Pályázat filmművészeti, filmtudományi képzést folytató állami felsőoktatási intézmények számára – 2020.

 
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmalap) a Támogatási Szabályzata 6.4 pontja alapján egyedi pályázatot hirdet az alábbi felsőoktatási intézmények számára:

Színház- és Filmművészeti Egyetem – Film- és Médiaintézet képzései
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Média Intézet képzései
Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet – filmtudományi képzés  

A pályázat célja az állami felsőoktatásban tanuló filmművész, filmkészítő hallgatók diplomafilmjei elkészítésének támogatása.  

A pályázat benyújtásának legkésőbbi határideje: 2020. február 28.  

Elbírálás: A Filmalap a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – azaz a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 30 napon belül folyamatosan bírálja el, az egyes pályázatok külön-külön is elbírálhatók. Az eredményeket a Filmalap honlapján közzéteszi és a pályázókat az elbírálást követő 10 munkanapon belül e-mailben értesíti.  

A benyújtás módja: A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja az online adminisztrációs adatlap feltöltésének időpontja.   Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a kötelező mellékletekkel együtt (teljes pályázati dokumentáció) köteles egy eredeti példányban, nyomtatott formában és CD-n (dokumentumokként szkennelve pdf formátumban, egy példányban) benyújtani.  

Pályázhatnak: a filmrendező, egyéb filmművész, animációs tervezőművész, média design és filmtudomány (filmkészítő szakirány) szakos hallgatókat nappali tagozaton képző fent megjelölt állami felsőoktatási intézmények, vagy a képzés szervezésében vagy finanszírozásában résztvevő, az intézmény által elismert és általuk a jelen pályázat lebonyolításával megbízott jogi személyek, diplomafilmekre vonatkozó csomagtervekkel.
Referenciával rendelkező filmelőállítóként a Filmalap a pályázó intézményt vagy egyéb jogi személyt is elfogad.
A későbbi referenciák megszerzése érdekében a filmek produceri, rendezői és forgatókönyvírói kreditjeit egyértelműen fel kell tüntetni.
Ha az egyes filmek megvalósításában gyártásszervező hallgatók vesznek részt, a produkció(k)hoz a pályázati feltételeknek megfelelő szükséges anyagok elkészítésére és azok aláírására ők is kötelesek.  

Egy pályázónak nyújtható támogatási összeg felső határa:
- filmrendezői és animációs tervezőművész képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 35 millió Ft,
- filmtudományi (filmkészítő szakirány) képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 15 millió Ft.  

A Színház- és Filmművészeti Egyetem esetében:  
- a filmes szakirányú BA (6x6) képzésben benyújtott csomagterv esetében 42  millió Ft,
- a filmes szakirányú MA (dokumentumfilm-rendező művész) képzésben benyújtott csomagterv esetében: 16 millió Ft.  

A filmalkotások Filmalap részére történő bemutatásának, valamint a záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának a határideje a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

Elszámolható költségek:
A támogatásról szóló döntés napjától a megvalósított diplomafilmek Támogató részére történő leadásának napjáig felmerült mindazon költségek, amelyek a Filmalap Támogatási Szabályzata szerint filmgyártás esetében elszámolhatóak. A finanszírozási tervben a közvetlen filmgyártási költségek után igénybe vehető közvetett támogatást is tervezni kell.  

Formai követelmények:
A beadott dokumentumokat cégszerűen alá kell írni és az oldalakat le kell szignálni. A benyújtott adatok valóságáért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik.  

Adatvédelem:
A Filmalap pályázatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezései az alábbi linken tekinthetők meg: http://nfi.hu/hu/filmalap/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-magyar-nemzeti-filmalap-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

 

Budapest, 2019. 11.26

Pályázati dokumentáció:
1.  Online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva  
2. 120 napnál nem régebbi, nyilvántartásba vételt igazoló okirat  (Oktatási Hivatal által kiállított igazolás (1055. Budapest, Szalay utca 10-14, Oktatási Hivatal/Felsőoktatási Főosztály- kérelemre állítja ki)
3. a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),
4.  amennyiben nem a felsőoktatási intézmény a pályázó, az intézmény képviseletére jogosult vezető támogató nyilatkozata (eredeti dokumentum), 
5.   komplex pályázati nyilatkozat - diplomafilmek ,
6.   a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata, 
7.   a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata, 
8.   gyártási költségvetési terv filmenként
9.   finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (szerződések stb), 
10.   amennyiben a produkció koprodukcióban valósul meg, a koprodukciós szerződés, 
11.   pályázó képviselője aláírásával ellátott gyártási terv, 
12.   pályázó képviselője aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv,
13.   amennyiben szükséges, leírás a különleges technikai igényekről, elképzelésekről, 
14.   a filmszerzőkkel (rendezővel), főbb közreműködőkkel (pl: producer hallgatóval), kötött (legalább) előszerződések, opciós nyilatkozatok
15. a filmek alkotóit és tervezett közreműködőit felsoroló stáblista,
16 a feldolgozott mű (adaptáció) esetén a forgatókönyv, illetve szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogainak megszerzéséről szóló szerződések.
17.   szinopszis, valamint, ha már rendelkezésre áll, treatment vagy forgatókönyv
18. a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok (ha van ilyen). 
19.   a teljes pályázati dokumentáció CD-n mellékelve (scannelt, pdf formátumú, aláírt dokumentumokkal)