Egyedi pályázati kiírás fesztiválrészvételére

 
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: NFI) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás a Trieszti Filmfesztivál „When East Meets West” szekciójában történő fesztiválrészvételére vonatkozó egyedi kérelmekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

 

A Trieszti Filmfesztivál „When East Meets West” szekciójában 2020. január 19-21. között kiemelt hangsúlyt helyeznek az alábbi országok részvételére: Magyarország, Románia, Moldova, Svájc, Ausztria, Németország. A magyar mozgóképszakmai szakemberek részvételének biztosítása érdekében az NFI az alábbi pályázatot írja ki.  

Támogatási cél:  

A Trieszti Filmfesztivál által a „When East Meets West” szekciójába kiválasztott magyar mozgóképszakmai szakemberek részvételének megszervezése  

Beadási határidő

2020. január 17. 12:00 óra

Kérelmezők köre

Mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartásában szereplő cégek

A támogatás mértéke

Legfeljebb 6.500 Euronak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás meghatározása tekintetében a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet rendelkezései alkalmazandók, illetve a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható.

Az elbírálás menete

A támogatások odaítéléséről a Filmszakmai Döntőbizottság határoz. 

Záró rendelkezések

A benyújtott egyedi kérelmekre, valamint azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben az NFI Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.  

A jelen pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kérelmezők a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.

Budapest, 2020. január