Rólunk

 

A Nemzeti Filmintézet pályázatain keresztül támogatja a magyar vagy koprodukciós, filmszínházban és a médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt, különböző műfajú filmek, filmsorozatok forgatókönyveinek fejlesztését, gyártás-előkészítését és gyártását. A moziban bemutatásra kerülő filmek esetében ezek terjesztését és marketingjét is. 

A Nemzeti Filmintézet fentieken túl külön pályázat útján segíti a filmes szakemberképzést, amelyre a képző intézmények pályázhatnak. Egyedi pályázataival pedig egyéb filmszakmai projekteket, filmes eseményeket, workshopokat támogat.

Az egyes támogatási/pályázati lehetőségeket a különböző bemutatási platformokhoz kapcsolódó pályázati kiírások rögzítik.

A pályázati támogatásokról a Nemzeti Filmintézet döntőbizottságai – a Filmszakmai Döntőbizottság és a Televíziós Döntőbizottság (Döntőbizottságok külön menüpont alatt) - határoznak. A televíziós pályázatok támogatásáról a bírálóbizottságok szakmai előzsűrizését követően dönt a Televíziós Döntőbizottság.  

A pályázatok beadása az egyes pályázati kiírásokban rögzítettek szerint – a hatályos Támogatási Szabályzat értelmében - folyamatos, vagy időszakos és az NFI honlapjáról elérhető elektronikus pályázati felületeken - mozis pályázatok esetében a PKR, televíziós pályázatok esetében a TVPR felületen - történik. 

Az elektronikus pályázati rendszerek a Belépés a pályázati rendszerbe menüpont alatt érhetők el. 

A pályázatok beérkezését követően, azok feldolgozása is folyamatos. A pályázatok adminisztratív feldolgozását, és a döntéselőkészítést a Gyártás-támogatási Igazgatóság Pályázati adminisztrációja végzi.

A támogatási döntést követően a Szerződés koordináció munkatársai készítik elő a támogatási szerződéseket és koordinálják azok megkötését, módosítást. 

A támogatási cél megvalósulásával és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a szakmai és pénzügyi ellenőrök látják el.

Filmtörvény 7. § *  (1) A mozgóképszakmai célok támogatása

  1. a)a központi költségvetésből nyújtott költségvetési támogatás és a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat által, saját költségvetéséből nyújtott támogatás, valamint a 31/B. § (2c) bekezdésében meghatározott hozzájárulásból nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: közvetlen támogatás) és
  2. b)a társasági adó alanya által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao. tv.) meghatározott adókedvezményre, vagy rendelkezés alapján felajánlott adóra tekintettel biztosított, a Tao. tv.-ben meghatározott kiegészítő támogatásból származó forrásból nyújtott, valamint a 31/D. § alapján az állami adóhatóságon keresztül biztosított támogatás (a továbbiakban: közvetett támogatás)

útján valósul meg.