Filmforgatások helyszíni biztosítása

 

 

A filmforgatások rendőri biztosítása nem tartozik a rendőrség alapfeladatai közé. Ennek értelmében az ilyen típusú rendőri feladatokat a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999.(II.5.) Korm. rendelet értelmében, szerződés alapján, térítés ellenében hajtja végre a Budapest Rendőr-főkapitányság.

A filmforgatáson történő rendőri jelenlét elengedhetetlen feltétele a megrendelő cég és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között létrejött érvényes szerződés megléte.

A szerződés megkötése az alábbi módon történik:

1. A szerződéskötés megindításának feltétele a megrendelő részéről történő kérelem eljuttatása a BRFK funkcionális email címére (ugyelet.brfk@budapest.police.hu). 

A kérelemnek tartalmazni kell az igénybevétel helyszínét, időpontját, a megrendelő cég adatait, képviseletre jogosult személy nevét, adatait, aláírási címpéldányát, a kapcsolattartó megnevezését, elérhetőséget. Amennyiben nem, az aláírásra jogosult személy ír alá, meghatalmazást és a meghatalmazott adatait. A kérelmet Budapest Rendőrfőkapitányának rendészeti-helyettese nevére dr. Markó Attila r. ezredes rendőrségi főtanácsos úrnak kell címezni. 

2. A kérelem beérkezését követően a BRFK Rendészeti Szervek Biztosítási Osztályon szolgálatot teljesítő, szerződéskötésre kijelölt rendőrtisztje felveszi a kapcsolatot a megrendelővel. A cégre vonatkozóan átláthatósági nyilatkozatot fog megküldeni a kérelmezőnek, melyet kitöltve részére vissza kell küldeni. Minimális teljesítési idő melyre szerződés szólhat, minimálisan 3 munkaóra, mely magába foglal a teljesítést megelőzően és követően fél-fél óra ki- és bevonulási és felkészülési időt.

3. A szerződéskötés elengedhetetlen feltétele, hogy a megrendelő rendelkezzen a 16/1999.(II.5.) Korm. rendelet 1.§ d. pontja alapján, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által kiállított, érvényes (aláírt) Hatósági Szerződés közterület-használati hozzájárulásról eredeti példányával. A Hatósági Szerződésnek érvényesnek kell lennie arra a területre, ahol a rendőr a biztosítási feladatot teljesíti, figyelembe véve a forgalomtechnikai terv és a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság vagy a közút kezelője által meghatározottakat. Ez generálisan érvényes abban az esetben is, amennyiben a filmforgatás a közúti közlekedés korlátozásával jár, azonban a gépjárművek terelése nem a fogatási terület közvetlen közelében, hanem a forgalomtechnikai terv értelmében a forgatási helyszíntől távolabb történik. Ebben az esetben tehát a terelési pontra (rendőri felállítási hely) is szükséges az érvényes Hatósági Szerződés. 

Amennyiben a filmforgatás a közutat bármilyen tekintetben is érinti, a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. Ha közúton végzett tevékenység forgalomkorlátozással is jár a közút kezelője által jóváhagyott forgalomtechnikai terv eredeti példánya is szükséges a szerződéskötéshez. A nagyobb volumenű közúti zárással járó filmforgatások esetén célszerű, hogy a megrendelő előzetesen (a forgalomtechnikai terv elkészítését megelőzően) kezdeményezzen egyeztetést a közút kezelőjének képviselőjével, a Budapesti Rendőr-főkapitányság illetékes közlekedési szakembereivel, és a tervező mérnökkel. 

4. A megrendelés kézhezvételét követően az illetékes rendőri vezető a rendőrség napi feladatainak ellátása függvényében dönt az esetleges szerződéskötésről, vagy a 16/1999.(II.5.) Korm. rendelet 3.§ (2). bekezdése alapján a szerződéskötést indoklás nélkül elutasítja.

5. Amennyiben a szerződéskötésnek akadálya nincs és a 3. pontban említett feltételek fennállnak, a Biztosítási Osztály munkatársa elkészíti a szerződés tervezetet, melyet a BRFK előzetes jogi ellenőrzése majd az egy helyen egy időben történő BRFK vezetői és a megrendelő cégszerű aláírását követően a BRFK Közgazdasági Osztálya pénzügyileg hitelesít. Amennyiben bármely feltétel nem tejesül, vagy a megrendelő nem rendelkezik a szerződéskötéshez szükséges és a 3. pontban leírt bármelyik engedéllyel, vagy nem a szolgálatteljesítés helyére szóló Hatósági Szerződéssel, vagy egyéb olyan objektív előre nem látható esemény következik be, mely alapján a szerződéskötés a rendőrség jogszabályban foglalt feladatai ellátását akadályozza, a szerződéskötést a Budapesti Rendőr-főkapitányság megtagadja. A feladat végrehajtás megkezdésének elengedhetetlen feltétele az érvényes mindkét fél által aláírt és jogilag ellenőrzött szerződés megléte.

6.  A megrendelő általi teljesítéstől történő elállási szándékáról a megrendelő, a végrehajtást megelőzően minimum 12 órával korábban köteles tájékoztatni a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az 1. pontban említett funkcionális email címen keresztül. Ennek hiányában a szerződés teljesítettnek tekintendő és kiszámlázásra kerül.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatali munkaidőben végzi a szerződésekkel kapcsolatos ügykezelést. Hétfőtől-csütörtökig 07:30 óra 16:00 óra között, pénteken 07:30 óra és 13:30 óra között. A munkaidőn túl beérkezett kérelmeket kizárólag a következő munkanapon áll módunkban beérkezettnek tekinteni. Amennyiben a kérelem a teljesítést megelőző 3 munkanapon belül érkezik, úgy a szerződéskötésre vonatkozó kérelem a 16/1999.(II.5.) Korm. rendelet 3.§ (2). bekezdése alapján indoklás nélkül elutasításra kerül.