Rólunk

 

A Nemzeti Filmintézet pályázatain keresztül támogatja a magyar vagy koprodukciós, filmszínházban és a médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt, különböző műfajú filmek, filmsorozatok forgatókönyveinek fejlesztését, gyártás-előkészítését és gyártását. A moziban bemutatásra kerülő filmek esetében ezek terjesztését és marketingjét is. 

A Nemzeti Filmintézet fentieken túl külön pályázat útján segíti a filmes szakemberképzést, amelyre a képző intézmények pályázhatnak. Egyedi pályázataival pedig egyéb filmszakmai projekteket, filmes eseményeket, workshopokat támogat.

Az egyes támogatási/pályázati lehetőségeket a különböző bemutatási platformokhoz kapcsolódó pályázati kiírások rögzítik.

A pályázati támogatásokról a Nemzeti Filmintézet döntőbizottságai – a Filmszakmai Döntőbizottság és a Televíziós Döntőbizottság (Döntőbizottságok külön menüpont alatt) - határoznak. A televíziós pályázatok támogatásáról a bírálóbizottságok szakmai előzsűrizését követően dönt a Televíziós Döntőbizottság.  

A pályázatok beadása az egyes pályázati kiírásokban rögzítettek szerint – a hatályos Támogatási Szabályzat értelmében - folyamatos, vagy időszakos és az NFI honlapjáról elérhető elektronikus pályázati felületen (MOTOR) történik.

Az elektronikus pályázati rendszerek a Belépés a pályázati rendszerbe menüpont alatt érhetők el. 

A pályázatok beérkezését követően, azok feldolgozása is folyamatos. A pályázatok adminisztratív feldolgozását, és a döntéselőkészítést a Gyártás-támogatási Igazgatóság Pályázati adminisztrációja végzi.

A támogatási döntést követően a Szerződés koordináció munkatársai készítik elő a támogatási szerződéseket és koordinálják azok megkötését, módosítást. 

A támogatási cél megvalósulásával és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a szakmai és pénzügyi ellenőrök látják el.

Filmtörvény 7. § *  (1) A mozgóképszakmai célok támogatása

  1. a)a központi költségvetésből nyújtott költségvetési támogatás és a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat által, saját költségvetéséből nyújtott támogatás, valamint a 31/B. § (2c) bekezdésében meghatározott hozzájárulásból nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: közvetlen támogatás) és
  2. b)a társasági adó alanya által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao. tv.) meghatározott adókedvezményre, vagy rendelkezés alapján felajánlott adóra tekintettel biztosított, a Tao. tv.-ben meghatározott kiegészítő támogatásból származó forrásból nyújtott, valamint a 31/D. § alapján az állami adóhatóságon keresztül biztosított támogatás (a továbbiakban: közvetett támogatás)

útján valósul meg.

Tisztelt Pályázók!

  1. február 6. napjától az Nemzeti Filmintézet által meghirdetett valamennyi mozgóképszakmai támogatási cél (mozi és televízió) megvalósítására közzétett pályázati kiírás esetében új pályázat benyújtására az NFI új egységes pályázat-és támogatáskezelő elektronikus felületén (MOTOR) van lehetőség.

Mozgóképszakmai Támogatáskezelő Operatív Rendszer (MOTOR) regisztráció és belépés:

https://motor.nfi.hu/ 

Fontos:

  • A 2023. február 6. napja előtt benyújtott pályázatok dokumentációja a korábbi felületekre történő belépéssel érhető el, ezen pályázatok feldolgozására is a korábbi pályázati  felületeken kerül sor
  • Azon televíziós pályázatok esetében, melyek 2023. február 6. napja előtt kerültek benyújtásra és a Televíziós Döntőbizottság pozitív elbírálásban részesített, a szerződéskötési dokumentáció feltöltésére a megszokott módon, a TVPR felületén kerül sor

  • február 6. napját követően kizárólag azon új pályázatok fogadhatóak be, melyek benyújtására a MOTOR felületen került sor, ide értve azokat a televíziós pályázatokat is, amelyek szinopszis szakaszaa TVPR-re került benyújtásra és a Televíziós Döntőbizottság a pályázat beadását javasolta, azonban a pályázat beadására a fenti időpontig még nem került sor (ezen pályázatok teljeskörű kezelése is már a MOTOR felületen történik)

A MOTOR pályázat-és támogatáskezelő felülettel kapcsolatban felmerült kérdések, észrevételek esetén forduljanak hozzánk bizalommal a motor@nfi.hu email címen.