Felhívás a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Inkubátor Programjában való részvételre elsőfilmes rendezők számára (2020)

 
A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Nemzeti Filmintézet (a továbbiakban: Filmintézet) pályázatot hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés játékfilmjük elkészítésének elősegítésére.

CÉLOK

A Filmintézet az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét.

A Filmintézet célja továbbá, hogy az INKUBÁTOR PROGRAM résztvevői a Filmintézet támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.

A program keretében a Filmintézet a filmalkotások elkészítéséhez a pénzbeli támogatáson túl szakmai és gyakorlati segítséget nyújt. A pályázatok elbírálása gyorsabb, egyszerűsített eljárás mellett folyik.

Az előzsűri által kiválasztott tíz projekt először egy forgatókönyv-fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek célja, hogy felkészültebb, kiforrottabb filmtervek versenyezzenek egymással. Az egyes pályázati szakaszok meghatározása egy feszesebb ütemtervet kíván a pályázóktól.

Az előzsűri a projektek forgatókönyv-fejlesztésre történő kiválasztásában vesz részt. A szakmai zsűri pedig a nyertes filmterveket választja ki.

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK:

 • Jogi segítségnyújtás: a filmalkotás megvalósításához kapcsolódóan (a pályázat benyújtásához, a csatolandó szerződések és jogi nyilatkozatok elkészítéséhez, szerzői jogok tisztázásához stb.),
 • Pályázati segítségnyújtás: a pályázati dokumentáció összeállításához  
 • Infrastruktúra: a Filmintézet infrastruktúrájának igénybevétele (pl. helyiséghasználat fejlesztési megbeszélésekre, az egyes alkotócsoportok egymással történő konzultációjára, vetítési lehetőség a Filmintézet Róna utcai vetítőtermében - N épület),
 • Rendszeres konzultációk: A Filmintézet a nyertes projektek résztvevői számára a program egyes szakaszaihoz kapcsolódva szakmai konzultációkat és workshopokat tart (pl. forgatókönyv-fejlesztés, marketing koncepció készítés, forgalmazási kérdések),
 • Szakmai felkészítés: a pályázók szakmai és gyakorlati felkészítése a szakmai zsűri döntéshozatalára szakmai mentori csapat, illetve dedikált workshopok által
 • Kedvező feltételek:
  • soron kívüli döntés a pályázati folyamat során
  • kibővített jelentkezői kör,
  • a program résztvevőit az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőri díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli,
  • a filmalkotás megvalósításában megfelelő referenciával rendelkező producerrel együtt olyan producer is részt vehet, aki állami felsőoktatási képzésben producer szakon diplomát szerzett.

A PROGRAM FOLYAMATÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

I. JELENTKEZÉS

A Filmintézet Inkubátor Programban az alábbi államilag elismert felsőoktatási képzésekben diplomát szerzett magyar vagy EGT állampolgárok vehetnek részt rendezőként:

 • Színház- és Filmművészeti Egyetem - (mozgókép) rendező szak,
 • Budapesti Metropolitan Egyetem – mozgóképművész szak
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – filmkészítő szakirány
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – médiaművész szak
 • Eszterházy Károly Főiskola (Eger) – mozgóképművész szak

A fenti felsőoktatási intézményekben diplomát szerzetteken túl a Filmintézet elfogadja a következő pályázók jelentkezését is:

(a) külföldi felsőoktatási intézményekben filmrendezői, filmkészítői, mozgóképművész és hasonló szakokon diplomát szerzett.

(b) a fenti felsőoktatási intézményekben, de egyéb szakokon diplomát szerzettek, amennyiben rendezői minőségükben rövidfilmjük egy nemzetközi filmfesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában szerepelt. A fesztivál részvételt a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(c) olyan alkotók, akiknek rendezőként rövidfilmjük nemzetközi fesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában díjat nyert. A fesztivál-díjat a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(d) olyan alkotók, akik Magyarországon országos sugárzású televízióban bemutatott televíziós film, vagy televíziós dokumentumfilm, vagy televíziós sorozat (vagy sorozat egyes epizódjai) rendezői voltak. A rendezői referenciát a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

Feltétel, hogy a jelentkező rendezőnek Magyarországon még nem került moziban bemutatásra egész estés (min. 70 perces) filmalkotása.

A Filmintézet mérlegelés alapján olyan alkotók, illetve hallgatók jelentkezését is elfogadhatja, akik a fenti képzéseken diplomát még nem szereztek, amennyiben az abszolutórium megszerzését a felsőoktatási intézmény igazolja.

Felhívjuk az Inkubátor Programra jelentkezők figyelmét, hogy a Filmintézet egyedi pályázati rendszerében nyújtott vizsga-és diplomafilmek támogatása továbbra is abban a támogatási formában történik.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

·         kitöltött jelentkezési lap
·         más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesítési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződés vagy felhasználási szerződés másolata. Az opciós vagy felhasználási szerződésekben kiköthető, hogy a hatálybalépés feltétele a pozitív támogatói döntés.
·         a jelentkező (az elkészülő filmalkotás rendezője) által írt saját vagy más forgatókönyvíró által megírt szinopszis (1-2 oldal), és treatment (5-10 oldal terjedelemben) ·         amennyiben a jelentkezőnek már készült rövidfilmje, annak online, akár jelszóval védett elérhetősége (link)
·         a jelentkező diplomájának másolata, vagy az abszolutórium megszerzésének igazolása,
·         az esetleges fesztivál részvétel vagy díj igazolása,
·         televíziós film, vagy televíziós dokumentumfilm, vagy sorozat sugárzásának igazolása, amennyiben ilyen rendezői minőségben jelentkezik
·         nyilatkozat (aláírva és beszkennelve) az Inkubátor Programban való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalásról

A jelentkezés módja

Pályázni online lehet – személyesen vagy postán beküldött pályázati anyagot nem fogadunk el. A jelentkezéshez szükséges adatok és dokumentumok feltölthetők a következő oldalon: http://nfi.hu/hu/palyazatok/inkubator-program-2020-jelentkezesi-lap

A jelentkezés határideje:

2020.09.30. éjfél.

II. ELŐVÁLOGATÁS

A jelentkezők által benyújtott dokumentumok alapján az előzsűri kiválasztja azt a legfeljebb 10 rendezőt, akik lehetőséget kapnak filmtervük forgatókönyvének fejlesztésére.

A forgatókönyv fejlesztésben részt vevő filmtervek kiválasztásának határideje: 2020.11.10

Az Inkubátor Program idei pályázatára számos nagyszerű pályázat érkezett be és az elbírálás hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt a kihirdetés időpontját 2020. november 3-ról 2020. november 10-ére halasztjuk.

Az előválogatón kiválasztott alkotókat a Filmintézet e-mailben értesíti és nevüket honlapján közzéteszi.

III. FORGATÓKÖNYV-FEJLESZTÉSI SZAKASZ

A Filmintézet a forgatókönyv-fejlesztéshez 2.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, támogatási rendszerén belül, pályázat keretében.  

A pályázatot a jelentkező (rendező) nyújthatja be, illetve olyan jogi személy is, amelyben a jelentkező tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve amely jogi személlyel a jelentkező munkaviszonyban, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Támogatási szerződés csak jogi személlyel köthető.

A forgatókönyv-fejlesztési pályázat beadási határideje (online benyújtása): 2020.12.31. éjfél.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és/vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Pályázati dokumentáció:

 1. a szinopszis és treatment legutolsó változata, figyelembe véve a formai követelményeket (a pályázó és a forgatókönyvíró aláírásával ellátva);
 2. online regisztrációs adatlap (online kitöltést követően a pályázó és a forgatókönyv aláírásával ellátva papíron is benyújtandó); amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (a pályázó aláírásával ellátva);
 3. magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (a pályázó aláírásával ellátva);
 4. komplex pályázati nyilatkozat (letölthető a Filmintézet honlapjáról);
 5. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata (pályázó aláírásával ellátva);
 6. forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv (a pályázó aláírásával ellátva);
 7. a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaira vonatkozó, ezeket hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok;
 8. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál / Filmjusnál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.
 9. CD melléklet a teljes pályázati dokumentációval

A Filmintézet Támogatási Szabályzatától eltérően a támogatási szerződést olyan jogi személlyel kötheti meg, amelyben a pályázó természetes személy tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy amely jogi személlyel a pályázó egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A forgatókönyvek fejlesztése legalább két szakaszban történik.

Az Inkubátor Pitch Fórumra elkészülő forgatókönyvek leadási határideje: 2021.04.30

A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmintézet forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőséget biztosít.

IV.  INKUBÁTOR PITCH FÓRUM

A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotók (rendező, forgatókönyvíró) Pitch Fórumra történő felkészítéséről a Filmintézet gondoskodik. Az alkotók meghívott szakmai közönség és a Pitch Fórum szakmai zsűrije előtt mutatják be filmtervüket.

A Pitch Fórum várható időpontja: 2021.05.27

A legfeljebb 5 nyertes projekt kiválasztása a Pitch Fórumon történik az alábbiak szerint: 

 • a Pitch Fórumra meghívott szakmai közönség 1 projektet választ ki, 
 • a szakmai zsűri 4 projektet választ ki.

A filmgyártási szakaszba nem jutó projektek – a Filmszakmai Döntőbizottság erre vonatkozó ajánlása esetén – pályázatot nyújthatnak be médiaszolgáltatásban bemutatandó filmek támogatására a Filmintézethez, mely támogatásról a Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága határoz.

V. FILMGYÁRTÁSI SZAKASZ

A filmgyártási támogatás odaítélésének a feltétele, hogy a filmalkotások végleges forgatókönyveit a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadja.

A nyertes projektek filmenként filmgyártási pályázatot nyújtanak be alacsony költségvetésű (low budget) film elkészítéséhez. A dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára, játékfilmek esetén, a pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a következő:

játékfilm elkészítésére 100.000.000 Ft
dokumentumfilm elkészítésére 30.000.000 Ft

A Filmintézet a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz képest állapítja meg.

A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a program résztvevői kötelesek a 30%-os közvetett támogatást figyelembe venni.

A filmgyártási szerződés megkötéséhez forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmintézet által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártási folyamat során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A kedvezményezettnek lehetősége lesz koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig. A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. A kedvezményezett a tervezett koprodukciós beszállásokról köteles egyeztetni a Filmintézettel. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó).

Az elkészült filmalkotások elfogadásáról szóló döntésében a Filmszakmai Döntőbizottság meghatározhatja, hogy a filmszínházi bemutató helyett a filmalkotás első bemutatására lineáris vagy lekérhető médiaszolgáltatásban kerüljön sor.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Filmintézet Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra, az elszámolható költségek körére és a támogatási intenzitásra egyebekben a Filmintézet Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.  

A jelentkezők az előválogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást az inkubator@nfi.hu email címen kérhetnek.  

A forgatókönyv fejlesztési és filmgyártási pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a hommer.tunde@nfi.hu email címen kérhetnek.