Felhívás a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Inkubátor Programjában való részvételre elsőfilmes rendezők számára (2021)

 
A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmintézet) felhívást hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés, filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotásuk elkészítésének elősegítésére.

CÉLOK

Filmintézet az INKUBÁTOR PROGRAMOT (a továbbiakban: Program) azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét.

A Filmintézet célja továbbá, hogy a Program résztvevői a Filmintézet támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.

A program keretében a Filmintézet a filmalkotások elkészítéséhez a pénzbeli támogatáson túl szakmai és gyakorlati segítséget nyújt. A pályázatok elbírálása gyorsabb, egyszerűsített eljárás mellett folyik.

Az előzsűri által kiválasztott tíz projekt először egy forgatókönyv-fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek célja, hogy felkészültebb, kiforrottabb filmtervek versenyezzenek egymással. Az egyes pályázati szakaszok meghatározása egy feszesebb ütemtervet kíván a pályázóktól.

Az előzsűri a projektek forgatókönyv-fejlesztésre történő kiválasztásában vesz részt. A szakmai zsűri pedig a nyertes filmterveket választja ki.

 

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK:

·       Jogi segítségnyújtás: a filmalkotás megvalósításához kapcsolódóan (a pályázat benyújtásához, a csatolandó szerződések és jogi nyilatkozatok elkészítéséhez, szerzői jogok tisztázásához stb.),
·        Pályázati segítségnyújtás: a pályázati dokumentáció összeállításához  
·       Infrastruktúra: a Filmintézet infrastruktúrájának igénybevétele (pl. helyiséghasználat fejlesztési megbeszélésekre, az egyes alkotócsoportok egymással történő konzultációjára, vetítési lehetőség a Filmintézet Róna utcai vetítőtermében - N épület),
·       Rendszeres konzultációk: A Filmintézet a nyertes projektek résztvevői számára a program egyes szakaszaihoz kapcsolódva szakmai konzultációkat és workshopokat tart (pl. forgatókönyv-fejlesztés, marketing koncepció készítés, forgalmazási kérdések),
·       Szakmai felkészítés: a pályázók szakmai és gyakorlati felkészítése a szakmai zsűri döntéshozatalára szakmai mentori csapat, illetve dedikált workshopok által
·       Kedvező feltételek: 

-   soron kívüli döntés a pályázati folyamat során
-   kibővített jelentkezői kör,
-   a program résztvevőit az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőri díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli,
-  a filmalkotás megvalósításában megfelelő referenciával rendelkező producerrel együtt olyan producer is részt vehet, aki állami felsőoktatási képzésben producer szakon diplomát szerzett.

 

A PROGRAM FOLYAMATÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

I. JELENTKEZÉS

A Programban az alábbi államilag elismert felsőoktatási képzésekben vagy ezek jogelődjein diplomát szerzett magyar vagy EGT állampolgárok vehetnek részt rendezőként:

·        Színház- és Filmművészeti Egyetem - filmrendező szak,
·        Budapesti Metropolitan Egyetem – filmkészítő szakirány
·        Eötvös Lóránd Tudományegyetem – filmkészítő szakirány
·        Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – média-design szak
·        Eszterházy Károly Főiskola (Eger) – mozgóképművész szak
·        Szegedi Tudományegyetem – filmkészítő szakirány

A fenti felsőoktatási intézményekben diplomát szerzetteken túl a Filmintézet elfogadja a következő jelentkezők jelentkezését is:

(a) külföldi felsőoktatási intézményekben filmrendezői, filmkészítői, mozgóképművész és hasonló szakokon diplomát szerzett.

(b) a fenti felsőoktatási intézményekben, de egyéb szakokon diplomát szerzettek, amennyiben rendezői minőségükben rövidfilmjük a 1. számú mellékletben található nemzetközi filmfesztiválok egyikének hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában szerepelt. A fesztivál részvételt a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(c) olyan alkotók, akiknek rendezőként rövidfilmjük a 1. számú mellékletben található nemzetközi filmfesztiválok egyikén díjat nyert. A fesztivál-díjat a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(d) olyan alkotók, akik Magyarországon országos sugárzású televízióban bemutatott televíziós rövidfilm, rendezője voltak. A rendezői referenciát a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

Feltétel, hogy a jelentkező rendezőnek Magyarországon még nem került filmszínházban, lineáris vagy lekérhető médiaszolgáltatásban bemutatásra egész estés (min. 70 perces) filmalkotása.

A Filmintézet mérlegelés alapján olyan alkotók, illetve hallgatók jelentkezését is elfogadhatja, akik a fenti képzéseken diplomát még nem szereztek, amennyiben az abszolutórium megszerzését a felsőoktatási intézmény igazolja.

Felhívjuk az Inkubátor Programra jelentkezők figyelmét, hogy a Filmintézet pályázati rendszerében nyújtott vizsga-és diplomafilmek támogatása továbbra is abban a támogatási formában történik.

Nem vehet részt a Programban a jelentkező, amennyiben a jelentkezés tárgyát képező filmalkotás megvalósítására korábban pályázatot nyújtott be a filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének, gyártás előkészítésének vagy filmgyártásának támogatására vonatkozó pályázati kiírások alapján vagy a jelentkezés tárgyát képező filmalkotás megvalósítására vonatkozó korábbi pályázatban szerzőként megjelölésre került.

Nem vehet részt továbbá a Programban a jelentkező, amennyiben a jelentkezés tárgyát képező filmalkotás az Inkubátor Programban korábban forgatókönyv fejlesztési támogatásban részesült.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

·       kitöltött jelentkezési lap
·      más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesítési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződés vagy felhasználási szerződés másolata. Az opciós vagy felhasználási szerződésekben kiköthető, hogy a hatálybalépés feltétele a pozitív támogatói döntés.
·      a jelentkező (az elkészülő filmalkotás rendezője) által írt saját vagy más forgatókönyvíró által megírt szinopszis és treatment (formai követelmények: szinopszis 1-2 oldal, treatment: 6-10 oldal terjedelmű lehet, Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, 2,5 cm-es margó, pdf formátum)
·       a jelentkező elkészült rövidfilmjének online, akár jelszóval védett elérhetősége (link)
·       a jelentkező diplomájának másolata, vagy az abszolutórium megszerzésének igazolása
·       az esetleges fesztivál részvétel vagy díj igazolása,
·       televíziós rövidfilm sugárzásának igazolása, amennyiben ilyen rendezői minőségben jelentkezik
·       nyilatkozat (aláírva és beszkennelve) az Inkubátor Programban való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalásról

A jelentkezés módja

Jelentkezni online lehet – személyesen vagy postán beküldött anyagot nem fogadunk el. A jelentkezéshez szükséges adatok és dokumentumok feltölthetők a következő oldalon:

https://nfi.hu/hu/palyazatok/inkubator-program-2021-jelentkezesi-lap

A jelentkezés határideje: 2021.09.30. éjfél. (online adatlap benyújtása), a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 

II. ELŐVÁLOGATÁS

A jelentkezők által benyújtott dokumentumok alapján az előzsűri kiválasztja azt a legfeljebb 10 rendezőt, akik lehetőséget kapnak filmtervük forgatókönyvének fejlesztésére.

A forgatókönyv fejlesztésben részt vevő filmtervek kiválasztásának határideje: várhatóan 2021.11.09.

Az előválogatón kiválasztott alkotókat a Filmintézet e-mailben értesíti és nevüket honlapján közzéteszi. Az értesítés meghatározza, hogy a filmalkotások megvalósítására filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotásként kerüljön sor

 

III. FORGATÓKÖNYV-FEJLESZTÉSI SZAKASZ

A Filmintézet a forgatókönyv-fejlesztéshez 2.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, támogatási rendszerén belül, pályázat keretében.  

A Programban részt vevő filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének támogatására vonatkozóan a Filmintézet külön pályázati kiírást tesz közzé. A forgatókönyv fejlesztési pályázat a II. pontban meghatározott értesítésben foglaltak szerint nyújtható be, filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotás forgatókönyvének elkészítésére, az értesítésnek megfelelő benyújtás a pályázat érvényességének feltétele.

A forgatókönyv fejlesztési támogatásról a Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága vagy Televíziós Döntőbizottsága dönt.

 

IV.  INKUBÁTOR PITCH FÓRUM

A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotók (rendező, forgatókönyvíró) Pitch Fórumra történő felkészítéséről a Filmintézet gondoskodik. Az alkotók meghívott szakmai közönség és a Pitch Fórum szakmai zsűrije előtt mutatják be filmtervüket. A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotóknak a felkészítésen és a Pitch Fórumon a részvétel kötelező.

