Pályázat filmművészeti, filmtudományi képzést folytató állami felsőoktatási intézmények számára – 2019.

 
A Magyar Nemzeti Filmalap egyedi pályázatot hirdet az alábbi felsőoktatási intézmények számára: a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmalap) a Támogatási Szabályzata 6.4 pontja alapján egyedi pályázatot hirdet az alábbi felsőoktatási intézmények számára:

 • Színház- és Filmművészeti Egyetem – Film- és Médiaintézet képzései
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Média Intézet képzései
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet – filmtudományi képzés

A pályázat célja az állami felsőoktatásban tanuló filmművész, filmkészítő hallgatók diplomafilmjei elkészítésének támogatása.

A pályázat benyújtásának legkésőbbi határideje: 2019. május 15.

Elbírálás: A Filmalap a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – azaz a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 30 napon belül folyamatosan bírálja el, az egyes pályázatok külön-külön is elbírálhatók. Az eredményeket a Filmalap honlapján közzéteszi és a pályázókat az elbírálást követő 10 munkanapon belül e-mailben értesíti.

A benyújtás módja: a pályázatokat online, valamint a kötelező mellékletekkel együtt (teljes pályázati dokumentáció), egy eredeti példányban, nyomtatott formában és CD-n (dokumentumokként szkennelve pdf formátumban, egy példányban) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának legkésőbbi határideje: 2019. május 15.

Pályázhatnak: a filmrendező, animációs tervezőművész, média design és filmtudomány (filmkészítő szakirány) szakos hallgatókat nappali tagozaton képző fent megjelölt állami felsőoktatási intézmények, vagy a képzés szervezésében vagy finanszírozásában résztvevő, az intézmény által elismert és általuk a jelen pályázat lebonyolításával megbízott jogi személyek, diplomafilmekre vonatkozó csomagtervekkel.

Referenciával rendelkező filmelőállítóként a Filmalap a pályázó intézményt vagy egyéb jogi személyt is elfogad.

A későbbi referenciák megszerzése érdekében a filmek produceri, rendezői és forgatókönyvírói kreditjeit egyértelműen fel kell tüntetni.

Ha az egyes filmek megvalósításában gyártásszervező hallgatók vesznek részt, a produkció(k)hoz a pályázati feltételeknek megfelelő szükséges anyagok elkészítésére és azok aláírására ők is kötelesek.

Egy pályázónak nyújtható támogatási összeg felső határa:

 • filmrendezői és animációs tervezőművész képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 35 millió Ft,
 • filmtudományi (filmkészítő szakirány) képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 15 millió Ft.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem esetében:

 • a filmrendező-filmoperatőr MA képzésben benyújtott csomagterv esetében: 40 millió Ft.

A filmalkotások Filmalap részére történő bemutatásának, valamint a záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának a határideje a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. 

Elszámolható költségek:
A támogatásról szóló döntés napjától a megvalósított diplomafilmek Támogató részére történő leadásának napjáig felmerült mindazon költségek, amelyek a Filmalap Támogatási Szabályzata szerint filmgyártás esetében elszámolhatóak. A finanszírozási tervben a közvetlen filmgyártási költségek után igénybe vehető közvetett támogatást is tervezni kell.

Formai követelmények: 
A beadott dokumentumokat cégszerűen alá kell írni és az oldalakat le kell szignálni. A benyújtott adatok valóságáért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Adatvédelem:
A Filmalap pályázatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezései az alábbi linken tekinthetők meg:

http://nfi.hu/hu/filmalap/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-magyar-nemzeti-filmalap-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol 

Budapest, 2019. március 01.

 

Pályázati dokumentáció:

 1. Online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva
 2. 120 napnál nem régebbi, nyilvántartásba vételt igazoló okirat  (Oktatási Hivatal által kiállított igazolás (1055. Budapest, Szalay utca 10-14, Oktatási Hivatal/Felsőoktatási Főosztály- kérelemre állítja ki)
 3. a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),
 4. amennyiben nem a felsőoktatási intézmény a pályázó, az intézmény képviseletére jogosult vezető támogató nyilatkozata (eredeti dokumentum),
 5. komplex pályázati nyilatkozat - diplomafilmek,
 6. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata,
 7. a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata,
 8. gyártási költségvetési terv filmenként
 9. finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (szerződések stb),
 10. amennyiben a produkció koprodukcióban valósul meg, a koprodukciós szerződés, 
 11. pályázó képviselője aláírásával ellátott gyártási terv,
 12. pályázó képviselője aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv,
 13. amennyiben szükséges, leírás a különleges technikai igényekről, elképzelésekről,
 14. a filmszerzőkkel (rendezővel), főbb közreműködőkkel (pl: producer hallgatóval), kötött (legalább) előszerződések, opciós nyilatkozatok
 15. a filmek alkotóit és tervezett közreműködőit felsoroló stáblista,
 16. a feldolgozott mű (adaptáció) esetén a forgatókönyv, illetve szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogainak megszerzéséről szóló szerződések.
 17. szinopszis, valamint, ha már rendelkezésre áll, treatment vagy forgatókönyv
 18. a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok (ha van ilyen). 
 19. szükség esetén a pályázati díj befizetését igazoló okirat másolata
 20. a teljes pályázati dokumentáció CD-n mellékelve (scannelt, pdf formátumú, aláírt dokumentumokkal)