereinek üzleti célú kapcsolatfelvételére vonatkozó listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás üzleti célú kapcsolatfelvétel céljából

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: üzleti célú kapcsolattartást kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok


***


2020. június

Hungarian Film Magazin

Évente két alkalommal, a berlini és a cannes-i filmfesztivál idején megjelenő angol nyelvű magazin, amely a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által támogatott filmalkotások mellett bemutatja a magyar filmipart és annak szereplőit, cikkekkel, interjúkkal. Amennyiben a további „A” kategóriás filmfesztiválokon van jelentős magyar részvétel (pl. Karlovy Vary, Velence, Toronto), a magazinhoz a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. külön kiadványt készít.

A kiadvány minden nagyobb fesztiválon terjesztésre kerül, valamint eljut a külképviseletekhez, állami cégek vezetőihez és az európai filmalapok vezetőihez is.

A kiadvány ingyenes.

 

Filmkultúra

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. magazinja

Rovatok: filmek, arcok, szemle, gondolatok

www.filmkultura.hu

A magazin ingyenes.

 

Fast Forward Program

A Filmintézet célja a piac diktálta helyzetekre való gyors reakció, a szakemberhiány megszüntetése és a hazai filmes szakma versenyképességének növelése. Az erre a célra létrehozott Fast Forward Program küldetése, hogy a hazai szakmai környezetből jelenleg hiányzó, rövid képzésekkel fejlessze a szakembereket és belépési lehetőséget nyújtson a szakma iránt érdeklődők számára.

A program elsősorban intenzív és gyakorlatiorientált workshopokat kínál. Előadóink aktív, tapasztalt és sikeres filmkészítők, filmes szakemberek, ami lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat megfelelő egyensúlyát.

A 2019-2020-as programfüzet innen tölthető le.

A programfüzet ingyenes.

A testületi szerv (Igazgatóság) adatai
döntései előkészítésének rendje ügyrend 3.2.1. pontja szerint
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja ügyrend 7. pontja szerint
eljárási szabályai ügyrend 3. pontja szerint
üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága ügyrend 3.1.1. pontja szerint
döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói dokumentumok közzétéve
a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza ügyrend 3.4. és 3.5. pontjai szerint

 

Az NFI Igazgatósági Ügyrendje (2020.01.06 - 3. sz. melléklete)

Igazgatósági ülés tartása nélküli határozathozatal 2020.03.17

Igazgatósági ülés tartása nélküli határozathozatal 2020.03.30

Igazgatósági ülés tartása nélküli határozathozatal 2020.05.20

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2020.07.10

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2020.09.29

 

Igazgatósági határozatok:

Igazgatósági határozat 1 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 2 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 3 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 4 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 5 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 6 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 7 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 8 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 9 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 10 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 11 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 12 - 2020.01.06

Igazgatósági határozat 13 - 2020.02.27

Igazgatósági határozat 14 - 2020.02.27 

Igazgatósági határozat 15 - 2020.02.27

Igazgatósági határozat 16 - 2020.02.27

Igazgatósági határozat 17 - 2020.02.27

Igazgatósági határozat 18 - 2020.02.27

Igazgatósági határozat 19 - 2020.02.27

Igazgatósági határozat 20 - 2020.02.27

Igazgatósági határozat 21 - 2020.03.20

Igazgatósági határozat 22 - 2020.04.02

Igazgatósági határozat 23 - 2020.05.25

Igazgatósági határozat 24 - 2020.05.25

Igazgatósági határozat 25 - 2020.05.25

Igazgatósági határozat 26 - 2020.07.10

Igazgatósági határozat 27 - 2020.07.10

Igazgatósági határozat 28 - 2020.07.10

Igazgatósági határozat 29 - 2020.07.10

Igazgatósági határozat 30 - 2020.09.29

Igazgatósági határozat 31 - 2020.09.29

 

 

Nem voltak az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések az elmúlt 1 évben.  

Adatigénylési tájékozható az alábbi linken az adatigénylési tájékoztató fül alatt elérhető:

http://nfi.hu/hu/rolunk/kozerdeku-adatok

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Megfelelést támogató szervezeti egység (1145 Budapest, Róna utca 174.)
Dr. Bottyán Béla, adatvédelmi tisztviselő

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2017. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2017. évről

Magyar Nemzeti Filmalap Beszámoló és és Közhasznúsági melléklet 2018

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési és Innovációs igazgatóságának 2018. évi beszámolója

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a 2019. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési és Innovációs igazgatóságának 2019. évi beszámolója

 

Az éves terv és az ajánlatok vagy részvételi jelentkezésekről készült összegezés a Kbt. és a  424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a NEKSZT Kft. által üzemeltetett EKR-ben elérhető az Ajánlatkérő nevére történő kereséssel.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

és https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

A közbeszerzés útján kötött szerződések a Kbt. rendelkezései alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Core- rendszerben elérhetők: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/

 

Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalókra vonatkozó közérdekű adatok közzététele.

aktuális

Archívum:

2019_10

2019_11

2019_12

2020_01

2020_02

2020_03

2020_04

2020_05

2020_06

2020_07

2020_08

2020_09

2020_10

2020_11

 

 

 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzététele.

letöltés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. elsődlegesen a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi a következő adatokat, dokumentumokat:

  1. a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
  2. az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
  3. a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
  4. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
  5. a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
  6. a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
  7. a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

http://kereso.core.kt.hu

Közadatkereső

Tovább

Adatigénylési tájékoztató

Letöltés

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások közbeszerzési dokumentumai

Tovább

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem