Rólunk

Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1145 Budapest Róna utca 174 N. épület
Postai címe: Budapest 1365 Pf. 748.
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Honlapja: nfi.hu

Filmarchívum Igazgatóság

Az 1957-ben alapított, 1992 óta közgyűjteményként működő filmarchívum feladata a nemzeti filmvagyon őrzése, állagmegóvása, kutatása, restaurálása és közzététele. 2017. január elsejétől a Filmarchívum a Magyar Nemzeti Filmalap, 2020. január elsejétől a Nemzeti Filmintézet igazgatóságaként folytatja tevékenységét, a régi helyén, a Budakeszi úton, változatlanul közgyűjteményi formában.

 

Forgatókönyv-fejlesztési Igazgatóság

A Forgatókönyv-fejlesztési Igazgatóság tagjai tapasztalt forgatókönyvírók és dramaturgok. Az Igazgatóság elsődleges feladata az, hogy szakmai támogatást nyújtson azoknak az alkotóknak, akik forgatókönyv-fejlesztési támogatást kaptak a Döntőbizottságtól. Ezen kívül az Igazgatóság részt vesz a döntéselőkészítési feladatokban, valamint a Nemzeti Filmintézet szakmai programjainak kidolgozásában és lebonyolításában.

 

Gazdasági és Beszerzési Igazgatóság

A Gazdasági és beszerzési Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet minden igazgatóságának beszerzéseit, közbeszerzéseit, teljeskörű könyvelését, pénzügyi feladatait és bérszámfejtését látja el. A gazdasági igazgatóság látja el a letéti számla kezelésével kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi feladatokat, megköti a letéti számlára befizetőkkel és kifizetést kérelmezőkkel a folyósítási szerződéseket és gondoskodik a törvényi feltételeknek megfelelő kifizetésekről. Fentieken kívül a Nemzeti Filmintézethez beérkező filmszakmai pályázatok kezelése történik az igazgatóságon, beleértve a formai ellenőrzéseket, a hiánypótlási eljárásokat és a teljes, hiánytalan pályázatok döntésre előterjesztését a Filmszakmai döntőbiztottság elé, együttműködve a társigazgatóságokkal ,akik a szakmai értékéléseket végzik.

 

Gyártási Igazgatóság

A Gyártási Igazgatóság feldolgozza filmszakmai és pénzügyi szempontból a gyártás előkészítési, a gyártási és az egyedi pályázatokat, majd azokat a Filmszakmai Döntőbizottság elé terjeszti – a döntésre vonatkozó javaslattal. A pozitív döntések után gyártási szempontból megvizsgálja a pályázók által benyújtott dokumentumokat, majd folyamatosan figyelemmel kíséri a támogatási cél megvalósítását, szakmailag és számvitelileg ellenőrzi a produkciókat.

 

Jogi Igazgatóság

A Jogi Igazgatóság látja el a Nemzeti Filmintézet jogi és szabályozási feladatait, részt vesz a döntések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában, véleményezi a Nemzeti Filmintézet által kötendő szerződéseket, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó szerződéseket (beleértve a koprodukciós, értékesítési szerződéseket is). A Jogi Igazgatóság követi a Nemzeti Filmintézet tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokat és részt vesz a módosításukban, továbbá kapcsolatokat ápol a filmtámogatási rendszer kormányzati és egyéb állami szerveivel.  

A Jogi Igazgatósághoz tartozó Filmforgatási Helyszínek Irodájának fő feladata a közterületek és az állam tulajdonában álló ingatlanok filmforgatási célú használatával kapcsolatos ügyek intézése, hatósági engedélyek koordinációja – országos illetékességgel.

 

Képzési és Innovációs Igazgatóság

A Nemzeti Filmintézet nagy hangsúlyt fektet a magyar filmipar és filmkultúra fejlesztésére, a jövő filmes szakembereinek képzésére, ezt célozzák képzési programjai és pályázatai.

A hazai filmgyártás versenyképességének fokozása érdekében a Filmalap 2016-ban indította el a Filmipari Képzési Programot, amelynek elsődleges célja a szakma számos területén tapasztalt munkaerőhiány megszüntetése, a filmes szakemberek utánpótlásának megteremtése.

2017 őszén, a Filmipari Képzési Program fejlesztéseként kezdte meg munkáját a Képzési és Innovációs Igazgatóság. Az Igazgatóság feladatainak megtervezésében számos hazai és külföldi szakember vett részt, az általuk megjelölt fejlesztési területek:

rövid, célirányos képzések a hiányszakmák területén és kreatív szakmai továbbképzések
közönségnevelés és a magyar filmes tartalmak eljuttatása a fiatal generációkhoz
kutatás és fejlesztés

 

Nemzetközi és Értékesítési Igazgatóság

A Nemzeti Filmintézet Nemzetközi Igazgatósága foglalkozik a magyar filmek nemzetközi képviseletével, fesztiváloztatásával és értékesítésével, továbbá intézi a filmek egyéb, nem kereskedelmi eseményeken való részvételét.

Kiterjedt kapcsolatrendszerével elősegíti a nemzetközi koprodukciókat, forgatásokat, részt vesz nemzetközi szerződések létrehozásában, folyamatos kapcsolatépítéssel, információs tevékenységével támogatja a hazai filmes szakma résztvevőit.

Képviseli Magyarországot a nemzetközi szakmai szervezetekben, mint például az Eurimages vagy a European Film Promotion.

 

MAFILM Igazgatóság

A MAFILM Igazgatóság hazai és külföldi film és televíziós produkciók számára nyújt műterem és külső díszlet, valamint kellék-, jelmez-, fegyverbérleti szolgáltatást. Emellett irodahelyiségek bérbeadásával, illetve a budapesti és fóti telephelyek üzemeltetésével foglalkozik.

 

Magyar Filmlabor Igazgatóság

A Magyar Filmlabor Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező filmes utómunkastúdiója. Több mint 60 éve biztosít teljes körű utómunka-szolgáltatást hazai és nemzetközi ügyfelei részére, harmonikusan ötvözve a hagyományos filmkidolgozást a digitális technológiával. Folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a legmodernebb eszközökkel rendelkezik. Digitális szolgáltatásai között szerepel a helyszíni adatmentés, digitális muszterkészítés, fényelés, VFX, DCP-készítés. A Filmlabor a játékfilmek, TV-filmek és reklámprodukciók utómunkája mellett kiemelt tevékenységként végzi archív filmek felújítását

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

- vezérigazgatója:

Pál Ákos (+36 1 461 1320; nfi@nfi.hu)

- vezérigazgató-helyettese:

Budai Ákos (+36 1 461 1318; budai.akos@nfi.hu)

- Filmarchívum Igazgatóság igazgatója:

Ráduly György (+36 1 200 8739; raduly.gyorgy@filmarchiv.hu)

- Forgatókönyv-fejlesztési Igazgatóság igazgatója:

Fonyódi Tibor (+36 1 461 1393; fonyodi.tibor@nfi.hu)

- Gazdasági és Beszerzési Igazgatóság igazgatója:

Gregorné Tóth Erika (+36 1 461 1323; toth.erika@nfi.hu)

- Gyártási Igazgatóság igazgatója:

Pesti Ákos (+36 1 461 1380; pesti.akos@nfi.hu)

- Jogi Igazgatóság igazgatója:

Dr. Csepely Balázs (+36 1 461 1363; csepely.balazs@nfi.hu)

- Képzési és Innovációs Igazgatóság igazgatója:

Lányi Eszter (+36 1 252 2870; lanyi.eszter@nfi.hu)

- Nemzetközi és Értékesítési Igazgatóság igazgatója:

Bereczki Csaba (+36 1 461 1350; bereczki.csaba@nfi.hu)

- MAFILM Igazgatóság igazgatója:

Ottinger Ildikó Andrea (+36 1 252 2870; kovacs.ildiko@filmalap.hu)

- Magyar Filmlabor Igazgatóság igazgatója:

Aradi László (+36 1 391 0501; aradi.laszlo@filmalap.hu)

- Forgalmazási és projektigazgatója:

dr. Jung Zsuzsanna (+36 1 461 1366; jung.zsuzsanna@nfi.hu)

Központi Igazgatóság

Kiss Klaudia, titkárságvezető
Telefonszám: +36 1 461 1320
Telefaxszám: +36 1 461 1332
E-mail cím: nfi@nfi.hu 

 

MAFILM Igazgatóság

Hódi Andrea, titkárságvezető
Telefonszám: +36 1 252 2870;
E-mail cím: mafilm@mafilm.hu

Klacsmann Detre, produkciós asszisztens
Telefonszám: +36 1 220 5419
E-mail cím: klacsmann@mafilm.hu

 

Filmlabor Igazgatóság

Szilveszter Hajnal, titkárságvezető
Telefonszám: +36 30 371 9972
E-mail cím: titkarsag@filmlab.hu

Bódizs Tamás, produkciós menedzser
Telefonszám: +36 30 948 1807
E-mail cím: bodizs@filmlab.hu

 

Filmarchívum Igazgatóság

Tóth Berta, irodavezető
Telefonszám: +36 20 398 1053
E-mail cím: toth.berta@filmarchiv.hu

 

Filmforgatási Helyszínek Irodája

Dr. Bottyán Béla, irodavezető
Telefonszám: +36 1 4611403
E-mail cím: bottyan.bela@nfi.hu

Magyar Filmlabor Services Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Telefonszáma: +36 1 391 0501
E-mail címe: filmlaborservices@filmlab.hu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Gellért Mónika, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

Kreatív Európa Nonprofit Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174.
Telefonszáma: +36 1 300 7206
E-mail címe: adam.paszternak@kreativeuropa.hu
Tevékenységi köre: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Paszternák Ádám, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

MAFILMRENT Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Tevékenységi köre: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Budai Ákos Balázs, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


MAFILM AUDIO Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 469 2030
E-mail címe: mail@mafilmaudio.hu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Haber Andrea, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 41,06%

 

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u 174.
Telefonszáma: +36 1 252 2870
E-mail címe: mafilm@mafilm.hu
Tevékenységi köre: Film-, video-, televízióműsor-gyártás (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Nagy Borbála, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 90%

Pályázati nyilvántartó rendszer

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció; pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Jogalapja: szerződés teljesítése

Érintettek köre: pályázó személyek

Adatok forrása: https://pkr.mnf.hu/Account/Registration

 

Irat- és dokumentumkezelő rendszer

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: szerződés előkészítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben; A szerződés teljesítésével és kapcsolattartási célból történő adatkezelés; szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése

Jogalapja: szerződés teljesítése vagy a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. jogos érdeke

Érintettek köre: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződéses partnerei

Adatok forrása: Papír alapon vagy elektronikus úton küldött megkeresések

 

Számviteli információs rendszer

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása; az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése; Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése; Bérszámfejtés; szerződéssel kapcsolatos elszámolások

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Adatok forrása: szerződések előkészítése során rendelkezésre bocsátott információk

 

Pénzügyi információs rendszer

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása; elszámolás jogszerűségének ellenőrzése

Jogalapja: Szerződés teljesítése (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) /központi állami támogatás nyújtásával összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítése  

Érintettek köre: közvetlen támogatásban részesített személyek

Adatok forrása: az érintettek által a szerződés teljesítéséhez megadott adatok

 

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakmai listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: Az érintettel való kapcsolattartás szakmai rendezvényeken való részvétellel (ideértve a fesztiválokon való részvételt is), illetve utazásszervezéssel kapcsolatosan

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: mozgóképszakmai rendezvényeken való részvételt kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok

 

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. partnereinek üzleti célú kapcsolatfelvételére vonatkozó listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás üzleti célú kapcsolatfelvétel céljából

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: üzleti célú kapcsolattartást kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok

Hungarian Film Magazin

Évente két alkalommal, a berlini és a cannes-i filmfesztivál idején megjelenő angol nyelvű magazin, amely a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. által támogatott filmalkotások mellett bemutatja a magyar filmipart és annak szereplőit, cikkekkel, interjúkkal. Amennyiben a további „A” kategóriás filmfesztiválokon van jelentős magyar részvétel (pl Karlovy Vary, Velence, Toronto), a magazinhoz a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. külön kiadványt készít.

A kiadvány minden nagyobb fesztiválon terjesztésre kerül, valamint eljut a külképviseletekhez, állami cégek vezetőihez és az európai filmalapok vezetőihez is.

A kiadvány ingyenes.

 

Filmkultúra

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. magazinja

Rovatok: filmek, arcok, szemle, gondolatok

www.filmkultura.hu

A magazin ingyenes.

 

Fast Forward Program

A Filmalap célja a piac diktálta helyzetekre való gyors reakció, a szakemberhiány megszüntetése és a hazai filmes szakma versenyképességének növelése. Az erre a célra létrehozott Fast Forward Program küldetése, hogy a hazai szakmai környezetből jelenleg hiányzó, rövid képzésekkel fejlessze a szakembereket és belépési lehetőséget nyújtson a szakma iránt érdeklődők számára.

A program elsősorban intenzív és gyakorlatiorientált workshopokat kínál. Előadóink aktív, tapasztalt és sikeres filmkészítők, filmes szakemberek, ami lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat megfelelő egyensúlyát.

A 2018-2019-es programfüzet innen tölthető le.

A programfüzet ingyenes.

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2017. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2017. évről

Magyar Nemzeti Filmalap Beszámoló és és Közhasznúsági melléklet 2018

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési és Innovációs igazgatóságának 2018. évi beszámolója

Az éves terv és az ajánlatok vagy részvételi jelentkezésekről készült összegezés a Kbt. és a  424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a NEKSZT Kft. által üzemeltetett EKR-ben elérhető az Ajánlatkérő nevére történő kereséssel.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

és https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

A közbeszerzés útján kötött szerződések a Kbt. rendelkezései alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Core- rendszerben elérhetők: http://kereso.core.kt.hu/

 

Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalókra vonatkozó közérdekű adatok közzététele.

letöltés

A köztulajdonban álló gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzététele.

letöltés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. elsődlegesen a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi a következő adatokat, dokumentumokat:

  1. a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
  2. az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
  3. a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
  4. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
  5. a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
  6. a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
  7. a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

http://kereso.core.kt.hu/ 

Közadatkereső

Tovább

Adatigénylési tájékoztató

Letöltés

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások közbeszerzési dokumentumai

Tovább

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem