Letéti számla

 

A Nemzeti Filmintézet a közvetett támogatások (30%-os adókedvezmény) forrásaként szolgáló letéti számlát üzemeltet, hogy segítse a társasági adóból származó bevételek gyűjtését és folyósítását.

Filmtörvény 7. § *  (1) A mozgóképszakmai célok támogatása

  1. a)a központi költségvetésből nyújtott költségvetési támogatás és a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat által, saját költségvetéséből nyújtott támogatás, valamint a 31/B. § (2c) bekezdésében meghatározott hozzájárulásból nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: közvetlen támogatás) és
  2. b)a társasági adó alanya által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao. tv.) meghatározott adókedvezményre, vagy rendelkezés alapján felajánlott adóra tekintettel biztosított, a Tao. tv.-ben meghatározott kiegészítő támogatásból származó forrásból nyújtott, valamint a 31/D. § alapján az állami adóhatóságon keresztül biztosított támogatás (a továbbiakban: közvetett támogatás)

útján valósul meg.

A letéti számlán a kifizetések a Filmirodától kapott közvetett támogatásra jogosító határozat (támogatási igazolás) benyújtását követően (és ezek beérkezésének sorrendjében) történik. A Nemzeti Filmintézet támogatási megállapodást köt a közvetett támogatást nyújtó és igénybe vevő szervezetekkel a Filmtörvény szerinti közvetett állami támogatás nyújtásáról. A megállapodások mintája innen (DOC) letölthető. 

Tájékoztatás a letéti kérelmek leadásához:

„ A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (9) bekezdése alapján a közvetett támogatás kifizetését a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás akkor kérheti az NFI-től, ha a Nemzeti Filmiroda által a filmalkotás adott gyártási időszaka tekintetében meghozott támogatási igazolása véglegessé vált és támogatási szerződést még nem kötött. A támogatási igazolás (költségellenőrzési  határozat) a közléssel válik véglegessé, melynek időpontjáról a Nemzeti Filmiroda értesíti a filmelőállítót, illetve a filmgyártó vállalkozást. A közvetett támogatás kifizetésére irányuló kérelemhez a Nemzeti Filmiroda által kiállított véglegességről szóló értesítése is csatolandó.”

 

Nyilvántartás:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

1145 Budapest, Róna u. 174.

 

Nyilvántartás a letéti számlán lévő összegről

Frissítés dátuma: 2023.03.14.

A letéti számla száma: 10032000-00313278-20000002

A letéti számla egyenlege a frissítés napján: 6 740 603 634 Ft

 

Kapcsolat:


Szerződéskötési és folyósítási kérelmek: 

Hóbor Henriett letétkezelési koordinátor

Tel: +36 30 452 0730

Email: hobor.henriett@nfi.hu