Gyakori kérdések

 

A Filmintézet pályázatain a mozgóképszakmai hatóság (Miniszterelnöki Kabinetiroda - Nemzeti Filmiroda) által, az Mktv. 28. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett azon személyek és szervezetek vehetnek részt, egyedi kérelmet azok nyújthatnak be:

  1. akik az adott pályázati kiírásban meghatározott különös feltételeknek eleget tesznek, továbbá
  2. akik vállalják, hogy az adott pályázati eljárásban, valamint támogatás esetén a támogatási szerződésben foglaltakat teljesítik.  

Amennyiben az adott pályázati felhívás úgy rendelkezik, az eljárásban a szomszédos államokban élő magyarokról rendelkező törvény szerinti, EGT-államnak is minősülő országok területén székhellyel/telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület, alapítvány (határon túli pályázó) is nyújthat be önállóan szinopszist, illetve pályázatot. A pályázónak továbbá az Mktv. 14. § (3) bekezdés i) pontja alapján legkésőbb az állami támogatás folyósításakor magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie. A szomszédos államokban élő magyarokról rendelkező 2001. évi LXII. törvény szerinti, EGT-államnak is minősülő szomszédos országok: Horvátország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

Támogatási Szabályzat

Mozgókép törvény

Pénzügyi elszámolás ellenőrzési szabályzata

Valamint az adott pályázati eljárás pályázati kiírásában rögzítettek.

A Filmintézet által kiírt pályázatokra történő jelentkezés kizárólag a Filmintézet honlapján elérhető online pályázati rendszeren keresztül történhet (a pályázati dokumentációt papír alapon NEM kell benyújtani).  

Pályázatkezelő felület: MOTOR (Mozgóképszakmai Támogatáskezelési Operatív Rendszer)

A pályázat benyújtásának főbb lépései:  

  1. Regisztráció az online pályázati rendszerbe 
  2. A pályázati kiírásban megjelölt pályázati típusnak megfelelő kategória (pl.: forgatókönyv fejlesztés) kiválasztása. Televíziós pályázatok esetében a pályázati kiírásban jelzettek szerint az eljárások egy részében a pályázati folyamat szinopszis űrlap beküldésével indul.
  3. Online pályázati adatlap által kért adatok kitöltése, valamint a pályázati kiírásban rögzített kötelezően benyújtandó dokumentumok képviseletre jogosult által aláírt változatának felöltése pdf formátumban  
  4. Pályázat véglegesítése    

Az online pályázati adatlap véglegesítését követően a pályázó automatikus e-mail értesítést kap a pályázat sikeres beküldéséről, mely e-mail tartalmazza a pályázat egyedi azonosítószámát is.    

Hiányos vagy módosítandó pályázati dokumentáció esetén a Filmintézet hiánypótlást írthat elő, mely teljesítésére legfeljebb 30 napos határidőt szab.A Filmintézet az egyes pályázatok esetében, pályázati típusonként eltérő referencia feltételek teljesüléséhez köti a pályázat benyújtásának lehetőségét. A referenciafeltételek minden esetben az egyes pályázati kiírások tartalmazzák.  

A pályázat benyújtására jogosultak körét a Filmintézet az egyes pályázati kiírásokban szabályozza.  

Az elsőfilmes rendezők támogatására évenkénti Inkubátor Program kerül meghirdetésre.  

A Filmintézet az Inkubátor Programot azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét. A Filmintézet célja továbbá, hogy az Inkubátor Program résztvevői a Filmintézet támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.A pályázat benyújtásakor még nem kötelező projektcéggel rendelkezni.  

Amennyiben a pályázati kiírás előírja, filmgyártás-előkészítési és filmgyártási célú támogatás esetén a nyertes pályázó projekttársaság létrehozására köteles legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig. Valamint az adott döntőbizottság támogató döntésében is kötelezheti a pályázót projektcég létrehozására.Az egyes pályázatok esetében benyújtandó dokumentumok listája megtalálható a pályázati kiírás szövegezésében, valamint a kiíráshoz mellékelt segédanyagok között.

Az illetékes Döntőbizottság a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követő 60 napon belül hozza meg döntését, melyről e-mailben küldött hivatalos értesítést küld a Filmintézet. Indokolt esetben a döntési határidőt további 60 nappal a Filmintézet meghosszabbíthatja.