A Pitch Fórum várható időpontja: várhatóan 2022. május

A legfeljebb 5 nyertes projekt kiválasztása a Pitch Fórumon történik az alábbiak szerint: 

·        a Pitch Fórumra meghívott szakmai közönség 1 projektet választ ki, 
·        a szakmai zsűri 4 projektet választ ki.

 

V. FILMGYÁRTÁSI SZAKASZ

A filmgyártási támogatás odaítélésének a feltétele, hogy a filmalkotások végleges forgatókönyveit az illetékes Döntőbizottság elfogadja.

A nyertes projektek filmenként filmgyártási pályázatot nyújtanak be alacsony költségvetésű (low budget) filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó film elkészítéséhez.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a következő:

játékfilm elkészítésére 100.000.000 Ft
dokumentumfilm elkészítésére 30.000.000 Ft


A Filmintézet a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz képest állapítja meg.

A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a program résztvevői kötelesek a 30%-os közvetett támogatást figyelembe venni.

A filmgyártási támogatási szerződés megkötéséhez forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmintézet által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártási folyamat során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A kedvezményezettnek lehetősége lesz koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig. A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke nem haladhatja meg a filmalkotás teljes költségvetésének 20%-át. A kedvezményezett a tervezett koprodukciós beszállásokról köteles egyeztetni a Filmintézettel. Eurimages támogatás igénybevétele esetén a koprodukciós hozzájárulások együttes értéke a filmalkotás teljes költségvetésének 30%-ig terjedhet (a finanszírozásba ebben az esetben az Eurimages támogatás összege is beleszámítandó).

A filmgyártási támogatásról a Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága vagy Televíziós Döntőbizottsága dönt.

Médiaszolgáltatásban bemutatandó filmalkotások esetében a Támogató Televíziós Döntőbizottsága a filmalkotás első vágott változatának megtekintését követően meghatározhatja, hogy a filmalkotás első bemutatására filmszínházban kerüljön sor.

A Programban részt vevő filmalkotások gyártásának támogatására vonatkozóan a Filmintézet külön pályázati kiírást tesz közzé. A Filmintézet fenntartja a jogot, hogy a jelen V. pontban foglaltaktól a filmgyártási pályázati kiírásban eltérjen.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Filmintézet Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra, az elszámolható költségek körére és a támogatási intenzitásra egyebekben a Filmintézet Támogatási Szabályzata, az egyes támogatási célokra vonatkozó külön pályázati kiírások és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.  

A jelentkezők az előválogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást az inkubator@nfi.hu email címen kérhetnek.  

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-inkubator-programmal-kapcsolatos-palyazati-eljarassal-osszefuggo-adatkezeleserol

 

 

1. melléklet  

Filmfesztiválok, filmes események referenciához    

Rövidfilmek esetén:  

Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
Sundance Filmfesztivál
Oscar (Academy Award)
BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál
Locarno–i Filmfesztivál
Montreali World Film Festival
San Sebastian-i Filmfesztivál
Varsói Filmfesztivál
Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál
Mar Del Plata-i Nemzetközi Filmfesztivál
Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál
Kairói Nemzetközi Filmfesztivál
Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál (PÖFF)
South by Southwest (SXSW) USA

EFA nomináló fesztiválok:

Uppsala Rövid Filmfesztivál
Leeds Filmfesztivál
Sevilla-i Filmfesztivál
Tampere Filmfesztivál
Glasgow Filmfesztivál
Riga Filmfesztivál
Krakkói Filmfesztivál
Kurzfilm Festival Hamburg
Brussels Short Film
Szarajevói Filmfesztivál  

További filmfesztiválok:

Chicago Nemzetközi Filmfesztivál
Telluride Filmfesztivál
Stockholm Filmfesztivál
Encounters Filmfesztivál
Slamdance
Goshort
Vienna Shorta
Thessaloniki Nemzetközi Rövidfilmfesztivál      

Dokumentumfilmek esetén:

Amszterdam IDFA
Berlinale – Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Cannes – Cannes-i Filmfesztivál
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
European Film Academy – Európai Filmakadémia díja
Hot Docs Festival
DOK Leipzig
Sundance Filmfesztivál
Tamperei Filmfesztivál
Krakkói Nemzetközi Filmfesztivál
Bilbao-i Nemzetközi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál
Cinéma du Reel Nyon (Visions du Réel)
AFI Docs (USA)
CPH-Dox /Koppenhága
South by Southwest (SXSW) USA
Jihlava Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál