Egyedi pályázati kiírás a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült filmalkotások fesztiválrészvételére

 
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Filmalap) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM-ban készült filmalkotások fesztiválrészvételére vonatkozó egyedi kérelmekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

Beadási határidő

Folyamatos beadás, a pályázati kiírás Filmintézet honlapján történő közzétételétől, annak visszavonásáig.

Kérelmezők köre

Az érintett filmalkotás filmelőállítója.

A támogatás mértéke

Legfeljebb 500.000 Ft. A támogatási intenzitás meghatározása tekintetében a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet rendelkezései alkalmazandók, illetve a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható.

Támogatható fesztiválok

A Támogatási Szabályzat 2. számú mellékletétől eltérően, bármely külföldi nemzetközi filmfesztiválon történő részvétel támogatható. Egy filmalkotással legfeljebb három különböző fesztiválrészvételre vonatkozó egyedi kérelmet lehet benyújtani.

Az elbírálás menete

A támogatások megítéléséről a Filmszakmai Döntőbizottság határoz. 

Záró rendelkezések

A benyújtott egyedi kérelmekre, valamint azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben a Filmintézet Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók. A jelen pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kérelmezők a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.  

 

2019.10.30